Vydělávej až 160.000 Kč měsíčně! Akreditované rekvalifikační kurzy s garancí práce od 0 Kč. Více informací.
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.

9. diel - Text v Inkscape - Pokročilé úpravy

V minulej lekcii, Inkscape - Efekty cesty - Obálka, skicovanie, kópia , sme pokračovali s prácou s nástrojom Efekty ciest. Bolo predstavených deväť efektov - Deformácia obálkou, Perspektíva/Obálka, Ozubené kolesá, Šrafovanie, Skica, VonKoch, Pravítko, Interpolovať čiastkové cesty a Zošiť čiastkové cesty.

V dnešnom tutoriále Inkscape sa budeme venovať pokročilým úpravám textu. Úprava textu významným spôsobom ovplyvňuje výsledný dojem z grafickej práce. S textom môžeme v Inkscape pracovať mnohými rôznymi spôsobmi. Text je niekedy nutné umiestniť na krivku a tým ho zvlniť. Inokedy je potrebné zadať špeciálne znaky alebo ho umiestniť do rámca. Môže nastať situácia, kedy potrebujete doinštalovať font, ktorý v nie je ponuke. My sa dnes na tieto úpravy a práce s textom pozrieme.

Pokročilé úpravy textu v Inkscape

Často na grafickú tvorbu potrebujeme text rôzne tvarovať či preklápať. Na to nám slúži práca s textom na krivke a jeho úpravy. Skôr ako si ukážeme jednotlivé možnosti, predsieme si užitočné nástroje pre prácu s textom samotným.

Kontrola použitia fontu a českých znakov

Pre úpravu textu zvolíme v Paneli ponúk > Text > Text a písmo. Aktiváciou sa zobrazí dialógové okno, v ktorom asi najviac oceníme možnosť kontroly použitia fontu a zobrazovania slovenských znakov. Je vhodné použiť skúšobné slovo, ktoré obsahuje typicky slovenské znaky ako "ě" alebo "ř". Na obrázku je ukážka zobrazenia fontu v slove šteňa. Keď tento text upravujeme, je v pravom dolnom rohu ikona Použiť. V ľavom dolnom rohu si môžeme daný font nastaviť ako predvolený pre všetku svoju budúcu prácu voľbou Nastaviť ako predvolený.

V tomto tutoriále Inkscape je používaná verzia 1.2.2., v ktorej v tomto dialógovom okne nefunguje dolný index. Ten je ale bez problémov prístupný a plne funkčný na Lište nástroja > Tvorba a úprava textových objektov.

Vkladanie emodži a kontrola pravopisu

V podponuke dialógového okna Text a písmo v záložke Text je možné vložiť emodži a skontrolovať pravopis (Inkscape však nepodporuje slovenský jazyk). Ponuka sa nám zobrazí po kliknutí pravého tlačidla myši na dané slovo. Pri vložení emodži klikneme kamkoľvek do v oblasti textu zobrazenom v tomto dialógovom okne (neklikáme do pracovnej plochy):

Inkscape

Unicode znaky

Pre vloženie špeciálnych znakov je možné prepnúť do takzvaného Unicode módu. Podmienkou pre zobrazenie daného znaku je nainštalovanie fontu, ktorý ho podporuje.

Do Unicode módu prepneme ľahko. Najprv si vytvoríme text, do ktorého chceme znak vložiť. Potom už len stlačíme klávesy Ctrl + U. Následne zadáme číslo, ktoré kóduje nami požadovaný znak, a stlačíte Enter. Pod paletou farieb skontrolujeme, či sme kód napísali správne:

Inkscape

Zoznam kódov nájdeme bežne na internete. Pre vloženie zvýrazneného znaku z obrázku použijeme klávesovú skratku Ctrl + U a zadáme kód 2DFC. Potom stlačíme klávesu Enter:

Inkscape

Kód nemôžeme z webovej stránky skopírovať pomocou kombinácie Ctrl + C a Ctrl + V.

