Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij slevové akce 30% výuky zdarma!
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se PHP
Discount week - April - 30

19. diel - Bootstrap - Flex utilities druhýkrát

V minulej lekcii, Bootstrap - Flex utilities , sme začali popis flex utilities. V dnešnom tutoriále CSS frameworku Bootstrap v ňom budeme pokračovať a túto tému dokončíme.

Zalamovanie

Položky vo flexboxu môžeme nechať aj zalamovať. To znamená, že v prípade riadkového kontajnera sa pri naplnení riadku zalomia zostávajúce položky na ďalšie riadky. V prípade stĺpcového obdobne na ďalšie stĺpce. Triedy k tomu použijeme nasledujúce:

 • .flex-nowrap - Položky sa nikdy nezalomí a ak sa do kontajnera nezmestia, tak z neho vytečú. Toto je predvolené správanie.
 • .flex-wrap - Položky sa zalamujú.
 • .flex-wrap-reverse - Položky sa zalamujú opačne, ďalší riadok je nad predchádzajúcim, ďalší stĺpec je pred predchádzajúcim.

Responzívne triedy sú:

 • .flex-sm-nowrap
 • .flex-sm-wrap
 • .flex-sm-wrap-reverse
 • .flex-md-nowrap
 • .flex-md-wrap
 • .flex-md-wrap-reverse
 • .flex-lg-nowrap
 • .flex-lg-wrap
 • .flex-lg-wrap-reverse
 • .flex-xl-nowrap
 • .flex-xl-wrap
 • .flex-xl-wrap-reverse

Ukážme si použitie na riadkovom kontajnera, použitie na stĺpcovom by bolo obdobné:

<div class="d-flex bg-warning">
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 1</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 2</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 3</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 4</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 5</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 6</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 7</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 8</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 9</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 10</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 11</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 12</div>
</div>

<br />
<div class="d-flex bg-warning flex-wrap">
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 1</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 2</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 3</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 4</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 5</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 6</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 7</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 8</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 9</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 10</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 11</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 12</div>
</div>

<br />
<div class="d-flex bg-warning flex-wrap-reverse">
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 1</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 2</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 3</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 4</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 5</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 6</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 7</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 8</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 9</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 10</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 11</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 12</div>
</div>
Tento výukový obsah pomáhajú rozvíjať nasledujúce firmy, ktoré možno hľadajú práve teba!

výsledok:

Flex utility v Bootstrap
flex_align_item­s.html

Poradie

Ak by sme v kontajneri chceli nejaký prvok umiestniť na inú pozíciu, než na ktorú patrí podľa pozície v HTML kóde, môžeme to docieliť priradením triedy. Toto správanie je veľmi výhodné pre tvorbu responzívne layoutov založených na flexboxu, pretože môžete veľmi jednoducho prehadzovať elementy len na základe veľkosti viewporte a to len priradením triedy k týmto elementom.

Základných tried Bootstrap poskytuje 12:

 • .order-1
 • .order-2
 • .order-3
 • .order-4
 • .order-5
 • .order-6
 • .order-7
 • .order-8
 • .order-9
 • .order-10
 • .order-11
 • .order-12

Okrem nich existujú ešte:

 • .order-first - Vždy prvý, bez ohľadu na poradie ďalších elementov
 • .order-last - Vždy posledné, bez ohľadu na poradie ďalších elementov
 • .order-unordered - Nezaradený

Viac nás v tomto prípade budú ale asi zaujímať práve responzívne triedy, ktoré zmenia poradie prvku od určitej veľkosti viewporte:

 • .order-sm-1
 • .order-sm-2
 • .order-sm-3
 • .order-sm-4
 • .order-sm-5
 • .order-sm-6
 • .order-sm-7
 • .order-sm-8
 • .order-sm-9
 • .order-sm-10
 • .order-sm-11
 • .order-sm-12
 • .order-md-1
 • .order-md-2
 • .order-md-3
 • .order-md-4
 • .order-md-5
 • .order-md-6
 • .order-md-7
 • .order-md-8
 • .order-md-9
 • .order-md-10
 • .order-md-11
 • .order-md-12
 • .order-lg-1
 • .order-lg-2
 • .order-lg-3
 • .order-lg-4
 • .order-lg-5
 • .order-lg-6
 • .order-lg-7
 • .order-lg-8
 • .order-lg-9
 • .order-lg-10
 • .order-lg-11
 • .order-lg-12
 • .order-xl-1
 • .order-xl-2
 • .order-xl-3
 • .order-xl-4
 • .order-xl-5
 • .order-xl-6
 • .order-xl-7
 • .order-xl-8
 • .order-xl-9
 • .order-xl-10
 • .order-xl-11
 • .order-xl-12
<div class="d-flex align-content-start">
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white order-3">Položka 1</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white order-1">Položka 2</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white order-2">Položka 3</div>
</div>

Výsledok v prehliadači:

Flex utility v Bootstrap
flex_align_item­s.html

Align content

Áno, máme tu aj štvrté zarovnanie, už posledný. V tomto prípade sa jedná o zarovnanie všetkých riadkov alebo stĺpcov v kontajneri v prípade, že sa jeho obsah zalamuje. Ak je kontajner vyššia než koľko zaberú jeho riadky alebo širšie, než koľko zaberú jeho stĺpce, vznikne v ňom voľné miesto. To môžeme rozdeliť rôznymi spôsobmi a samozrejme k tomu máme opäť pripravených niekoľko tried:

 • .align-content-start - Položky sa vkladajú na začiatok kontajnera, medzera zostáva na jeho konci. Toto je predvolené správanie aj pokiaľ nepriradíte žiadnu triedu.
 • .align-content-end - Položky sa vkladajú na koniec kontajnera, medzera zostáva na jeho začiatku.
 • .align-content-center - Položky sa vkladajú do stredu kontajnera, medzera sa rozdelí medzi začiatok a koniec.
 • .align-content-between - Medzera sa rozdelí rovnomerne medzi riadkami / stĺpce tak, aby medzery neboli na začiatku a konci kontajnera.
 • .align-content-around - Medzera sa rozdelí rovnomerne medzi riadkami / stĺpce tak, aby boli medzery aj na začiatku a konci kontajnera.
 • .align-content-stretch - Položky sa roztiahnu tak, aby sa vyplnila celá plocha kontajnera a medzera nikdy nevznikla.

Príslušné responzívne triedy sú:

 • .align-content-sm-start
 • .align-content-sm-end
 • .align-content-sm-center
 • .align-content-sm-around
 • .align-content-sm-stretch
 • .align-content-md-start
 • .align-content-md-end
 • .align-content-md-center
 • .align-content-md-around
 • .align-content-md-stretch
 • .align-content-lg-start
 • .align-content-lg-end
 • .align-content-lg-center
 • .align-content-lg-around
 • .align-content-lg-stretch
 • .align-content-xl-start
 • .align-content-xl-end
 • .align-content-xl-center
 • .align-content-xl-around
 • .align-content-xl-stretch
<p>align-content-start:</p>
<div class="d-flex bg-warning align-content-start flex-wrap" style="height: 150px">
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 1</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 2</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 3</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 4</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 5</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 6</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 7</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 8</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 9</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 10</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 11</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 12</div>
</div>

<p>align-content-end:</p>
<div class="d-flex bg-warning align-content-end flex-wrap" style="height: 150px">
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 1</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 2</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 3</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 4</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 5</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 6</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 7</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 8</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 9</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 10</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 11</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 12</div>
</div>

<p>align-content-center:</p>
<div class="d-flex bg-warning align-content-center flex-wrap" style="height: 150px">
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 1</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 2</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 3</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 4</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 5</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 6</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 7</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 8</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 9</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 10</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 11</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 12</div>
</div>

<p>align-content-between:</p>
<div class="d-flex bg-warning align-content-between flex-wrap" style="height: 150px">
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 1</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 2</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 3</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 4</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 5</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 6</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 7</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 8</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 9</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 10</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 11</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 12</div>
</div>

<p>align-content-around:</p>
<div class="d-flex bg-warning align-content-around flex-wrap" style="height: 150px">
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 1</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 2</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 3</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 4</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 5</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 6</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 7</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 8</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 9</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 10</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 11</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 12</div>
</div>

<p>align-content-stretch:</p>
<div class="d-flex bg-warning align-content-stretch flex-wrap" style="height: 150px">
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 1</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 2</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 3</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 4</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 5</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 6</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 7</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 8</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 9</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 10</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 11</div>
  <div class="bg-success p-2 m-1 text-white">Položka 12</div>
</div>

Živá ukážka:

Flex utility v Bootstrap
flex_align_item­s.html

K flexboxu je to všetko. V budúcej lekcii, Riešené úlohy k 17.-19. lekciu Bootstrap CSS frameworku , sa budeme venovať univerzálne navigáciu.

V nasledujúcom cvičení, Riešené úlohy k 17.-19. lekciu Bootstrap CSS frameworku, si precvičíme nadobudnuté skúsenosti z predchádzajúcich lekcií.


 

Predchádzajúci článok
Bootstrap - Flex utilities
Všetky články v sekcii
Kompletný kurz CSS frameworku Bootstrap
Článok pre vás napísal David Čápka
Avatar
Ako sa ti páči článok?
Ešte nikto nehodnotil, buď prvý!
David je zakladatelem ITnetwork a programování se profesionálně věnuje 13 let. Má rád Nirvanu, sushi a svobodu podnikání.
Unicorn university David sa informačné technológie naučil na Unicorn University - prestížnej súkromnej vysokej škole IT a ekonómie.
Aktivity (1)

 

 

Komentáre

Robíme čo je v našich silách, aby bola tunajšia diskusia čo najkvalitnejšia. Preto do nej tiež môžu prispievať len registrovaní členovia. Pre zapojenie sa do diskusie sa zaloguj. Ak ešte nemáš účet, zaregistruj sa, je to zadarmo.

Zatiaľ nikto nevložil komentár - buď prvý!