Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij podzimní akce 30% výuky zdarma!
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se JavaScript
JavaScript týden

5. diel - Symboly a stopy v Adobe Illustrator

V minulej lekcii, Polygóny a GTA style v Adobe Illustrator , sme si predstavili polygóny a tvorili sme v štýle GTA.

V tejto lekcii si predstavíme 2 základné knižnice programu a konkrétne nástroje, ktoré s nimi pracujú.

Balík Adobe programov je tu už nejaký piatok a prešiel x varianty a bolo by naivné myslieť si, že všetko treba robiť od nuly, resp. že tvorcovia programu nepokročili pri tvorbe ústrety súčasným grafikom. Postupom času sa zmenili súčasti programu, rozširovalo sa nastavenie nástrojov, menili sa efekty a filtre, pridávalo sa viac plátien, isometrie a mnoho iného ...

Symboly a nástroj sprej

Okno symbolov aktivujeme cez hornú lištu okna - symboly alebo klávesovou skratkou Ctrl + Shift + F11. Ikona okna symbolov (v minimalizovanom stave) je trojlístok. V tomto okne sa nachádza niekoľko vybraných symbolov - obrázkov, ktoré pri tvorbe môžeme kedykoľvek použiť.

Ako sme spomínali už v minulých lekciách, okná Illustratoru fungujú systémom "chyť a pusť", čiže čokoľvek z nich je možné myšou uchopiť a pretiahnuť na plátno. Tak je to aj v prípade symbolov. Okrem viditeľných prvkov je toho v symboloch ale oveľa viac. Klikneme na ikonku v ľavom dolnom rohu okna symbolov (ponuka knižnice symbolov) a vidíme symboly, ktoré pre nás autori pripravili as ktorými môžeme pracovať.

Predpripravené symboly sú kategorizované do jednotlivých skupín, ktoré vieme jednoducho otvoriť a následne používať.

Aj keď nie všetky symboly sú určené na použitie vo väčšom množstve, bol to ich pôvodný účel.

Aby sme lepšie pochopili prácu so symbolmi, vytvoríme jednoduchú scénu.

Samostatne vytvoríme alebo si stiahneme siluetu stromu bez listov, ktorú umiestnime centrálne na plátno. Otvoríme si okno symbolov a v symboloch knižnicu s názvom príroda. Naším cieľom bude okolo spodnej časti kmeňa symboly vytvoriť trávnatú plochu a korunu stromu obohatiť o listy. Ak by sme mali postupne po jednom vyberať z okna jednotlivé prvky, neboli by sme príliš efektívne. Preto existuje nástroj, ktorý nám s týmto pomôže - sprej.

Sprej

Nástroj sprej sa nachádza v okne nástrojov (medzi kvapkadlom a nástrojom nastavenie plátna v Dvojstlpcové zobrazenie) a podobne ako nástroj pero je komplexný a obsahuje ďalšie podnástroje. V zásade nástroj sprej funguje tak, že podľa nastaveného priemeru (rozptylu = Diamètre) náhodne umiestňuje označené symbolmi na plátno do jednej skupiny. Ďalšie nástroje, ktoré sa nachádzajú pod ním, upravujú takto vzniknutú skupinu symbolov - napr. Zmena farby, veľkosti, rotácia alebo viditeľnosti podľa zasiahnutí a veľkosti priemeru atď.

Dvakrát klikneme na nástroj sprej a nastavíme si priemer tak, aby sa nám symboly príliš nerozptyľovali mimo vetvenie nášho stromu. Teraz si označíme v okne symbolov list a jednoducho ho nastriekame sprejom na plátno. Všimnime si, že aj napriek vyšší počet listov máme vo vrstvách poriadok a ich počet zbytočne nenarástol.

Aby nasprejované listy nepôsobili príliš umelo, vyberieme si z podnástrojů sprej postupne: nástroj prispôsobenie veľkosti symbolov, natočenie symbolov, rozmiestnenie a posúvanie symbolov.

Tento výukový obsah pomáhajú rozvíjať nasledujúce firmy, ktoré možno hľadajú práve teba!

Vďaka týmto nástrojom posunieme listy na žiadané miesto a dodáme do scény prvok náhody. Posledným nástrojom - zafarbenie symbolov - môžeme zmeniť odtieň listov a dosiahnuť dojmu priestoru.

Pri používaní podnástrojů spreja musí byť označená vrstva symbolov. Naopak, nové symboly je ideálny sprejovať do novej vrstvy (napr .: aby sa nám pri úprave trávnika nemenila koruna stromu). Priemer nástroje samozrejme priebežne upravujeme. Rovnakým spôsobom postupujeme aj pri tráve alebo prípadne iných symboloch, ktoré sme si do scény zvolili.

