Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij podzimní akce 30% výuky zdarma!
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se JavaScript
JavaScript týden

6. diel - Dátové úložiská v JavaScripte

V predchádzajúcom cvičení, Riešené úlohy k 4.-5. lekciu OOP v JavaScripte, sme si precvičili získané skúsenosti z predchádzajúcich lekcií.

V dnešnej lekcii si predstavíme akými spôsobmi môžeme v JavaScripte ukladať dáta tak, aby sme ich pri obnovení stránky hneď zas nestratili.

localStorage v JavaScripte

Web storage

Web storage čiže DOM Storage je súhrnný názov pre úložisko localStorage a sessionStorage.

localStorage

localStorage je úložisko v internetovom prehliadači používateľa (preto local), do ktorého sa môžu ukladať dáta v textovom reťazci, ku ktorým môžeme neskôr pristupovať. K dispozícii máme pre našu aplikáciu 10MB priestoru, čo je pre texty naozaj veľa:) Možnosť ukladať len text je pomerne obmedzujúce, ale rovnako je localStorage kvôli svojej jednoduchosti najobľúbenejším úložiskom dát, o ktoré nechceme po obnovení alebo zatvorení stránky prísť.

Práca s localStorage

S localStorage sa pracuje veľmi jednoducho.

setItem()

Na uloženie nejakého reťazca pod textový index použijeme metódu setItem(). Skúsme si pod kľúč "jmeno" uložiť string "Karel":

localStorage.setItem("jmeno", "Karel");

Stránku sa skriptom otvoríme v prehliadači, kód následne zmažeme a stránku zas obnovíme. Tým sme si istí, že Karla už nikde v kóde nemáme, ale je uložený v úložisku.

getItem()

Analogicky pre prečítanie hodnoty pod kľúčom použijeme getItem(). Teraz si vypíšeme čo je pod kľúčom "jmeno", čím získame hodnotu "Karel":

document.print(localStorage.getItem("jmeno"));

výsledok:

Your page
localhost

Vidíme, že sa Karol naozaj načítal.

removeItem()

Asi vás neprekvapí, že reťazec pod nejakým kľúčom môžeme z úložiska aj vymazať. Urobíme to metódou removeItem():

localStorage.removeItem("jmeno");
clear()
Tento výukový obsah pomáhajú rozvíjať nasledujúce firmy, ktoré možno hľadajú práve teba!

Úložisko môžeme kompletne vyprázdniť od všetkých kľúčov a dát pod nimi metódou clear().

length

Počet položiek v localStorage získame pomocou vlastnosti length:

document.write("Uloženo " + localStorage.length + " položek");

výsledok:

Your page
localhost
key()

Možno vás napadlo, ako zistíme, čo všetko je v localStorage uložené alebo ako s položkami v úložisku pracovať hromadne. Posledný chýbajúci metóda je preto key(n), kde n je index - poradové číslo kľúča, ktorý chceme vrátiť. V kombinácii s vlastnosťou length tak dokážeme napr. Vypísať všetky kľúče v úložisku a hodnoty pod nimi uložené. Urobme si posledný ukážku, čím naozaj vyčerpáme možnosti, ktoré localStorage ponúka:

for (let i = 0; i < localStorage.length; i++) {
  const klic = localStorage.key(i);
  document.write(klic + ": " + localStorage.getItem(klic) + "<br>");
}

výsledok:

Your page
localhost

Kód uloží do localStorage 3 hodnoty pod 3 kľúče a následne vypíše počet položiek v úložisku.

Poradie kľúčov môže byť v každom prehliadači inej a preto by na ňom naše aplikácie nemala závisieť. Nemali by sme teda napr. Predpokladať, že prvýkrát pridaná hodnota bude vždy pod kľúčom 0.

Uloženie viac hodnôt pod jeden kľúč

Možno premýšľate, akým spôsobom je možné uložiť napr. Pole hodnôt alebo objekt pod jeden kľúč úložiska? Ak by sme súvisiace hodnoty neseskupovali pod jeden kľúč, bol by v úložisku naozaj neporiadok, len si skúste predstaviť, ako by sme tam uložili 2 používateľa. Preto si celý objekt prevedieme na text, čo sa v JavaScripte robí pomocou formátu JSON. To sa naučíme hneď v nasledujúcej lekcii a potom si to aj prakticky vyskúšame na našom OOP diári.

sessionStorage

Okrem localStorage existuje aj úložisko sessionStorage. To funguje úplne rovnako, ale líšia sa v kontexte, v ktorej sú dáta uložené. Rozdiely sú 3:

 • Dáta v sessionStorageunikátne pre každú záložku prehliadača. Keď si naopak otvoríme tú istú stránku používajúce localStorage vo viacerých záložkách, budú všetky záložky používať to isté úložisko s tými rovnakými dátami.
 • Dáta budú stratená vo chvíli zatvorenie záložky. Naopak dáta v localStorage v prehliadači zostávajú.
 • Hovoríte si prečo teda sessionStorage používať, keď sa so zatvorením stránky rovnako zmaže? To už by sme predsa mohli dáta uložiť len do premenných ako doteraz ... sessionStorage podobne ako cookies zostáva nedotknuté pri obnovení stránky alebo pri prechode na inú stránku v tej istej doméne.

