Vydělávej až 160.000 Kč měsíčně! Akreditované rekvalifikační kurzy s garancí práce od 0 Kč. Více informací.
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.

4. diel - Obrázky a odkazy v HTML

V minulej lekcii, Základné HTML tagy, sme sa naučili zvýrazňovať text a používať nadpisy. Vytvorili sme si aj prvú stránku jednoduchého webu.

Dnes si v HTML tutoriáli ukážeme pridanie obrázkov a odkazov na našu vytvorenú webovú stránku.

Obrázky <img>

Čo by to bolo za web bez obrázkov? Obrázky vložíme pomocou nepárového tagu <img /> (image - obrázok). Stretávame sa s ďalším tagom, ktorý vyžaduje atribúty (už sme nimi predtým špecifikovali napríklad jazyk lang v elemente <html> alebo kódovanie v <meta>). Vieme, že atribút je doplňujúce informácie k tagu. U obrázkov typicky uvádzame 2 atribúty:

 • src (source) - cestu k súboru obrázku a
 • alt (alternate text - alternatívny text) - popis obrázku pre vyhľadávače, ľudí s hlasovými čítačkami a ako alternatívny obsah pre prípad, že sa obrázok nezobrazí.

Dobrou praktikou je mať všetky obrázky k webu v nejakej zložke, aby sa nemiešali s ďalšími súbormi.

Vytvoríme si teda v zložke s webom first_web/ novú zložku, ktorú pomenujeme images/. Do nej si vložíme obrázok, ktorý budeme chcieť na stránke zobraziť. Môžete si stiahnuť a použiť skúšobný obrázok nižšie a to tak, že naň kliknete pravým tlačidlom myši a zvolíte možnosť Uložiť obrázok ako.... Následne ho uložíte do zložky images/:

Zdrojový obrázok - Webové stránky krok za krokom

Teraz si v kóde skúsime vložiť tento obrázok do nového odseku:

<p>
  <img src="images/avatar.jpg" alt="Programmer HoBi" />
</p>

Atribút alt býva často vynechávaný, ale to je chyba. Hrá totiž svoju rolu napr. vo vyhľadávačoch obrázkov (Google Images) alebo v hlasových čítačkách.

Výsledok:

My First Website
file:///C:/User­s/David/OneDri­ve/first_web/in­dex.html

Obrázok je pomerne veľký, za moment si ukážeme, ako ho zmenšiť.

Prečo sa obrázok nezobrazí - Najčastejšie chyby

Obrázok je prvá súčasť našej stránky, ktorá závisí od ďalších súborov. Pokiaľ ho zle vložíme, nezobrazí sa.

Častou chybou je, že v atribúte src uvedieme celú absolútnu cestu k obrázku v našom počítači, napríklad C:\users\Karel\OneDrive\first_web\images\avatar.jpg. Keď potom nahráme web na internet, návštevník na svojom počítači bude mať ťažko našu zložku Karel/ s naším diskom a obrázok sa mu nezobrazí.

Preto píšeme vždy len relatívnu časť cesty od zložky, v ktorej sa nachádza stránka, na ktorej obrázok používame. Obrázok musíme do zložky samozrejme nahrať, naša stránka musí byť v nadradenej zložke a názvy zložiek a súboru obrázku a súboru uvedenom v HTML kóde sa musí na písmeno zhodovať.

Opäť nezabudneme na rozlišovanie malých a veľkých písmen, nezameníme .jpeg za .jpg a naopak. Aj v názvoch súborov (aj HTML stránok, aj obrázkov) nikdy nepoužívame diakritiku, obrázok by sa na iných operačných systémoch nemusel načítať. Radšej sa vyhýbame aj medzerám v názvoch súborov, ktoré nahradíme napríklad pomlčkami -.

Pokiaľ máte s vložením obrázku napriek tomu problémy, stiahnite si ukážkové riešenie na konci lekcie.

Typy obrázkov pre web

Keď budú naše stránky nahrané na internete, stiahnutie obrázku bude nejaký čas trvať. Túto skutočnosť musíme mať na pamäti. Používajte teda úsporné formáty, ako sú JPEG, PNG alebo WebP, kde má výsledný obrázok malú veľkosť vďaka kompresii. JPEG sa spravidla používa na veľké obrázky a fotky, PNG na ikony, nákresy a obrázky, kde sú jednofarebné plochy. Pri použití formátu JPEG volíme kvalitu okolo 90%, inak obrázok obsahuje škaredé artefakty. Pri veľkých fotografiách môžeme siahnuť s kvalitou trochu nižšie, aby súbor nebol príliš veľký. WebP je potom formát navrhnutý priamo pre web, ktorý je modernou úspornejšou alternatívou k predchádzajúcim dvom formátom.