Práca s textom na krivke

Ako vyplýva z nadpisu, pre tento typ úpravy musíme mať pripravené dva prvky – text a krivku. Krivku je možné nakresliť dvojakým spôsobom. Buď kreslíme nástrojom Kresba Bézierových priamok a kriviek alebo nástrojom Kresba čiar od ruky. Rozdiel v použití bol popísaný v predchádzajúcich kapitolách. Pripomíname iba, že pri prvom nástroji Kresba Bézierových priamok klikáme do pracovnej plochy jednotlivé uzly a prípadne ich ďalej upravíme. Pri nástroji Kresba čiar od ruky držíme ľavé tlačidlo myši a ťaháme.

Umiestnenie textu na krivku

Pre umiestnenie textu na krivku použijeme na pripravený text ikonu Tvorba a úprava textových objektov na Paneli nástrojov (práca s ním je popísaná v predchádzajúcich lekciách). Oba objekty (text a krivku) označíme nástrojom Výber az Panelu ponúk vyberieme Text > Umiestniť na cestu:

Inkscape

Krivku (cestu) môžeme naďalej pomocou uzlov upravovať. Tým zároveň upravujeme aj text. Po požadovanej úprave sa ponúka otázka, čo s krivkou teraz. Zmazaním krivky sa text samozrejme narovná. Môžeme text uchytiť nástrojom Výber a od krivky ho oddialiť. V prípade, že namiesto textu uchytíme krivku, bude sa s ňou posúvať aj text. Ďalej je možné krivku označiť a zneviditeľniť. Vykonáme to tak, že na Palete farieb vyberieme úplne vľavo možnosť bez farby (krížik). Pre obrys je nutné mať stlačený kláves Shift:

Inkscape

Týmto krokom krivka zostane, ale nebude viditeľná. Tento krok je určite dobré urobiť ako úplne poslednú úpravu. Teda vo fáze, kedy sme s celou našou grafickou prácou spokojní a máme ju hotovú. Neviditeľnú krivku je totiž v prípade potreby ďalších úprav veľmi ťažké nájsť. Najmä, ak je v nejakom zložitejšom projekte, kde je text na krivke umiestnený na viacerých objektoch. Zrušiť farbu ťahu krivky môžeme aj inými spôsobmi, ktoré sú popísané v predchádzajúcich kapitolách. Cez Panel ponúk > Objekt > Výplň a ťah alebo dvojklikom na Výplň a ťah v ľavom dolnom rohu pod Paletou farieb.

Uvedieme si teraz ešte možnosti ďalších úprav textu na krivke.

Prevrátiť

Nie vždy sa nám text umiestni na krivku podľa našich predstáv a potrebujeme ju prevrátiť. Pre iné umiestnenie je potrebné mať oba prvky (krivku a text) označené ľavým tlačidlom myši a nástrojom Výber. Následne na Paneli ponúk vybrať Cesta > Prevrátiť. Pokiaľ nám text hneď nepreskočí na inú stranu krivky, musíme ju trošku posunúť, aby sa operácia aktivovala:

Inkscape

Odstrániť z cesty

Jedná sa o možnosť, ako umiestnenie na krivku odstrániť. V tomto prípade sa zrušenie umiestnenia na krivke týka textu, preto ho musíme mať aktivovaný. Zostane nám potom text v riadku a krivka zmizne.

Vliať text do rámca

Pre vliatie do rámca musíme mať pripravený text a rámec. Pre vyskúšanie je možné si text vygenerovať v Paneli ponúk > Rozšírenie > Text > Lorem ipsum:

Inkscape

Zobrazí sa dialógové okno s nastavením. Určíme, ako vygenerovaný text bude vyzerať a aký bude dlhý. Text sa vygeneruje do objektu, ktorý máme vybraný. Keď žiadny nemáme, vygeneruje sa na stránku. Pokiaľ je text dlhší ako objekt, tak nebude vidieť, pokiaľ rozmery objektu nezmeníme.