Cookies

O sušienkach ste určite už počuli, minimálne v súvislosti s Európskou Úniou a jej neslávne známu cookie hláškou:

EÚ cookie hláška

Sušienky majú hneď niekoľko využitie, najdôležitejšie sú 3:

 • Uloženie dát v prehliadači - Cookies boli dlhú dobu jediným spôsobom, ako si v prehliadači niečo uložiť, bez toho aby sa to pri obnovení stránky stratilo. Takto sme si mohli uložiť napr., Že sme na stránke už vykřížkovali cookie hlášku;-) Na tento účel sa v dnešnej dobe používa nové úložisko localStorage, viď ďalej. Tam sa hodnoty z úložiska jednoduchšie získavajú a nezaťažujú šírku pásma, pretože sa neposielajú s každým požiadavkou na server.
 • Prihlasovanie užívateľov - Keďže prehliadač spolu s požiadavkou na server odosiela serveri aj všetky cookies v danej relácii, realizuje sa cez ne prihlásenie používateľa na serveri. Inými slovami, hodnotu cookies používateľa môžeme čítať na serveri v jazykoch ako je PHP alebo C # .NET. Toto využitie je potom popísané v príslušných serverových kurzoch.
 • Získanie informácií o používateľovi - Do cookies si Google ukladá, že ste na ňom hľadali topánky. Google reklamy na iných stránkach si potom načítajú z cookies čo vás zaujíma a daný tovar vám ponúka. Podobne funguje aj Google Analytics, ktorých cookie je snáď na každej internetovej stránke.

V klientskom JavaScriptu teda už pre používanie cookies nie je príliš dobrý dôvod, pre úplnosť si prácu s nimi ale rovnako ukážeme, učiť sa ju nemusíte.

Vytvorenie novej cookie

Cookie vytvoríme trochu podivným spôsobom a to priradením do premennej document.cookie, ktorá obsahuje všetky cookies. Priradenie do nej však všetky cookies neprepíše, ale pridá medzi nich novou. Aby podivnosti tohto staršieho API nekončili, vytvárame cookie ako reťazec 4 hodnôt oddelených bodkočiarkami, napr. Takto:

"eu_hlaska_zavrena=1; expires=Sun, 29 Mar 2020 22:00:00 GMT; path=/"

Cookie zadávame:

 • Názov a hodnotu
 • Dátum expirácie - Ak vynecháme, cookie platí do zatvorenie záložky prehliadača. Ak nastavíme do minulosti, cookie sa ihneď odstráni.
 • Cestu - Kde cookie platí, väčšinou nastavujeme na celú doménu hodnotou /.

Krkolomné vytváranie cookie priamo zvádza k napísaniu funkcie. Jej kód by bol nasledujúci:

function vytvorCookie(nazev, hodnota, expirace = null) {
  const castExpirace = expirace ? `expires=${expirace.toGMTString()};` : '';
  document.cookie = `${nazev}=${hodnota}; ${castExpirace} path=/`;
}

vytvorCookie('eu_hlaska_zavrena', 1, new Date(2020, 2, 30));

Načítanie hodnoty cookie

Ani načítanie cookie nie je príliš intuitívne. Musíme si totiž prvýkrát načítať všetky cookies v danom dokumente, čo je dlhý textový reťazec, v ktorom sú všetky cookies danej stránky oddelené bodkočiarkami. Je tam len názov a hodnota, dátum expirácie si vnútorne rieši prehliadač.

Reťazec document.cookie vyzerá napr. Takto:

_ga=GA1.2.1621812384.1525606041; __gads=ID=fdbec79e49891ee3:T=1525606041:S=ALNI_MYNHHGQJ65wZIjdzOc60pQanykM8w; __qca=P0-718587983-1559900791988; _gid=GA1.2.2042156113.1583272955; _gat=1; eu_hlaska_zavrena=1"

Teraz je na nás, aby sme si z neho hodnotu eu_hlaska_zavrena vypreparoval. Samozrejme musíme počítať aj s tým, že daná cookie vôbec neexistuje! Funkcie pre čítanie cookies by vyzerala takto:

function najdiCookie(nazev) {
  const cookies = document.cookie.split(';')
  for (const cookie of cookies) {
    hodnoty = cookie.split('=');
    if (nazev == hodnoty[0].trim())
      return hodnoty[1].trim();
  }
  return null;
}

document.write(najdiCookie('eu_hlaska_zavrena'));

Skúsme si v prehliadači, že to naozaj funguje:

Your page
localhost

Ako už bolo povedané, všetky hodnoty všetkých cookie sa odosielajú na server v hlavičke HTTP požiadavky pri každom načítaní každej stránky. Preto je používajte len ak nemôžete použiť localStorage.

