Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij slevové akce 30% výuky zdarma!
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se PHP
PHP týden

3. diel - Android Intent a aktivity - SumActivity - Java kód

V minulej lekcii, Android Intent a aktivity - SumActivity - Súčet čísel , sme si pripravili GUI aktivity pre súčet 2 čísel.

Než začneme písať Java kód SumActivity, vytvoríme rozhranie pre deklarácia všetkých konštánt ukážkové aplikácie Activities.

V aplikácii máme totiž niekoľko aktivít a nechceme každej definovať konštanty zvlášť. Niektoré budú určite potrebovať tie isté. Preto je definujeme centrálne v jednom rozhraní.

Rozhranie pre konštanty

V štruktúre projektu klikneme pravým tlačidlom na priečinok (viď. Obrázok) a v menu cez New na Java Class:

V otvorenom okne New Java Class do riadku Name napíšeme AppConstants, v ďalšom riadku Kind vyberieme možnosť Interface a potvrdíme tlačidlom OK:

Bude vytvorený súbor AppConstants.java:

public interface AppConstants {

}

Do tohto súboru budeme postupne pridávať konštanty, použité v projekte.

Konštanta LOG_TAG

Hneď pridáme konštantu pre tag správ Logcatu:

public interface AppConstants {
  String LOG_TAG = "Activities_log_tag";
}

Takto môžeme potom ľahko spoznať naše logami.

Prístup ku konštantám

Prístup ku konštantám je možný dvoma spôsobmi. Prvý spôsob je priamo, napríklad volaním:

String tag = AppConstants.LOG_TAG;
Tento výukový obsah pomáhajú rozvíjať nasledujúce firmy, ktoré možno hľadajú práve teba!

Alebo môže trieda, v ktorej konštantu potrebujeme, implementovať rozhranie AppConstants, čím získa prístup ku všetkým jeho konštantám:

public class MyClass implements AppConstants {
  String tag = LOG_TAG;
}

SumActivity.java

Vráťme sa späť k aktivite SumActivity. Teraz upravíme jej Java kód na nasledujúce:

public class SumActivity extends AppCompatActivity {
  EditText etNumber1, etNumber2;   // Políčko pro zadání čísel k součtu
  Button btnSend;           // Tlačítko pro odeslní čísel do SumResultActivity
  TextView labelResult;        // Label pro zobrazení vráceného součtu zadaných čísel

  int number1, number2;


  @Override
  protected void onCreate(@Nullable Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);

    setContentView(R.layout.sum_activity);
    setTitle(R.string.sum_activity_title);

    etNumber1 = findViewById(R.id.etNumber1);
    etNumber2 = findViewById(R.id.etNumber2);
    labelResult = findViewById(R.id.labelResult);
    btnSend = findViewById(R.id.btnSend);

    btnSend.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        try {
          number1 = Integer.parseInt(etNumber1.getText().toString());
          number2 = Integer.parseInt(etNumber2.getText().toString());
          sendData();
        } catch (NumberFormatException e) {
          Log.d(AppConstants.LOG_TAG, "NumberFormatException");
          Log.d(AppConstants.LOG_TAG, e.getMessage());
          showErrorToast();
        } catch (NullPointerException e) {
          Log.d(AppConstants.LOG_TAG, "NullPointerException");
          Log.d(AppConstants.LOG_TAG, e.getMessage());
          showErrorToast();
        }
      }
    });
  }

  private void showErrorToast() {
    Toast.makeText(this, R.string.info_incorrect_entry, Toast.LENGTH_LONG).show();
  }
}

Poďme si ho vysvetliť:

Kliknutie na tlačidlo

V ActivityMain.java sme udalosti kliknutia nastavili príslušnými parametrami tlačidiel v XML a deklaráciou obslužné metódy v Java kóde. Tu to robíme pre zmenu len Java kódom, presnejšie priradením OnClickListener komponentom, na ktorých budeme kliknutie očakávať. Nastavenie Listener tu vykonávame inline anonymný triedou. Na tomto prístupe nie je nič zlé, ale má nevýhodu vo väčšom množstve Java kódu a v nemožnosti kód znova použiť.

Kliknutím na tlačidlo Odoslať na výpočet zadané čísla odosielame do aktivity SumResultActivity, ktorej úlohou je čísla sčítať a výsledok odoslať späť do aktivity SumActivity. Zadanie užívateľa v políčkach EditText prevádzame z typu String na typ int volaním metódy parseInt() triedy Integer.

Počas konverzie môže, v prípade, že zadaný text obsahuje znak, ktorý nie je číslicou, dôjsť k výnimke NumberFormatException. To je prvý z dvoch dôvodov, prečo je táto časť kódu "zabalená" do bloku try - catch. Druhým dôvodom je fakt, že riadok etNumberOne.getText().toString() môže vyvolať výnimku NullPointerException. Spomínané prípadné výnimky teda odchytávajú a môžeme na ne reagovať, bez toho aby došlo k pádu aplikácie.

