Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij slevové akce 30% výuky zdarma!
Swift týden

Webové stránky krok za krokom

Online kurz tutoriálov vás prevedie tvorbou jednoduchého statického webu v HTML a CSS. Látka je vysvetľovaná od úplných začiatkov až po nahraní na internet. Nepotrebujete žiadne znalosti okrem bežného ovládania počítača. Počas niekoľkých lekcií budete schopní vytvárať vlastné internetové stránky.

Ohlasy študentov

Lekcie

Úvod do HTML a váš prvý web

1. diel

Úvod do HTML a váš prvý web

Tutoriál vás uvedie do jazyka HTML, vysvetlí jeho štruktúru a tagy head, body, title a meta. Výsledkom je vaša prvá webová stránka s HTML5 hlavičkou.
Napísal David Čápka
Zadarmo Zobraziť popis
Základné HTML tagy

2. diel

Základné HTML tagy

Tutoriál vás naučí používať základné HTML tagy, ktorými sú odseky p, zvýraznenie textu strong a em a nadpisy h1-h6. Začneme tvoriť prvý web.
Napísal David Čápka
ZadarmoNehodnotené Zobraziť popis
Obrázky a odkazy v HTML

3. diel

Obrázky a odkazy v HTML

Tutoriál vás naučí vkladať do svojich webových stránok v HTML obrázky tagom img a odkazy tagom a. K nášmu webu pridáme podstránku a stránky naodkazujeme.
Napísal David Čápka
ZadarmoNehodnotené Zobraziť popis
Riešené úlohy k 1.-3. lekciu HTML a CSS

Praktické cvičenie

Riešené úlohy k 1.-3. lekciu HTML a CSS

Riešené úlohy v HTML & CSS na tému zvýrazňovanie, obrázky a odkazy. Úlohy sú radené podľa obtiažnosti s riešením k stiahnutiu.
Napísal Daniel Vítek
ZadarmoNehodnotené Zobraziť popis
Tabuľky v HTML

4. diel

Tabuľky v HTML

Tutoriál vysvetľujúci tabuľky v HTML, vysvetľuje tagy thead, tbody, th, tr, td. Nechýba zlučovanie buniek ani tvorba hlavičky.
Napísal David Čápka
ZadarmoNehodnotené Zobraziť popis
Zoznamy v HTML a zopakovanie tabuľky

5. diel

Zoznamy v HTML a zopakovanie tabuľky

V HTML tutoriálu si zopakujeme použitie tabuľky (table) a uvedieme si rôzne zoznamy (ul, ol a dl), ich položky (ak) a ich názorné použitia.
Napísal David Čápka
ZadarmoNehodnotené Zobraziť popis
Riešené úlohy k 4.-5. lekciu HTML a CSS

Praktické cvičenie

Riešené úlohy k 4.-5. lekciu HTML a CSS

Riešené úlohy v HTML a CSS na tému tabuľky a zoznamy. Úlohy sú radené podľa obtiažnosti s riešením k stiahnutiu.
Napísal Daniel Vítek
PRONehodnotené Zobraziť popis
Úvod do CSS (kaskádových štýlov)

6. diel

Úvod do CSS (kaskádových štýlov)

Tutoriál uvedie do CSS, vysvetlí, prečo kaskádové štýly vznikli a aké důvovody k tomu v minulosti viedli. Porovná 2 totožné weby s CSS a bez CSS.
Napísal David Čápka
ZadarmoNehodnotené Zobraziť popis
Základné CSS selektory a vlastnosti

7. diel

Základné CSS selektory a vlastnosti

Html tutoriál vysvetľuje základný princíp CSS selektorov a ukáže štýlovanie zarovnanie (text-align) a farby textu (color).
Napísal David Čápka
ZadarmoNehodnotené Zobraziť popis
Triedne selektor a štýlovanie textu v CSS

8. diel

Triedne selektor a štýlovanie textu v CSS

V CSS tutoriálu sa naučíme centrovať obrázky pomocou triedneho selektora, ďalej si uvedieme vlastnosti k zmene fontu a veľkosti písma a na záver tiež tieň.
Napísal David Čápka
ZadarmoNehodnotené Zobraziť popis
Layout a pozadie v HTML

9. diel

Layout a pozadie v HTML

V tutoriále začneme s tvorbou layoutu, teda rozloženie stránky na hlavičku, článok a pätičku. Naučíme sa HTML 5 tagy article, header, section a CSS pozadia.
Napísal David Čápka
ZadarmoNehodnotené Zobraziť popis
Riešené úlohy k 6.-9. lekciu HTML a CSS

Praktické cvičenie

Riešené úlohy k 6.-9. lekciu HTML a CSS

Riešené úlohy v HTML a CSS na tému základné CSS selektory a štýly. Úlohy sú radené podľa obtiažnosti s riešením k stiahnutiu.
Napísal Daniel Vítek
PRONehodnotené Zobraziť popis
Plávajúce obsah v HTML

10. diel

Plávajúce obsah v HTML

V tutoriále si ukážeme, ako do HTML vložiť plávajúce obsah pomoc CSS vlastnosti float: left, ktorý sa skladá vedľa seba a ich ostatným obsahom vynechaný.
Napísal David Čápka
ZadarmoNehodnotené Zobraziť popis
Rámček, tieň a boxového modelu v CSS