Cookie nastavená zo servera môže mať nastavenú vlastnosť HttpOnly, čím ju z klientskeho JavaScriptu nemôžeme načítať. Toto je základné bezpečnostné opatrenia, ktoré by malo byť nastavené pri používanie cookies k autentifikáciu používateľov na serveri. Z klientskeho JavaScriptu táto vlastnosť pochopiteľne cookies nastaviť nedá:)

Odstránenie cookie

Odstránenie cookie je rovnaké ako jej vytvorenie, iba nastavíme jej expirácii do minulosti, čo povedie k jej odstráneniu. Ako hodnotu môžeme uviesť čokoľvek.

IndexedDB

Posledným štandardným úložiskom, ktoré môžeme v JavaScripte používať, je IndexedDB. Ako názov napovedá, nejedná sa už o obyčajné úložisko, kam ukladáme dáta pod nejakými kľúčmi, ale o plnohodnotnú databázu s tabuľkami a indexy, z čoho tiež vznikol jej názov. Ukladáme teda štruktúrované dáta. Databázové indexy nám umožňujú v databáze vyhľadávať rádovo rýchlejšie a sme schopní s dátami priamo pracovať, bez toho aby sme ich museli prevádzať z / do string, ako je tomu u localStorage. Navyše podporuje transakcie a ďalšie štandardné databázové mechanizmy, ktoré nám zaistí dátovú integritu (že dáta nie sú uložené zle, napríklad preto, že v aplikácii došlo k chybe, jednoducho sa uloží buď všetko alebo nič). V neposlednom rade podporuje tiež ukladanie súborov.

Databáza je tzv. NoSQL, to znamená, že s ňou nekomunikujeme jazykom SQL, ako to u databáz býva zvykom, ale volaním metód na databázových objektoch. To je niekedy trochu krkolomné a preto pre ňu vzniklo hneď niekoľko nadstavieb.

IndexedDB je vhodná pre väčšie aplikácie sa zložitejšie dátovou štruktúrou a väčším množstvom dát. Jej používanie prevyšuje úroveň OOP kurzu a vydalo by na samostatný kurz, preto sa s ňou tu zaoberať nebudeme.

IndexedDB by sme nemali zamieňať s WebQL, čo je iná neštandardné databázy, ktorá nie je podporovaná všetkými prehliadačmi.


 

Predchádzajúci článok
Riešené úlohy k 4.-5. lekciu OOP v JavaScripte
Všetky články v sekcii
Objektovo orientované programovanie v JavaScriptu
Článok pre vás napísal David Čápka
Avatar
Ako sa ti páči článok?
Ešte nikto nehodnotil, buď prvý!
Autor pracuje jako softwarový architekt a pedagog na projektu ITnetwork.cz (a jeho zahraničních verzích). Velmi si váží svobody podnikání v naší zemi a věří, že když se člověk neštítí práce, tak dokáže úplně cokoli.
Unicorn university Autor sa informačné technológie naučil na Unicorn College - prestížnej súkromnej vysokej škole IT a ekonómie.
Aktivity (1)

 

 

Komentáre

Avatar
Vladislav Ladicky:6. marca 18:03

Dobré. Len nasledovnú vetu by som opravil, je dopletená:

Poslední chybějící metoda je proto key(n), kde n je název kolikátého klíče chceme vrátit.

Posledná chýbajúca metóda je preto key(n), kde n je index - poradové číslo kľúča ktorý chceme vrátiť.

 
Odpovedať
6. marca 18:03
Avatar
David Čápka
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovedá na Vladislav Ladicky
David Čápka:9. marca 22:33

Díky, to zní lépe, upravil jsem to :)

Odpovedať
9. marca 22:33
Jsem moc rád, že jsi na síti, a přeji ti top IT kariéru, ať jako zaměstnanec nebo podnikatel. Máš na to! :)
Tento výukový obsah pomáhajú rozvíjať nasledujúce firmy, ktoré možno hľadajú práve teba!
Avatar
agni
Člen
Avatar
agni:2. októbra 14:06

Ahoj , není to překlep?
document.prin­t(localStorage­.getItem("jme­no"));

Nemělo by tam být:
document.write(lo­calStorage.ge­tItem("jmeno"));

 
Odpovedať
2. októbra 14:06
Avatar
Jan Hodic
Redaktor
Avatar
Jan Hodic:21. októbra 13:18

U localStorage jsem čekal celou dobu na "Slovník" nebo "Dictionary". Není to tam zmíněné správně? Za mě by bylo dobré používat k popisu datových struktur zavedené pojmy, ať si může člověk škatulkovat. Jinak pěkný článek, díky!

 
Odpovedať
21. októbra 13:18
Robíme čo je v našich silách, aby bola tunajšia diskusia čo najkvalitnejšia. Preto do nej tiež môžu prispievať len registrovaní členovia. Pre zapojenie sa do diskusie sa zaloguj. Ak ešte nemáš účet, zaregistruj sa, je to zadarmo.

Zobrazené 4 správy z 4.