Otvorenie aktivity pre súčet zadaných čísel

Po úspešnej konverzii vstupe voláme metódu sendData(). Pridajme si ju do triedy:

private void sendData() {

}

Metódu zatiaľ necháme prázdnu. Po vytvorení aktivity SumResultActivity (pre samotný súčet čísel) kód metódy sendData() doplníme.

startActivityForResult()

Metódu pre odpoveď s výsledkom aktivity si teraz pridajme:

@Override
protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, @Nullable Intent data) {
  super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
   if (resultCode == RESULT_OK) {
    if (requestCode == 1) {
      if (data != null) {
        if (data.hasExtra("result_from_activity_sum")) {
          labelResult.setText("" + data.getIntExtra("result_from_activity_sum", -1));
        } else {
          labelResult.setText(R.string.info_error_loading_result);
        }
      }
    }
  } else if (resultCode == RESULT_CANCELED) {
    labelResult.setText(R.string.info_no_result);
  }
}

Po zatvorení aktivity SumResultActivity dostane z tejto aktivity SumActivity odpoveď volaním jej metódy onActivityResult(). S touto metódou získame tri parametre:

 • requestCode - Tu bude vrátená hodnota parametra requestCode z volanie metódy startActivityForResult().
 • resultCode - Hodnota typu int, ktorá hovorí, akým spôsobom bola zatvorená aktivita ukončená. Číselná hodnota je vyjadrená konštantou: RESULT_OK v prípade, že v zatvorenej aktivite bolo, pred jej ukončením, zavolá setResult(RESULT_OK, resultIntent).

  RESULT_CANCELED obdržíme, ak bola aktivita ukončená volaním setResult(RESULT_CANCELED) alebo tlačidlom Späť. Toto bude čoskoro bližšie vysvetlené pri opise aktivity SumResultActivity.

 • RESULT_OK v prípade, že v zatvorenej aktivite bolo, pred jej ukončením, zavolá setResult(RESULT_OK, resultIntent).
 • RESULT_CANCELED obdržíme, ak bola aktivita ukončená volaním setResult(RESULT_CANCELED) alebo tlačidlom Späť. Toto bude čoskoro bližšie vysvetlené pri opise aktivity SumResultActivity.
 • data - Tu nájdeme objekt triedy Intent, vložený do parametra volanie setResult(RESULT_OK, resultIntent) v zatvárané aktivite. Tým sa dostávame k použitiu intent ako kontajnera primitívnych dát. V Intent bez akcie nájdeme dáta odoslané aktivitou SumResultActivity. Opis, ako tieto dáta vytvoriť, opäť uvidíme vo výklade o aktivite SumResultActivity.

V metóde onActivityResult() ako prvý podmienkou zisťujeme, ako bola aktivita zatvorená. Ak parameter resultCode obsahuje hodnotu RESULT_OK, ďalší postup určujeme podľa int requestCode. My tu máme iba jedinú možnosť.

Ďalej v podmienke testujeme, či prichádzajúce intent obsahuje nejaká návratová dáta. Očakávame, že nám bude vrátený súčet dvoch čísel, odoslaných do SumResultActivity. Ak je podmienka splnená, zisťujeme volaním data.hasExtra(), či dáta obsahujú uvedené kľúče, vyjadreným textovým reťazcom. Pod týmto kľúčom sú dáta do návratového Intent vložená v SumResultActivity. Ak dáta tieto kľúče obsahujú, rovno nastavujeme TextView, ktorý je určený pre zobrazenie výsledku súčtu v SumActivity.

Úprava Java kódu hlavné aktivity

Teraz, keď máme hotovú aktivitu SumActivity, doplníme v MainActivity kus kódu do prvej vetvy konštrukcie switch v metóde click(). Týmto bude prvé tlačidlo s textom Súčet čísel ukážkové aplikácie funkčné. Metóda click() bude teraz vyzerať takto:

public void click(View view) {
  switch (view.getId()) {
    case R.id.btnSumActivity:
      Intent intentSumActivity = new Intent(MainActivity.this, SumActivity.class);
      startActivity(intentSumActivity);
      break;
    case R.id.btnMapActivity:
      break;
    case R.id.btnPhoneActivity:
      break;
    case R.id.btnPhotoActivity:
      break;
    case R.id.btnShareActivity:
      break;
    case R.id.btnITnetwork:
      Intent webIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW);
      webIntent.setData(Uri.parse("https://www.itnetwork.cz/"));

      if (webIntent.resolveActivity(getPackageManager()) != null) {
          startActivity(webIntent);
      }
      break;
  }
}

V doplnené prvej vetve prepínače switch, v prvom riadku, vytvárame explicitné intent pre otvorenie aktivity SumActivity. V druhom riadku túto aktivitu, volaním metódy startActivity(), otvárame.

Len pripomeniem, že metóda click() je nami deklarovaná metóda a v XML návrhu hlavné aktivity je všetkým tlačidlám nastavená ako obsluha udalosti kliknutí takto: android:onClick="click".

V budúcej lekcii, Android Intent a aktivity - SumResultActivity , vytvoríme vzhľad grafického užívateľského rozhrania aktivity, do ktorej budeme odosielať užívateľom zadané čísla, určená k súčtu.


 

Predchádzajúci článok
Android Intent a aktivity - SumActivity - Súčet čísel
Všetky články v sekcii
Android intent a aktivity
Článok pre vás napísal Pavel
Avatar
Ako sa ti páči článok?
Ešte nikto nehodnotil, buď prvý!
Autor se věnuje programování v Javě, hlavně pro Android. Mezi jeho další zájmy patří Arduino, Minecraft.
Aktivity (1)

 

 

Komentáre

Robíme čo je v našich silách, aby bola tunajšia diskusia čo najkvalitnejšia. Preto do nej tiež môžu prispievať len registrovaní členovia. Pre zapojenie sa do diskusie sa zaloguj. Ak ešte nemáš účet, zaregistruj sa, je to zadarmo.

Zatiaľ nikto nevložil komentár - buď prvý!