Základné konštrukcie jazyka C #

Online kurz sa venuje vysvetlenie základných konštrukcií jazyka C # a frameworku .NET pre úplných začiatočníkov. Naučíte sa programovať jednoduché konzolové aplikácie.

Ohlasy študentov

Prezenčná výučba

E-learning kurz základov C # .NET

Úvod do C # a .NET frameworku

1. diel - Úvod do C # a .NET frameworku

Predstavíme si jazyk C # a framework .NET, vysvetľovať si rôzne programovacie jazyky od strojového kódu, cez kompilery a interpretmi až k virtuálnym strojom.
NovéZadarmoNehodnotenéNapísal David Čápka
Visual Studio a prvý konzolová aplikácie

2. diel - Visual Studio a prvý konzolová aplikácie

V tutoriále si ukážeme inštaláciu Visual Studia a základy práce s ním. Vytvoríme si jednoduchú konzolovú aplikáciu v C # - Hello world.
NovéZadarmoNehodnotenéNapísal David Čápka
Premenné, typový systém a parsovanie

3. diel - Premenné, typový systém a parsovanie

Tutoriál vysvetlí premenné a typový systém v C #, ukážeme si parsovanie hodnôt z konzoly a vytvoríme celkom 4 jednoduché aplikácie vrátane kalkulačky.
NovéZadarmoNehodnotenéNapísal David Čápka
Cvičenia k 1.-3. lekciu C # .NET

Cvičenia k 1.-3. lekciu C # .NET

Riešené programátorské úlohy v C # .NET na tému premenné, typový systém a parsovanie. Úlohy sú radené podľa obtiažnosti s riešením k stiahnutiu.
NovéZadarmoNehodnotenéNapísal David Čápka
Typový systém druhýkrát: Dátové typy

4. diel - Typový systém druhýkrát: Dátové typy

Tutoriál obsahuje tabuľky základných dátových typov jazyka C #, ďalej si popíšeme metódy na stringu, ako je napr. práca s podreťazci.
NovéZadarmoNehodnotenéNapísal David Čápka
Cvičenia k 4. lekcii C # .NET

Cvičenia k 4. lekcii C # .NET

Riešené programátorské úlohy v C # .NET na tému dátové typy a textové reťazce. Úlohy sú radené podľa obtiažnosti s riešením k stiahnutiu.
NovéPremiumNehodnotenéNapísal David Čápka
Podmienky (vetvenia)

5. diel - Podmienky (vetvenia)

Tutoriál vysvetľuje vetvenia v C #, teda podmienky if / else a konštrukciu switch, obsahuje vzorové programy na výpočet odmocniny a vylepšenú kalkulačku.
NovéZadarmoNehodnotenéNapísal David Čápka
Cvičenia k 5. lekcii C # .NET

Cvičenia k 5. lekcii C # .NET

Riešené programátorské úlohy v C # .NET na tému podmienky, vetvenia a switch. Úlohy sú radené podľa obtiažnosti s riešením k stiahnutiu.
NovéPremiumNehodnotenéNapísal David Čápka
Cykly v C #

6. diel - Cykly v C #

Dnešný diel seriálu tutoriálov o C # sa venuje cyklom, ukážeme si cykly for a while a vytvoríme malú násobilku, mocninátor a vylepšíme našu kalkulačku.
NovéZadarmoNehodnotenéNapísal David Čápka
Cvičenia k 6. lekcii C # .NET

Cvičenia k 6. lekcii C # .NET

Riešené programátorské úlohy v C # .NET na tému cykly, najmä for cyklus. Úlohy sú radené podľa obtiažnosti s riešením k stiahnutiu.
NovéPremiumNehodnotenéNapísal David Čápka
Ošetrenie užívateľských vstupov

7. diel - Ošetrenie užívateľských vstupov

Tutoriál sa venuje ošetrenie užívateľských vstupov z konzoly C #, naučíme sa tiež načítať a spracovávať znaky z ReadKey (), dokončíme našu kalkulačku.
NovéZadarmoNehodnotenéNapísal David Čápka
Poľa v C #