Ak by sme chceli na scénu použiť vlastné symboly, stačí ich vytvoriť bežnými nástrojmi a následne presunúť do okna symbolov myšou. V praktickom použití volíme prácu s nástrojom sprej všade tam, kde je potrebné vytvoriť veľký počet rovnakých prvkov s možnosťou ich náhodného umiestnenie na scénu. Treba pri optickom rozbití jednoduchých plôch geometrickými tvarmi, pri ilustráciu počasí (dážď alebo sneh), pri rýchlom zdobenie a doplnkové grafike jednoduchých printov (pozvánka, leták) apod.

Nástroj sprej je úžasný, ale odporúčam jeho použitie v kombinácii s tvorbou vlastných symbolov, ktoré budú podľa Vašich predstáv!

Stopy a nástroj štetec

Zatiaľ čo pri symboloch a spreji išlo skôr o náhodu, stopy sú čisto technické, presne nastaviteľné a úzko naviazané na krivky. Stopa je vybraný vizuálny prvok, ktorý je umiestňovaný na vytvorenú krivku podľa presne daných kritérií. Stopy majú tiež východiskovú zásobu zvolia cez ikonku vľavo dole. Keďže pri stopách existuje širšia škála použitia a metód tvorby, postupne si jednotlivé stopy vytvoríme sami a popíšeme ich princíp.

Okno stop otvoríme pomocou hornej lišty okna - stopy alebo klávesovou skratkou F5. Ikona minimalizovaného okna stôp je pohárik so štetcami.

Z pohľadu do okna stôp je jasné, že existuje niekoľko kategórií už podľa ich štýlu zobrazenia. Stopy delíme do 5 základných skupín:

1. Stopy kaligrafické

Jedná sa o elipsovitý profily ukladané na krivku tesne za sebou. Takto vytvorená cesta pôsobí ako kresba štetcom (japonská kaligrafia), resp. zvýrazňovačom s nepravidelným profilom, a podľa orientácie krivky sa profil mení na užšie alebo širšie. Ak vytvoríme elipsu výrazne stlačenú v určitom smere, bude cesta výrazne dynamická. Tvorba týchto stôp sa realizuje výhradne cez okno stop. Klikneme na rozšírenú ponuku okna štetcov vpravo hore (4 horizontálne čiary), potvrdíme vytvorenie stopy a následne tvorbu novej kaligrafické stopy.

V okne volieb kaligrafické stopy si nastavíme profil pomyselného štetca. Môžeme to urobiť priamo v okne ťahaním za ovládacie body elipsy, natáčaním smerového vektora, alebo pomocou nastavenia hodnôt uhla, zaoblenie a veľkosti priamo pod obrázkom. Takto si môžeme nielen nastaviť presné správanie, ale aj aktivovať možnosť náhodnosti u jednotlivých parametrov. Aby sme nemuseli najprv vytvárať cestu perom a následne ju kliknutím overovať, pomôže nám nástroj štetec.

Štetec

Je nástroj, ktorý sa nachádza v okne nástrojov (ikona štetca) a spája v sebe vlastnosti vytvárania cesty a priameho aplikovanie označené stopy na túto cestu. Keďže štetec nie je na tvorbu kriviek tak komplexný ako nástroj pero, využíva sa vo vektorovom prostredí v nižšej miere oproti využitie v bitmapových editoroch.

Vyberieme si nástroj pero a nami vytvorenú stopu si overíme na plátne. Kaligrafická stopa bez nutnosti ďalších nastavení automaticky preberá farbu cesty a možnosť pridávania hrúbky pomocou okna Tahu alebo hornej interaktívne lišty (2. riadok).

2. Objektové stopy

Objektová stopa umiestňuje na krivku prvok tak, že krivku používa ako os svojho tvaru a tvar sa natiahne na jej celú dĺžku v jednej jedinej kópii. Oproti kaligrafickým stopám sa objektovej stopy vytvárajú na plátne a do okna stôp sa umiestňujú hore popísaným spôsobom chyť a pusť (čiže obyčajným pretiahnutím myšou).

Nástrojom pero vytvoríme siluetu ryby a myšou ju presunieme do okna stop. Pri vyskočenie otázky vytvorení novej stopy ju potvrdíme ako novú objektovú stopu. V otvorenom okne - voľby objektové stopy - si môžeme nastaviť pevný rozmer, orientáciu tvaru na krivku alebo aj možnosť farebné zmeny tvaru v závislosti na farbe obrysu. My si nastavíme len vyfarbenie - odtiene.

Aby sme si overili princíp jedného tvaru aj dlhú cestu, vyskúšame si vytvoriť jednoduchú scénu. Vyberieme našu rybu a nástrojom štetec náhodne nakreslíme cesty. Všimnite si, že platí princíp - jedna cesta, jeden tvar na celú jej dĺžku.

