Vydělávej až 160.000 Kč měsíčně! Akreditované rekvalifikační kurzy s garancí práce od 0 Kč. Více informací.
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.

15. diel - Git - Grafické užívateľské rozhranie Git GUI Nové

V minulej lekcii, Git - Vnútorná štruktúra - Dokončenie , sme skúmali objekty typu blob, tree, commit a tag. Tiež sme si vysvetlili, ako Git uchováva názvy súborov.

V dnešnom Git tutoriále si predstavíme grafické užívateľské rozhranie Git GUI. Ukážeme si, ako v ňom vytvoriť commit a spravovať vetvy.

V tejto lekcii budeme pracovať s naším repositárom mujgit, ktorý sme si založili v lekcii Git - Vzdialený repositár - Vytvorenie a nastavenie repositára.

Grafické používateľské rozhranie Git GUI

Git GUI (Graphical User Interface) je grafické užívateľské rozhranie, ktoré uľahčuje prácu s repositárom Git pomocou grafického rozhrania. Toto grafické rozhranie umožňuje používateľom vykonávať operácie spojené s verzovaním v Gite s použitím grafických prvkov a ovládacích prvkov namiesto príkazového riadka.

Nasledujúci postup popisuje použitie Git GUI, ktoré je súčasťou inštalácie Gitu.

Otvorenie Git GUI

Git GUI je možné otvoriť kliknutím na ikonu lupy v dolnej lište, zadaním príkazu a výberom možnosti git gui.

Otvorenie repositára

Po otvorení Git GUI sa nám zobrazí okno inicializácie:

Inicializačné okno Git GUI - Git - Git

Klikneme na Open Existing Repository a vyberieme náš repositár mujgit:

Cesta k repositáru mujgit - Git - Git

Po kliknutí na Open sa nám otvorí repositár mujgit:

Hlavné okienko Git GUI - Git - Git

Alternatívne môžeme pravým tlačidlom myši kliknúť na zložku s repositárom a vybrať možnosť Open Git GUI here. Rovnako sa nám otvorí Git GUI priamo v repositári.

Commity

Teraz si ukážeme, ako použiť Git GUI na pridanie súborov do staging oblasti a na vytvorenie commitu.

Pridanie súboru do staging oblasti

Začneme tým, že si do repositára mujgit pridáme nový súbor s názvom soubor.md. V termináli MinTTY spustíme príkaz echo "Text testovacího souboru" > soubor.md:

MINGW64:/c/mujgit
ItNetwork@DESKTOP-ADEVTG4 MINGW64 /c/mujgit (main)
$ echo "Text testovacího souboru" > soubor.md
ItNetwork@DESKTOP-ADEVTG4 MINGW64 /c/mujgit (main)
$

Aby sme novo vytvorený súbor v Git GUI videli, stlačíme v Git GUI tlačidlo Rescan. Repositár sa oskenuje a porovná sa s internou históriou Gitu. Nový súbor soubor.md sa nám načíta do okna Unstaged Changes:

Aktualizácia repositára - Git - Git

Teraz klikneme na súbor soubor.md. V okne Untracked, not staged sa nám zobrazí jeho obsah. Teraz súbor pridajme do staging oblasti kliknutím na tlačidlo Stage Changed:

Zobrazenie obsahu súboru a vloženie súboru do staging oblasti - Git - Git

Zobrazí sa táto správa oznamujúca pridanie súboru do staging oblasti:

Varovanie o pridaní do staging oblasti - Git - Git

Dialóg potvrdíme. Po potvrdení sa soubor.md presunie do staging oblasti:

Okienko so súbormi v staging oblasti - Git - Git

Vytvorenie commitu

Teraz sme pripravení vytvoriť commit. Do okna Commit Message napíšeme správu Přidán nový soubor, soubor.md a vytvorenie commitu potvrdíme tlačidlom Commit:

Vytvorenie správy commitu - Git - Git

Zobrazí sa toto varovanie, ktoré potvrdíme tlačidlom Continue:

Varovanie o koncoch riadkov - Git - Git

Toto varovanie nám hovorí, že v danom súbore soubor.md boli nájdené koncové znaky riadkov LF – Line Feed bežne používané v systémoch UNIX. Tieto riadky budú nahradené kombináciou CRLF – Carriage Return Line Feed typickou pre systémy Windows.

Potvrdenie o vytvorení commitu spolu s jeho hashom nájdeme v dolnej lište:

Hash a správa commitu - Git - Git

Správa vetiev

Teraz si ukážeme, ako pracovať v Git GUI s vetvami. Rovnako ako v príkazovom riadku aj tu môžeme vetvy vytvárať, premenovávať, zlučovať alebo mazať.

Vytvorenie vetvy

Novú vetvu vytvoríme kliknutím na možnosť Branch v hornej ponuke:

Tlačidlo Branch - Git - Git

Z ponuky správy vetiev vyberieme Create…:

Ponuka pre správu vetiev - