Slevový týden - Srpen
30 % bodů zdarma na online výuku díky naší Slevové akci!
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se Javy.

Riešené úlohy k 1.-4. lekciu PHP

Nasledujúce 3 cvičenie vám pomôžu precvičiť znalosti programovania v PHP z minulej lekcie. Vo vlastnom záujme sa je pokúste vyriešiť sami. Pod článkom máte pre kontrolu riešenie k stiahnutiu. Ale pozor, akonáhle sa na neho pozriete bez vyriešenia príkladov, stráca pre vás cvičenie zmysel a nič sa nenaučíte :)

Ak si naozaj nebudete vedieť rady, pozrite sa radšej znovu do minulého tutoriálu a pokúste sa na to prísť.

Ohlasy študentov

Tento výukový obsah pomáhajú rozvíjať nasledujúce firmy, ktoré možno hľadajú práve teba!

Jednoduchý príklad

Vytvorte skript, ktorý si založí premenné $a a $b. Do týchto premenných vloží dĺžky strán obdĺžnika ($a = 10 cm ; $b = 20 cm) a potom vypíše jeho obvod a obsah. Pomocou spájanie reťazcov dosiahnite nasledujúceho výstupu:

Obdĺžnik
localhost

<!DOCTYPE html>
<html lang="cs-cz">
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>Obdĺžnik</title>
</head>
<body>
</body>
</html>

Stredne pokročilý príklad

Napíšte skript, ktorý eviduje produkty s nasledujúcimi cenami: 3500 Sk, 2800 Sk, 1280 Sk, 1920 Sk, 4320 Sk. Spočítajte odchýlku 3. produktu od priemernej ceny. K riešeniu úlohy využite pole.

Ukážka obrazovky programu:

Produkty
localhost
<!DOCTYPE html>
<html lang="cs-cz">
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>Produkty</title>
</head>
<body>
</body>
</html>

Pokročilý príklad

V čínskej astrológii je každému roku priradené jedno zo zvieracích znamení. Tie sú: potkan, byvol, tiger, zajac, drak, had, kôň, ovce, opice, kohút, pes a prasa. Vytvorte skript, ktorý podľa roku, uloženého v premennej $rok, vypíše znamenie pre tento rok. Rok 2017 je rok opice, 2018 je teda kohúta a tak ďalej. Znamení sa CYKLO stále dokola, my však ešte nevieme podmienky, tak sa musíme uspokojiť s tým, že naša aplikácia bude fungovať len na 12 rokov dopredu. Tu prikladám sklonená zvieracie znamenia, ktorá použijeme vo výpise: kone, ovce, opice, kohúta, psa, brava, krysy, byvol, tigra, zajaca, draka, hada

Ukážka obrazovky programu:

Zverokruh
localhost
<!DOCTYPE html>
<html lang="cs-cz">
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>Zverokruh</title>
</head>
<body>
</body>
</html>

 

Stiahnuť

Stiahnuté 3281x (2.33 kB)

 

Predchádzajúci článok
Textové reťazce druhýkrát a polia v PHP
Všetky články v sekcii
Základné konštrukcie jazyka PHP
Článok pre vás napísal David Čápka
Avatar
Ako sa ti páči článok?
Ešte nikto nehodnotil, buď prvý!
Autor pracuje jako softwarový architekt a pedagog na projektu ITnetwork.cz (a jeho zahraničních verzích). Velmi si váží svobody podnikání v naší zemi a věří, že když se člověk neštítí práce, tak dokáže úplně cokoli.
Unicorn university Autor sa informačné technológie naučil na Unicorn College - prestížnej súkromnej vysokej škole IT a ekonómie.
Aktivity (1)

 

 

Komentáre

Avatar
Otakar Vich
Člen
Avatar
Otakar Vich:25.4.2019 23:35

Zkusil jsem postupovat takto:
$znamení = array('koně', 'ovce', 'opice', 'kohouta', 'psa', 'vepře', 'krysy', 'bůvola', 'tygra', 'zajíce', 'draka', 'hada');
$rok = date('Y');
$znameniSlovy = $znamení[$rok - 2015];
echo("Je rok $rok, rok $znameniSlovy.");

 
Odpovedať
25.4.2019 23:35
Avatar
Dalibor Pašek:11.9.2019 19:15

První dvě cvičení jsou v pohodě ale na poslední jsem potřeboval znát Asociativní pole, aby mi výsledek třetího zadaní dával smysl.