11. diel

Rámček, tieň a boxového modelu v CSS

V HTML tutoriálu si ukážeme, ako v CSS ostylovat rámik elementu pomocou border a border-radius, tieň pomocou box-shadow a odsadenie pomocou padding a margin.
Napísal David Čápka
ZadarmoNehodnotené Zobraziť popis
Riešené úlohy k 10.-11. lekciu HTML a CSS

Praktické cvičenie

Riešené úlohy k 10.-11. lekciu HTML a CSS

Riešené úlohy v HTML a CSS na tému štýlovanie a základné pozicovanie. Úlohy sú radené podľa obtiažnosti s riešením k stiahnutiu.
Napísal Daniel Vítek
PRONehodnotené Zobraziť popis
Navigačné menu, pätička a HTML entity

12. diel

Navigačné menu, pätička a HTML entity

V tutoriále budeme pokračovať vo tvorbe layoutu (rozvrhnutie) webu, pripravíme si hlavičku s navigačným menu a pätičku. Naučíme sa používať HTML entity.
Napísal David Čápka
ZadarmoNehodnotené Zobraziť popis
Štýlovanie hlavičky HTML stránky

13. diel

Štýlovanie hlavičky HTML stránky

V HTML tutoriálu budeme pokračovať vo tvorbe layoutu (rozvrhnutie) webu, pomocou CSS 3 ostylujeme hlavičku s logom a navigačným menu.
Napísal David Čápka
ZadarmoNehodnotené Zobraziť popis
Riešené úlohy k 12.-13. lekciu HTML a CSS

Praktické cvičenie

Riešené úlohy k 12.-13. lekciu HTML a CSS

Riešené úlohy v HTML a CSS na tému entity a štýlovanie zoznamov. Úlohy sú radené podľa obtiažnosti s riešením k stiahnutiu.
Napísal Daniel Vítek
PRONehodnotené Zobraziť popis
Fixné menu a pozicovanie v CSS

14. diel

Fixné menu a pozicovanie v CSS

V HTML tutoriálu dokončíme náš layout a naučíme sa základy pozicovanie v CSS. Navigačnému menu nastavíme fixné pozícii, aby bolo stále navrchu.
Napísal David Čápka
ZadarmoNehodnotené Zobraziť popis
Tvorba podstránok a kontaktný formulár

15. diel

Tvorba podstránok a kontaktný formulár

V HTML tutoriále si ukážeme, ako vytvoriť podstránky s naším layoutom. Pochopíme, prečo nepoužívať rámca a do kontaktnej stránky vložíme emailový formulár.
Napísal David Čápka
ZadarmoNehodnotené Zobraziť popis
Štýlovanie tabuliek a galérie fotiek v HTML a CSS

16. diel

Štýlovanie tabuliek a galérie fotiek v HTML a CSS

V tutoriálu dokončíme náš web v HTML a CSS. Ukážeme si štýlovanie tabuliek a vytvoríme galériu fotografií s pomocou JavaScriptového Lightboxu.
Napísal David Čápka
ZadarmoNehodnotené Zobraziť popis
Riešené úlohy k 14.-16. lekciu HTML a CSS

Praktické cvičenie

Riešené úlohy k 14.-16. lekciu HTML a CSS

Riešené úlohy v HTML a CSS na tému pokročilé pozicovanie a štýlovanie. Úlohy sú radené podľa obtiažnosti s riešením k stiahnutiu.
Napísal Daniel Vítek
PRONehodnotené Zobraziť popis
Nahranie webu na internet

17. diel

Nahranie webu na internet

Vo finálnom dielu tutoriálov pre tvorbu webov v HTML a CSS si vysvetlíme metadáta description a keywords, ikonu a nahráme hotový web na webhosting.
Napísal David Čápka
ZadarmoNehodnotené Zobraziť popis
Učebná pomôcka na HTML - Ťahák

Učebná pomôcka na HTML - Ťahák

Vypilovaný ťahák na jednu obojstrannú A4. Zapamätajte si ľahko najdôležitejšie HTML 5 tagy a čo robia a tiež ako vyzerá základná štruktúra HTML dokumentu.
Napísal David Čápka
PRONehodnotené Zobraziť popis
Učebná pomôcka na CSS - Ťahák

Učebná pomôcka na CSS - Ťahák

Vypilovaný ťahák na jednu obojstrannú A4. Zapamätajte si ľahko najdôležitejšie CSS 3 vlastnosti a čo robia a tiež ako fungujú box model a flex box.
Napísal David Čápka
PRONehodnotené Zobraziť popis
10 rád, vďaka ktorým neurobíte pri výbere hostingu chybu I

10 rád, vďaka ktorým neurobíte pri výbere hostingu chybu I

Predstavujem vám prvú časť článku zameraného na najčastejšie chyby, ktorých sa dopúšťame pri výbere poskytovateľa webhostingových služieb.
Napísal Vladan Košut
ZadarmoNehodnotené Zobraziť popis
10 rád, vďaka ktorým neurobíte pri výbere hostingu chybu II

10 rád, vďaka ktorým neurobíte pri výbere hostingu chybu II

Predstavujem vám druhú časť článku zameraného na najčastejšie chyby, ktorých sa dopúšťame pri výbere poskytovateľa webhostingových služieb.
Napísal Vladan Košut
ZadarmoNehodnotené Zobraziť popis


 

Aktivity (1)