Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij slevové akce 30% výuky zdarma!
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se PHP
Discount week - April - 30

5. diel - Pozíciovanie v Xamarin.Forms

V dnešnom C# .NET tutoriálu sa naučíme pozicový elementmi, čo je posledná vec, ktorú musíme poznať pred tým, aby sme tvorili záživnější aplikácie.

Absolútnej a relatívnej pozície

Absolútnej pozície

Niekedy potrebujeme element umiestniť na konkrétnu pozíciu na stránke (napríklad [89;23]).

V Xamarin.Forms možné vkladať prvky na absolútnu pozíciu v kontajneri zvanom AbsoluteLayout. Keďže sa tento kontajner moc nevyužíva, tak si ho dnes bližšie popisovať nebudeme.

V ostatných kontajneroch (Grid, StackLayout, ...) si môžeme pomôcť okrajom, čím obsah elementu posunieme:

<ContentPage xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms"
       xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
       x:Class="MyFirstApp.MainPage">
  <Grid>
      <Label Text="Pozdrav z Xamarin.Forms!"
        VerticalOptions="Start"
        HorizontalOptions="Start"
        Margin="89,23,0,0" />
  </Grid>
</ContentPage>

Prvok <Label> najprv zarovnáme vľavo hore pomocou atribútov VerticalOptions a HorizontalOptions. Ďalej mu nastavíme vonkajšie okraje na 89 zľava a 23 zhora atribútom Margin. Takto vyzerá, že je ovládací prvok na pozícii [89;23], ale v skutočnosti je okolo neho len okraj:

Asi najväčšia nevýhoda používania absolútnych pozícií je, že aplikácia nereaguje na zmenu pomeru strán jednotlivých zariadení, keďže každé zariadenie má inak veľký displej (mobil, tablet, PC). Ďalšou nevýhodou je, že ak nejaký ovládací prvok zväčší svoju veľkosť, musíme ručne tie okolité posunúť, aby sa nám všetko nerozsýpal. To môže byť u väčších aplikácií naozaj veľmi neprehľadné. Preto sa tak aplikácie už nerobia.

Relatívnej pozície

Relatívna pozícia na rozdiel od absolútnej rešpektuje okolitú prvky v kontajneri. Upravme XAML kód elementu <Label> tak, aby sa centroval do elementu, v ktorom je vložený. V našom prípade bude v stredu kontajnera <Grid>:

<Label HorizontalOptions="Center" VerticalOptions="Center" Text="Pozdrav z Xamarin.Forms!" />

Keď aplikáciu teraz spustíme na rôznych zariadeniach, Label je stále uprostred. Asi nemusím hovoriť, že HorizontalOptions nastavuje vodorovné zarovnanie a VerticalOptions zvislé:

Okraje

Už sme zistili, že každý element má nejaké okraje. Tým vnútorným sa hovorí Padding a tým vonkajším Margin. Znalci HTML tu budú ako doma:

Každý okraj môžeme nastaviť iný pre rôzne strany alebo ho na všetkých stranách elementu nastaviť na jednu veľkosť.

Vymastíme z aplikácie <Label> a namiesto neho vložíme tlačidlo pomocou nasledujúceho XAML kódu:

<Button Text="Tlačítko" HorizontalOptions="Center" VerticalOptions="Center" WidthRequest="100" Margin="100,0,0,0" Padding="0,50,0,0"/>
Tento výukový obsah pomáhajú rozvíjať nasledujúce firmy, ktoré možno hľadajú práve teba!

Výsledok vyzerá takto:

Je vidieť, že hoci je tlačidlo zarovnané doprostred, jeho vonkajší okraj je na ľavej strane 100. Túto hodnotu sme nastavili pomocou Margin. U vnútorného okraja tlačidla naopak vidíme, že ten horná je výrazne väčší než ostatné. To je hodnota 50 v Padding.

Hodnoty zadávame v poradí: ľavý okraj, horný, pravý, dolný a oddeľujeme je čiarkami. Je možné zadať len jednu hodnotu, ktorá nastaví všetky okraje na rovnakú veľkosť. Rovnako tak môžeme zadať aj 2 hodnoty, jednu pre vodorovné okraje a jednu pre zvislé.