Pak jsem to spráskal takto:

<?php

$cinskeroky = array(

'2015' => 'koně',
'2016' => 'ovce',
'2017' => 'opice',
'2018' => 'kohouta',
'2019' => 'psa',
'2020' => 'vepře',
'2021' => 'krysy',
'2022' => 'bůvola',
'2023' => 'tygra',
'2024' => 'zajíce',
'2025' => 'draka',
'2026' => 'hada',

);

$rok = date('Y'); // Zjistí rok

$ciskerokyslovy = $cinskeroky[$rok];

echo( 'Je tok ' . $ciskerokyslovy . '.' );

?>

 
Odpovedať
11.9.2019 19:15
Avatar
Atjov Šoraj
Člen
Avatar
Atjov Šoraj:31.10.2019 7:21

$list = array('krysa', 'buvol', 'tygr', 'zajíc', 'drak', 'had', 'kůň', 'ovce', 'opice', 'kohout', 'pes', 'vepř');
$rok = 2017;
$index = ($rok + 7) % 12;
echo( 'Je rok ' . $list[$index] );

 
Odpovedať
31.10.2019 7:21
Avatar
Petius
Člen
Avatar
Petius:25.11.2019 15:12

$rok = 2019;
$zverokruh = array('psa','vep­ře','krysy','bů­vola','tygra','za­jíce','draka','ha­da','koně','ov­ce','opice','ko­houta');

$prevod = $rok - 2019;

echo ("Je rok $zverokruh[$pre­vod]");

 
Odpovedať
25.11.2019 15:12
Avatar
Matouš
Člen
Avatar
Matouš:14.12.2019 19:56

Přátelé, dalo mi to zabrat, ale zdá se, že ten čínský kalendář mám. Řekl jsem si, že musí být možné úlohu splnit se znalostmi do lekce 4. Zde to je:

<?php
    $znameni = array("koně", "ovce", "opice", "kohouta", "psa", "vepře", "krysy", "bůvola", "tygra", "zajíce", "draka", "hada");
    $rok = date("Y"); //rok 2019 je rok psa
    $rokCina = ($rok - 2015); //dava rok 4
    $prirazeni = $znameni[0 + $rokCina];
    echo ("Je rok $prirazeni");
    ?>
 
Odpovedať
14.12.2019 19:56
Tento výukový obsah pomáhajú rozvíjať nasledujúce firmy, ktoré možno hľadajú práve teba!
Avatar
Radek Procházka:17. februára 18:18

Tak jsem zkusil využít toho co jsem se naučil do lekce 4 a přišel jsem na níže (beru v potaz poslední příklad). Po prohlédnutí výsledku od ITnetwork mi došlo, že to lze jednodušeji. Ale hlavní je výsledek. :-D

<?php
$znameni[2015] = 'koně';
$znameni[2016] = 'ovce';
$znameni[2017] = 'opice';
$znameni[2018] = 'kohouta';
$znameni[2019] = 'psa';
$znameni[2020] = 'vepře';
$znameni[2021] = 'krysy';
$znameni[2022] = 'bůvola';
$znameni[2023] = 'tygra';
$znameni[2024] = 'zajíce';
$znameni[2025] = 'draka';
$znameni[2026] = 'hada';

echo 'Je rok ' .$znameni[date('Y')];
?>
Editované 17. februára 18:19
 
Odpovedať
17. februára 18:18
Avatar
Martin Knob
Člen
Avatar
Martin Knob:4. marca 6:25

