Vydělávej až 160.000 Kč měsíčně! Akreditované rekvalifikační kurzy s garancí práce od 0 Kč. Více informací.
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.

SQLite databázy krok za krokom - Online kurz

Cena: 950 kreditov

Začít kurz zadarmo Kúpou PRO verzie kurzu získaš trvalý prístup k lekciím a cvičením označeným štítkom PRO a tiež možnosť absolvovať testy.
Úvod do SQLite a príprava prostredia
SQLite - Vytvorenie databázy a tabuľky
SQLite - Vkladanie a mazanie dát v tabuľke
SQLite - Výber dát (vyhľadávanie)
Kvíz - Tvorba, mazanie, vkladanie a výber dát v SQLite
Riešené úlohy k 1.-4. lekciu SQLite
SQLite - Export
Zadarmo Nehodnotené
SQLite - Import
Zadarmo Nehodnotené
SQLite - Radenie, Limit a agregačné funkcie
Riešené úlohy k 7. lekcii SQLite
SQLite - Dátové typy, NULL a dynamické typovanie
Kvíz - Export, import, radenie a dátové typy v SQLite
SQLite - Otázky cez viac tabuliek (JOIN)
SQLite - Ďalšie otázky a väzba M:N
SQLite - Príklady na precvičenie
SQLite - Poddotazy
Kvíz - JOIN, M:N a poddotazy v SQLite
SQLite - Zmena štruktúry, transakcie a pohľady
SQLite - Optimalizácia výkonu databázy
Kvíz - Štruktúra a výkon databázy v SQLite
SQLite - Klauzula HAVING
SQLite - Triggery
Kvíz - Triggery a klauzula HAVING v SQLite
Riešené úlohy k 15. lekcii SQLite
SQLite - Fulltextové vyhľadávanie
SQLite krok za krokom - Cudzie kľúče 1
SQLite krok za krokom - Cudzie kľúče 2
Kvíz - Fulltextové vyhľadávanie a cudzie kľúče v SQLite
Riešené úlohy k 17.-18. lekciu SQLite
Kvíz - SQLite
Tvoj certifikát e-learning kurzu SQLite


 

Aktivity