Všimnite si, že sme tlačidle v príklade vyššie zadali šírku pomocou atribútu WidthRequest. To sa u tlačidiel zvyčajne robí, pretože nevyzerá pekne, keď je každé inak širokej podľa dĺžky textu v ňom. Výška elementov sa potom nastavuje pomocou vlastnosti HeightRequest.

Jednotky veľkostí

Xamarin.Forms pracuje s jednotkami, ktoré nie sú závislé na určitom zariadení (platforme) a každá platforma tak využíva svoje vlastné jednotky. Ak nastavíme tlačidlu vlastnosť WidthRequest na 100, tak Xamarin.Forms vezme toto číslo a akurát ho prevedie na jednotky používané každú konkrétnu platformou. Jednotky pre jednotlivé platformy sú:

 • iOS: points (pts)
 • Android: density-independent pixels (DPS)

Približne platí, že 163 points = 160 density-independent pixels = 1 palec. Z tohto vzťahu vyplýva, že musíme počítať s tým, že nikdy nebudú veľkosti na každej platforme úplne rovnaké. Tlačidlo sa šírkou 100 bude mať na Androide šírku 100 dps a na iOS 100 pts, teda bude na Androide o kúsoček väčšie.

Pozíciovanie

Spomeňme si ešte niečo málo o pozicovanie ovládacích prvkov. Upravme XAML kód tlačidlá tak, aby vyzeral nasledovne:

<Button Text="Tlačítko" />

Tlačidlo sa roztiahne po celom kontajnera Grid:

Toto je predvolené správanie prvkov. Ak totiž neurčíme zarovnanie, predpokladajú sa v nich hodnoty Fill:

<Button Text="Tlačítko" HorizontalOptions="Fill" VerticalOptions="Fill" />

Do atribútov HorizontalOptions môžeme nastaviť nasledujúce hodnoty:

 • Start - Zarovnanie na začiatok, teda vľavo
 • Center - Zarovnanie na stred
 • End - Zarovnanie na koniec, teda vpravo
 • Fill - Roztiahnutie cez celú šírku
 • StartAndExpand
 • CenterAndExpand
 • EndAndExpand
 • FillAndExpand

Hodnoty, ktoré obsahujú Expand, sú určené pre kontajner StackLayout. Keď takú hodnotu použijeme na element vo StackLayout, tak daný prvok sa bude zarovnávať v čo najväčšom možnom priestore, ktorý mu StackLayout poskytuje:

<StackLayout>
    <Button Text="Tlačítko1" VerticalOptions="Start" HorizontalOptions="Center" WidthRequest="100"/>
    <Button Text="Tlačítko2" VerticalOptions="FillAndExpand" HorizontalOptions="Center" WidthRequest="100"/>
</StackLayout>

Keby sme u druhého tlačidla použili namiesto hodnoty FillAndExpand len Fill, tak sa tlačidlo neroztáhne:

U VerticalOptions sú hodnoty rovnaké, akurát hodnota Start zarovná element hore a hodnota End dole.

Pre istotu ešte raz spomeňme, že ovládacie prvky sa zarovnávajú do elementu, v ktorom sú vložené. Tomuto elementu sa hovorí rodičovský (anglicky parent).

Výška a šírka elementov

Pre výšku a šírku elementov používame atribúty WidthRequest a HeightRequest. Pri používaní týchto atribútov však musíme danému elementu zároveň nastaviť VerticalOptions a HorizontalOptions na nejakú inú hodnotu ako Fill alebo FillAndExpand, pretože tieto hodnoty majú prednosť pred WidthRequest a HeightRequest. Môžeme tiež nastaviť minimálne alebo maximálne rozmer pomocou atribútov MinimumWidthRequest, MinimumHeightRequest, MaximumWidthRequest a MaximumHeightRequest.

Grid a StackLayout

Na koniec dnešnej lekcie si ešte povedzme niečo málo o dvoch základných kontajneroch na ovládacie prvky.

Grid

Doteraz sme Grid brali ako jednoduchý panel, do ktorého možno vkladať nejaké ďalšie prvky. Grid je však už podľa názvu mriežka a jedná sa tak o najuniverzálnejší kontajner v Xamarin.Forms. V predvolenom nastavení má len jednu bunku (jeden riadok a jeden stĺpec).