Rozhodne sa vyhnite formátu BMP, ktorý je bezkompresný alebo formátu GIF, ktorý pri neanimovaných obrázkoch len zbytočne poškodí paletu.

Nastavenie výšky a šírky obrázku

Výšku a šírku obrázku je možné nastaviť pomocou atribútov width a height. Hodnoty môžeme zadať buď číslom (napríklad width="64") a budú označovať veľkosť v pixeloch, alebo percentami (napríklad width="50%"). Pokiaľ je zadaný len jeden atribút, ďalší sa dopočíta tak, aby zostal zachovaný pomer strán. Opäť si však musíme uvedomiť, že obrázok by mal byť na webe v tej veľkosti, v ktorej sa bude zobrazovať. Mali by sme ho teda prvýkrát zmenšiť v grafickom editore (napríklad Paint.NET), a nie ho nahrať na web veľký a zmenšiť si ho až v HTML. Prehliadač by inak musel načítať celý veľký obrázok, zmenšiť ho a až potom ho zobraziť. To by určite chvíľu trvalo.

S týmito znalosťami si môžeme skúsiť obrázok zmenšiť a kód upraviť do nasledujúcej podoby:

<p>
  <img src="images/avatar.jpg" alt="Programmer HoBi" width="30%" height="30%" />
</p>

Výsledok:

My First Website
file:///C:/User­s/David/OneDri­ve/first_web/in­dex.html

To je k obrázkom všetko.

Odkazy <a>

Posledným a možno najdôležitejším tagom, ktorý si tu spomenieme, je odkaz. Vložíme ho tagom <a> (anchor - zakotviť, pripútať). Tag <a> je párový a obaľuje text, ktorý má byť odkazom. Zadávame mu atribúty:

 • href (Hypertext REFerence - hypertextový odkaz), kde je cieľová stránka, na ktorú odkaz vedie.
 • Niekedy sa hodí, aby sa stránka otvorila v novej záložke prehliadača, v tom prípade pridáme atribút target (target - cieľ) s hodnotou _blank (blank - čistý).

Ukážka kódu s odkazom:

<a href="http://www.google.com">Link to Google</a>

Nemusíme sa odkazovať len na stránky, ale aj na súbory. Kliknutie na odkaz potom vyvolá ich stiahnutie.

Ukážka kódu pre stiahnutie súboru:

<a href="http://www.myweb.com/file.zip">Download file.zip</a>

Riadkové a blokové elementy

Už sme načali, že HTML elementy sa delia na riadkové a blokové:

 • Blokové sú elementy, ktoré za bežných okolností nedáva zmysel dávať vedľa seba. Rozťahujú sa cez celú šírku stránky, pokiaľ ich nenastavíme inak. Ide napríklad o odseky a nadpisy.
 • Riadkových, napríklad obrázkov, môže byť potom na jednom riadku viac vedľa seba a nezaberajú celú šírku stránky.

Dôležitý rozdiel medzi nimi je tiež ten, že riadkové elementy môžu v sebe obsahovať zas len riadkové elementy, zatiaľ čo blokové môžu v sebe obsahovať ako riadkové, tak blokové. Odkaz je element riadkový, rovnako ako všetky elementy, čo sme si zatiaľ zmienili, okrem nadpisov, ktoré sú blokové. Do odkazu teda môžeme dať pokojne aj obrázok, ale nie nadpis. Keď by sme chceli odkaz v nadpise, vložíme odkaz do nadpisu, nie nadpis do odkazu.

✗ Špatně

<a href="https://www.google.com"><h1>Professor Google</h1></a>

✔ Správně

<h1>Professor <a href="https://www.google.com">Google</a></h1>

Rozšírenie projektu - Obrázky a odkazy

Keď vložíme všetko, čo sme sa dnes naučili, do kódu webu, bude vyzerať takto:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en-US">

<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>My First Website</title>
</head>

<h1>My First Website</h1>
  <p>Welcome to my first website. I'm just learning how to create websites, but I think I'm doing quite well.</p>
  <p><img src="images/avatar.jpg" alt="Programmer HoBi" width="30%" height="30%" /></p>

<h2>About Me</h2>
  <p>My name is Honza Bittner and I am 16 years old. I attend the Secondary Industrial School in Prague, specializing in IT.</p>
  <p>I like reading and sometimes (especially in summer) doing sports.</p>
  <p>My main hobby (and hopefully my future job) is <strong>programming</strong>!</p>

<h2>Skills</h2>
  <p>In my first year, I started with the programming language PASCAL at school. I searched the internet for better languages and accidentally came across itnetwork.cz, where I am now learning <strong>HTML</strong> and <strong>Java</strong>. I have mastered the basics of these languages.</p>

  <p>This page is based on the HTML tutorials on <a href="http://www.itnetwork.sk" target="_blank">itnetwork</a>.</p>

A výsledok:

My First Website
file:///C:/User­s/David/OneDri­ve/first_web/in­dex.html

Po kliknutí na odkaz sa ITnetwork otvorí v novej stránke.