Objektové stopy sa používajú hlavne v ilustráciách, resp. kresbách, kde je potrebná dynamická krivka. V ďalšom precvičenie tejto stopy použijeme tvar listu a tvar šošovky. Šošovkový tvar natiahneme na krivku stonky a listovú stopou vytvoríme kvet a listy. Vytvorenú kompozíciu z troch stoniek spojíme do skupiny (označíme všetky objekty a stlačíme Ctrl + G), skopírujeme, znížime kópiu krytie a vhodne transformujeme ...

3. rozsievačmi stopy

Východiskovým princípom Rozsievač stôp je umiestňovanie grafického prvku na cestu tesne vedľa seba v pôvodnej veľkosti prvku a v počte závislom na dĺžke cesty. V základe funguje rozsievačovi stopa podobne ako náhrdelník plný perál. Rovnako ako objektové, tak aj rozsievač stopy vytvárame sami a stopy z nich robíme tým, že je do okna stôp presúvame.

Vytvoríme vedľa seba tri kružnice s rôznymi rozmermi. Všetky tri označíme a presunieme ich do okna stop. Pri otázke na vytvorení novej stopy potvrdíme rozsievačovi stopu a následne v okne voľby rozsievačovi stop potvrdíme "OK". Aby sme totiž videli zmysel podrobného nastavenia rozsievačovi stop, musíme si ju najprv vytvoriť.

Vytvoríme veľkú kružnici a následne klikneme na našu novú stopu. Teraz môžeme sledovať, že prvok sa nám skopíroval tesne vedľa seba po celom obvode kružnice a je rovnako natočený. Stopu máme aplikovanú a teraz poklepaním na novú stopu otvoríme jej vlastnosti. Okno volieb posunieme tak, aby sme prípadné zmeny nastavenia videli priamo na plátne.

V okne volieb zaškrtneme vľavo dole náhľad a postupne vyskúšame veľkosť, vzdialenosť, rotáciu a rozptyl. Okrem týchto nastavení môžeme vyskúšať náhodnosť parametrov a to v rozpätí prvého a druhého stĺpca v danom riadku a zmeniť orientáciu prvkov z orientácie na stranu na orientáciu na krivku. Ak sme s dynamikou vzoru spokojní, aplikujeme farebnosť podľa odtieňov, potvrdíme OK a povolíme aplikáciu na ťahy. Ak budeme teraz touto stopou kresliť štetcom, vytvoríme zaujímavý efekt bublinkové stopy.

Alternatívou sú hviezdičky alebo iné žánrové prvky pre ilustrácie alebo dotvorenie textu. V kombinácii s textom je možné miesto línia písať text pomocou kvetín alebo ľubovoľnými symboly.

4. Stopa so vzorkou

Stopa sa vzorkou uzatvára rôznorodosť aplikovanie tvarov na cestu. Dopĺňa možnosti rozsievačmi stopy, ktorá sa pri neštandardných častiach krivky chová nepredvídateľne. Napríklad pri ostrých uhloch a vonkajších alebo vnútorných rohoch.

Pre porovnanie si môžeme vyskúšať vytvorenie reťaze. Najprv vytvoríme základný element a následne ho umiestnime do okna stop dvakrát. Najprv ako rozsievačmi stopu a potom ako stopu so vzorkou.

Okrem presnejšieho prepočítanie tvaru na cestu nám dovoľuje táto stopa ukladať postupne do jednej stopy viacerých obrázkov. Každý je definovaný inak na iný charakter krivky. Najvhodnejšie aplikácií je rám alebo ornamentálne doplnenie ľubovoľného printu.

5. Stopa so štetinami

Touto stopou uzatvárame ich jednotlivé varianty. Ide o špecifickú stopu vytvořitelnou opäť len v okne stôp a slúži hlavne ako alternatíva bitmapových stôp vo vektorovom prostredí podľa nastaviteľných parametrov.

Nižšie vidíte ďalšie ukážky použitia. Teraz si skúste sami vymenovať použité stopy:)

V budúcej lekcii, Vzory, výplne a textúry v Adobe Illustrator , si ukážeme, čo ponúka ďalšie knižnica programu Illustrator a ako na vlastné farby, výplne, textúry a vzory.


 

Predchádzajúci článok
Polygóny a GTA style v Adobe Illustrator
Všetky články v sekcii
Základy Adobe Illustrator
Článok pre vás napísal chain
Avatar
Ako sa ti páči článok?
Ešte nikto nehodnotil, buď prvý!
Venuje sa grafike, objektovemu programovaniu, vyuke a osobnemu rozvoju
Aktivity (1)

 

 

Komentáre

Robíme čo je v našich silách, aby bola tunajšia diskusia čo najkvalitnejšia. Preto do nej tiež môžu prispievať len registrovaní členovia. Pre zapojenie sa do diskusie sa zaloguj. Ak ešte nemáš účet, zaregistruj sa, je to zadarmo.

Zatiaľ nikto nevložil komentár - buď prvý!