Jednotlivé riadky definujeme pomocou elementov RowDefinitions a ColumnDefinitions:

<Grid>
  <Grid.ColumnDefinitions>
    <ColumnDefinition Width="100"/>
    <ColumnDefinition Width="*"/>
  </Grid.ColumnDefinitions>
  <Grid.RowDefinitions>
    <RowDefinition Height="*"/>
    <RowDefinition Height="60"/>
  </Grid.RowDefinitions>

  <Button Grid.Row="1" Grid.Column="1" Text="Tlačítko"/>
</Grid>

V definícii stĺpcov máme 2 stĺpce, u ktorých definujeme ich šírku. Prvý stĺpec má pevne nastavenú veľkosť na 100. Druhý stĺpec má nastavenú hodnotu na *, vďaka ktorej rovnomerne vyplnia zvyšné miesto.

Niekedy sa nám hodí upresniť aj túto výplň, napr. Aby bol niektorý vypĺňajúci stĺpec 2x tak široký ako ostatní alebo polovičný. Zapísali by sme to ako 2* alebo 0.5*.

Ak chceme, aby bol stĺpec široký, ako sú prvky v ňom obsiahnuté, tak použijeme hodnotu auto.

U definícií riadku je to obdobné, druhý riadok je vysoký presne 60, prvý riadok vyplní zvyšok obrazovky.

Všetkým riadkom a stĺpcom môžeme nastaviť rozostupy pomocou vlastností RowSpacing a ColumnSpacing.

Od verzie Xamarin.Forms 4.7 môžeme definícii jednotlivých riadkov a stĺpcov značne zjednodušiť. <Grid>, ktorý sme definovali vyššie, by sa dal ešte definovať takto:

<Grid ColumnDefinitions="100, *"
   RowDefinitions="*, 60">
  <Button Grid.Row="1" Grid.Column="1" Text="Tlačítko"/>
</Grid>

Jednotlivé prvky potom umiestňujeme do mriežky pomocou atribútov Grid.Row a Grid.Column, ktorých východiskové hodnota 0. Asi vás neprekvapí, že indexy sú od nuly. Naše tlačidlo by sa teda umiestnilo do druhého stĺpca a druhého riadku:

V prípade, že chceme, aby prvky zaberali viac riadkov alebo stĺpcov, tak použijeme atribúty Grid.RowSpan alebo Grid.ColumnSpan, ktorým zadáme počty riadkov alebo stĺpcov.

StackLayout

StackLayout je kontajner, ktorý jednoducho skladá ovládacie prvky za seba. Smer, v ktorom tieto prvky bude skladať, môžeme určiť pomocou atribútu Orientation. Orientation je v predvolenom stave nastavená na hodnotu Vertical, ale možno ju nastaviť aj na Horizontal. Pomocou atribútu Spacing potom nastavujeme rozostup medzi ovládacími prvkami.


 

Predchádzajúci článok
Prvý multiplatformový aplikácie v Xamarin a C # .NET
Všetky články v sekcii
Tvorba mobilných aplikácií v Xamarin a C # .NET
Článok pre vás napísal Radek Vymětalík
Avatar
Ako sa ti páči článok?
Ešte nikto nehodnotil, buď prvý!
...
Aktivity (1)

 

 

Komentáre

Avatar
Petr Kateřiňák:14. marca 13:40

Asi aktualizace: U VerticalOptions, v pripade nastaveni Center v clanku je nutno pouzit CenterAndExpand, aby vysledek odpovidal.

 
Odpovedať
14. marca 13:40
Tento výukový obsah pomáhajú rozvíjať nasledujúce firmy, ktoré možno hľadajú práve teba!
Avatar
Odpovedá na Petr Kateřiňák
Petr Kateřiňák:14. marca 13:53

Moje chyba, nevsiml jsem si Gridu, a smazat komentar jiz nejde...

 
Odpovedať
14. marca 13:53
Robíme čo je v našich silách, aby bola tunajšia diskusia čo najkvalitnejšia. Preto do nej tiež môžu prispievať len registrovaní členovia. Pre zapojenie sa do diskusie sa zaloguj. Ak ešte nemáš účet, zaregistruj sa, je to zadarmo.

Zobrazené 2 správy z 2.