Vydělávej až 160.000 Kč měsíčně! Akreditované rekvalifikační kurzy s garancí práce od 0 Kč. Více informací.
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.

MySQL databázy krok za krokom - Online kurz

Online kurz tutoriálov pre databázu MySQL a nástroj phpMyAdmin krok za krokom. Od úplných začiatkov práce s databázou cez grafické rozhranie sa dostaneme k príkazom jazyka SQL. Naučíme sa ho používať od úplných základov, preberieme aj zložité otázky a skončíme optimalizáciou. Po dokončení seriálu budete schopní tvoriť ľubovoľnej databázové aplikácie.

Ohlasy študentov

Lekcie

Cena: 1 400 kreditov

Začít kurz zadarmo Kúpou PRO verzie kurzu získaš trvalý prístup k lekciím a cvičením označeným štítkom PRO a tiež možnosť absolvovať testy.
MySQL krok za krokom - Úvod do MySQL a príprava prostredia
MySQL krok za krokom - Vytvorenie databázy a tabuľky
MySQL krok za krokom - Vkladanie a mazanie dát v tabuľke
MySQL krok za krokom - Export
MySQL krok za krokom - Import
Kvíz - Tvorba, mazanie, vkladanie, import a export dát v MySQL
Riešené úlohy k 1.-5. lekciu MySQL / MariaDB
MySQL krok za krokom - Výber dát (vyhľadávanie)
Riešené úlohy k 6. lekcii MySQL/MariaDB
MySQL krok za krokom: Radenie, Limit a agregačné funkcie
Riešené úlohy k 7. lekcii MySQL/MariaDB
MySQL krok za krokom: Dátové typy a NULL
Kvíz - Výber dát, radenie a dátové typy v MySQL
MySQL krok za krokom: Otázky cez viac tabuliek (JOIN)
Riešené úlohy k 8.-9. lekciu MySQL/MariaDB
MySQL krok za krokom: Ďalšie otázky a väzba M:N
MySQL krok za krokom: Poddotazy
Kvíz - JOIN, M:N a poddotazy v MySQL
Riešené úlohy k 10.-11. lekciu MySQL/MariaDB
MySQL krok za krokom: Zmena štruktúry, transakcie a pohľady
MySQL krok za krokom: Optimalizácia výkonu databázy
Kvíz - Štruktúra a výkon databázy v MySQL
MySQL krok za krokom: klauzula HAVING
MySQL krok za krokom: Triggery
Kvíz - Triggery a klauzula HAVING v MySQL
Riešené úlohy k 15. lekcii MySQL/MariaDB
MySQL krok za krokom - Uložené procedúry
MySQL krok za krokom - Uložené procedúry 2.časť
Kvíz - Procedúry v MySQL
Riešené úlohy k 16.-17. lekciu MySQL/MariaDB
MySQL krok za krokom - Rutiny v phpMyAdmin
MySQL krok za krokom - Užívatelia a oprávnenia
Riešené úlohy k 18.-19. lekciu MySQL/MariaDB
MySQL krok za krokom - Fulltextové vyhľadávanie
Kvíz - Rutiny, oprávnenia, fulltextové vyhľadávanie v MySQL
Riešené úlohy k 20. lekcii MySQL/MariaDB
MySQL krok za krokom - Cudzie kľúče 1
MySQL krok za krokom - Cudzie kľúče 2
Riešené úlohy k 21.-22. lekciu MySQL/MariaDB
Reštrikcie v databáze SQL - ON DELETE a ON UPDATE
Kvíz - Cudzie kľúče a reštrikcie v MySQL
Reštrikcia v databáze SQL - Ťahák
Kvíz - MySQL
Tvoj certifikát e-learning kurzu MySQL


 

Aktivity