Ak máme text a objekt pripravený, označíme všetko pomocou nástroja Výber a ľavého tlačidla myši. Na Paneli ponúk vyberieme Text > Vliať text do rámca:

Inkscape

Ako je z obrázku zrejmé, nie každý rámec je pre túto úpravu vhodný. Čím viac je členitý, tým menšie písmo je potreba. Potom je efekt lepšie vidieť a text nevyzerá neusporiadane.

Obtekanie textu

Pokiaľ chceme do rámca vložiť ešte ďalší objekt obtekaným textom, využijeme v Paneli ponúk > Text > Set subtraction frames. Najprv musíme mať pripravený text v rámci a ďalší objekt. Oba prvky, teda text v rámci a nový objekt, označíte Výberom. Zvolíme na Paneli ponúk > Text > Set subtraction frames. Následne vyberieme iba nový objekt a presunieme na rámec s textom. Môže sa stať, že bude pod rámcom. V tomto prípade je ho potom nutné aktivovať Výberom a na Lište nástroje presunúť hore (viď kapitoly o práci s objektmi):

Inkscape

Text bude nový objekt obtekať. Kliknutím Výberu do textu sa dostaneme do editačného režimu. Zobrazia sa dva štvorčeky, ktorými meníme buď obtekanie textu (vzdialenosť od dodatočne pridaného objektu) alebo vzdialenosť od vnútorných strán rámca. Ak máme text umiestnený v rámci a potrebujeme ho ešte editovať, použijeme na Paneli ponúk > Text > Konvertovať na text.

Zrušiť vliatie textu na Paneli ponúk > Text nám vráti text do pôvodnej podoby:

Inkscape

Odstrániť ručné párovanie z Panelu ponúk > Text znamená, že sa odstránia všetky natočenia alebo kerning písmen. Netýka sa napríklad horného alebo dolného indexu. Text, kde chceme ručné nastavenie odstrániť, musíme mať označený ľavým tlačidlom myši v editačnom režime textu.

Inštalácia ďalšieho fontu

Na záver tejto lekcie ešte spomenieme možnosť inštalácie ďalšieho fontu. Ukážeme si font Top Gun. Do vyhľadávača zadáme top gun font download a vyberieme nejakú ponuku na stiahnutie. Podľa nášho účelu je nutné sa pozrieť, či vybraný font vie malé písmená, číslice či slovenské znaky, ktoré potrebujeme:

Inkscape

Stiahneme si zazipovaný súbor. Po jeho extrahovaní si otvoríme Súbor písma. Zobrazí sa dialógové okno pre inštaláciu. Klikneme na Inštalovať. Aby sa font v Inkscape zobrazil, musíme program ukončiť a následne znovu spustiť:

Inkscape

Ak stále nový font v ponuke pri editácii textu nevidíme, je nutné na Súbor písma kliknúť pravým tlačidlom myši, vybrať Zobraziť viac možností a následne Nainštalovať pre všetkých užívateľov. Font potom môžeme vyskúšať:

Inkscape

V budúcej lekcii, Inkscape - Výplne oblasti a výber farby , bude predstavený ľudovo označený nástroj vedierko alebo tiež plechovka, ktorým je možné nakreslené objekty (ale aj fotografie) farebne vyplniť. Presné označenie tohto nástroja je Vyplní ohraničenú oblasť. K tomu preberieme tzv. kvapkadlo (nástroj zvaný Vyberie farbu z obrázku).


 

Predchádzajúci článok
Inkscape - Efekty cesty - Obálka, skicovanie, kópia
Všetky články v sekcii
Inkscape
Preskočiť článok
(neodporúčame)
Inkscape - Výplne oblasti a výber farby
Článok pre vás napísala Denisa Honsejková
Avatar
Užívateľské hodnotenie:
Ešte nikto nehodnotil, buď prvý!
Aktivity