Našel jsem zajímavý matematický operátor - zbytek po dělení:

echo '<h1>Čínský kalendář</h1>';
  $zodiakC=[' ovce',' opice',' kohouta',' psa',' vepře',' krysy',' bůvola',' tygra',' zajíce',' draka',' hada',' koně',];
  $rokDnes=date('Y');
  echo ('<br>');
  echo ("Rok $rokDnes je rokem". $zodiakC[($rokDnes%12)].'.');
 
Odpovedať
4. marca 6:25
Avatar
František Červeňák:30. júla 0:06
<?php
//kód pre ľubovoľný rok(nielen pre najbližších 12 rokov):
$cin_znam=['koně','ovce','opice','kohouta','psa','vepře','krysy','bůvola','tygra','zajíce','draka','hada'];

if(date('Y')%12!=­=11){
echo "Je rok ". $cin_znam[date('Y')%12 + 1];
/*ľubovoľný rok po delení 12 dáva zvyšok z {0,1,2..11},napr. 2016 dáva 0, 2017 dáva 1 atď. Aby sme
ale patričnému celočíslému zvšku mohli priraiť patričný index podľa zadania úlohy (2015=koně,2016=ov­ce,
2017=opice atď, tak musíme ku každému zvšku pripočítať 1, okrem prípadu 11, lebo by sme dostali index
12, ktorý ale neexistuje v tomto poli).

Aktuálne teda vypíše rok veprě, zvyšok 2020 po delení 12 je 4, a teda index je 5, čo je z poľa 'vepř'

*/

}
else {echo "Je rok ". $cin_znam[0];}
/*ak rok dáva po delení 12 zvyšok 11 horná tak tomuto roku sa priradí index 0 poľa bude to rok
'koně' - sú to napr. roky 2015, 2027, 2039,

?>

\---

 
Odpovedať
30. júla 0:06
Avatar
František Červeňák:30. júla 0:07
<?php
//kód pre ľubovoľný rok(nielen pre najbližších 12 rokov):
$cin_znam=['koně','ovce','opice','kohouta','psa','vepře','krysy','bůvola','tygra','zajíce','draka','hada'];
if(date('Y')%12!==11){
  echo "Je rok ". $cin_znam[date('Y')%12 + 1];
/*ľubovoľný rok po delení 12 dáva zvyšok z {0,1,2..11},napr. 2016 dáva 0, 2017 dáva 1 atď. Aby sme
ale patričnému celočíselnému zvyšku mohli priradiť patričný index podľa zadania úlohy (2015=koně,2016=ovce,
2017=opice atď, tak musíme ku každému zvyšku pripočítať 1, okrem prípadu 11, lebo by sme dostali index
12, ktorý ale neexistuje v tomto poli).

Aktuálne teda vypíše rok veprě, zvyšok 2020 po delení 12 je 4, a teda index je 5, čo je z poľa 'vepře'

*/

}
else {echo "Je rok ". $cin_znam[0];}
/*ak rok dáva po delení 12 zvyšok 11 tak tomuto roku sa priradí index 0 poľa bude to rok
'koně' - sú to napr. roky 2015, 2027, 2039,

?>
Editované 30. júla 0:10
 
Odpovedať
30. júla 0:07
Avatar
Danny Zednickova:6. augusta 1:45

Ahoja :) má to spoustu řešení :) ale je super pročítat různá řešení a zkoušet co (i třeba víc šílenýho) bude fakčit ... :D

 
Odpovedať
6. augusta 1:45
Robíme čo je v našich silách, aby bola tunajšia diskusia čo najkvalitnejšia. Preto do nej tiež môžu prispievať len registrovaní členovia. Pre zapojenie sa do diskusie sa zaloguj. Ak ešte nemáš účet, zaregistruj sa, je to zadarmo.

Zatiaľ nikto nevložil komentár - buď prvý!