8. diel - Poľa v C #

Tutoriál sa venuje poliam v C #, ukážeme si ich deklarácii, naplnenie, výpis a metódy, ktoré nám .NET pre prácu s poľami poskytuje.
NovéZadarmoNehodnotenéNapísal David Čápka
Cvičenia k 7.-8. lekciu C # .NET

Cvičenia k 7.-8. lekciu C # .NET

Riešené programátorské úlohy v C # .NET na tému pole a foreach cyklus. Úlohy sú radené podľa obtiažnosti s riešením k stiahnutiu.
NovéPremiumNehodnotenéNapísal David Čápka
Textové reťazce v C# po druhýkrát - práca so znakmi

9. diel - Textové reťazce v C# po druhýkrát - práca so znakmi

Tutoriál nám ukáže, ako v C # pristupovať k jednotlivým znakom reťazca. Naučíme sa používať ASCII hodnoty, vytvoríme analyzátor viet a šifrovací program.
NovéZadarmoNehodnotenéNapísal David Čápka
Cvičenia k 9. lekcii C # .NET

Cvičenia k 9. lekcii C # .NET

Riešené programátorské úlohy v C # .NET na tému práce so znakmi v textových reťazcoch. Úlohy sú radené podľa obtiažnosti s riešením k stiahnutiu.
NovéPremiumNehodnotenéNapísal David Čápka
Textové reťazce v C # do tretice - Split a Join

10. diel - Textové reťazce v C # do tretice - Split a Join

Znalosti o reťazcoch v C# dovŕšite týmto tutorialom, ktorý nám ukáže ďalšie metódy na stringu. Pomocou Split a Join si vytvoríme dekodér Morseovej abecedy.
NovéZadarmoNehodnotenéNapísal David Čápka
Cvičenia k 10. lekcii C # .NET

Cvičenia k 10. lekcii C # .NET

Riešené programátorské úlohy v C # .NET na tému splitování reťazcov a vkladanie / mazanie podreťazcov. Úlohy sú radené podľa obtiažnosti s riešením k stiahnutiu.
NovéPremiumNehodnotenéNapísal David Čápka
Viacrozmerné polia v C # .NET

11. diel - Viacrozmerné polia v C # .NET

V tutoriálu si v C # .NET uvedieme dvojrozmerná (2D) pole a viacrozmerné polia všeobecne, vrátane skrátené inicializácia, príkladov a polí zubatých.
NovéZadarmoNehodnotenéNapísal David Čápka
Matematické funkcie v C # a knižnica Math

12. diel - Matematické funkcie v C # a knižnica Math

Tutoriál sa venuje knižnici Math, ktorá v .NET poskytuje pre C # matematické funkcie ako zaokrúhlenie, goniometrické funkcie, mocniny, odmocniny a podobne.
NovéZadarmoNehodnotenéNapísal David Čápka
Cvičenia k 11.-12. lekciu C # .NET

Cvičenia k 11.-12. lekciu C # .NET

Riešené programátorské úlohy v C # .NET na tému viacrozmerné polia a matematické funkcie. Úlohy sú radené podľa obtiažnosti s riešením k stiahnutiu.
NovéPremiumNehodnotenéNapísal David Čápka
Učebná pomôcka na Základy C # .NET - Ťahák

Učebná pomôcka na Základy C # .NET - Ťahák

Vypilovaný ťahák na jednu obojstrannú A4. Zapamätajte si ľahko najdôležitejšie syntax C # ako je vstup a výstup, premenné, reťazce, podmienky, cykly, pole.
NovéPremiumNehodnotenéNapísal David Čápka
Zdrojákoviště C # .NET - Základná konštrukcia

Zdrojákoviště C # .NET - Základná konštrukcia

Galéria konzolových aplikácií so zdrojovým kódom v C # .NET od miestnych programátorov. Zdrojáky neprechádza kontrolou ako pri seriálov a sú rôzne kvality.
Sekcia
0


 

Aktivity (1)