Vytvorenie podstránky - Kontakt

Na záver si vyskúšajme ešte jednoduchú navigáciu v rámci stránky. Vytvoríme si vo VS Code nový HTML súbor contact.html. Pre ľahšiu prácu si môžeme celú zložku first_web/ otvoriť vo VS Code tak, že na ňu v prieskumníku Windows klikneme pravým tlačidlom myši, zvolíme Zobraziť viac možností (Windows 11+) a potom možnosť Otvoriť v Code (vo Windows 10 a starších bude rovno možnosť Otvoriť v Code). Nové súbory a priečinky potom môžeme ľahko vytvárať kliknutím na ľavý panel so súborovou štruktúrou webu. Klikneme teda na prázdne miesto pod index.html pravým tlačidlom myši a zvolíme možnosť Nový súbor, potom vyplníme názov contact.html.

Pôjde o kontaktnú stránku, na ktorú prejdeme zo stránky hlavnej (z index.html) a naopak z kontaktnej stránky sa budeme môcť na hlavnú stranu vrátiť.

Kód novej stránky bude nasledujúci:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en-US">

<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>Contact Me</title>
</head>

<body>
  <h1>Contact</h1>
  <p><img src="images/email.png" alt="email" /></p>
  <p>If you want to tell me something, write me an email to <strong>hobi (at) hobi (dot) sk.</strong></p>

  <p><a href="index.html">Back to home page</a></p>
</body>

</html>

Stránku uložíme do zložky s webom. Obrázok (ikonku) emailu si môžete stiahnuť nižšie a vložiť do zložky images/:

Ikona e-mailu - Webové stránky krok za krokom

Alebo si vybrať vlastný z webu http://www.iconfinder.com, kde máte k dispozícii tisíce ikoniek pre vaše webové stránky. Ikony sú zadarmo, pri každej je napísaná licencia, niektoré môžete použiť ľubovoľne, pri niektorých je potrebné uviesť odkaz na autora. Takých webov, ktoré nám pomôžu s tvorbou grafiky, si počas kurzu spomenieme ešte niekoľko.

Skúsme si stránku contact.html otvoriť v prehliadači. Bude vyzerať asi takto:

Kontaktujte mě
file:///C:/User­s/David/OneDri­ve/first_web/con­tact.html

Po kliknutí na odkaz nižšie sa z nej vrátime späť na hlavnú stránku. Aby bola navigácia kompletná, dajme ešte do hlavnej stránky odkaz na kontaktnú stránku, treba do odseku "About Me":

<p>My name is Honza Bittner and I am 16 years old. I attend the Secondary Industrial School in Prague, specializing in IT. You can contact me at <a href="contact.html">contact page</a>.</p>

Máme hotovú obojsmernú navigáciu v rámci nášho webu :) Dnešný kód je ako vždy na stiahnutie nižšie.

V nasledujúcom cvičení, Riešené úlohy k 1.-4. lekciu HTML a CSS, si precvičíme nadobudnuté skúsenosti z predchádzajúcich lekcií.


 

Mal si s čímkoľvek problém? Stiahni si vzorovú aplikáciu nižšie a porovnaj ju so svojím projektom, chybu tak ľahko nájdeš.

Stiahnuť

Stiahnutím nasledujúceho súboru súhlasíš s licenčnými podmienkami

Stiahnuté 0x (2.11 MB)
Aplikácia je vrátane zdrojových kódov v jazyku HTML a CSS

 

Predchádzajúci článok
Základné HTML tagy
Všetky články v sekcii
Webové stránky krok za krokom
Preskočiť článok
(neodporúčame)
Riešené úlohy k 1.-4. lekciu HTML a CSS
Článok pre vás napísal David Hartinger
Avatar
Užívateľské hodnotenie:
11 hlasov
David je zakladatelem ITnetwork a programování se profesionálně věnuje 15 let. Má rád Nirvanu, nemovitosti a svobodu podnikání.
Unicorn university David sa informačné technológie naučil na Unicorn University - prestížnej súkromnej vysokej škole IT a ekonómie.
Aktivity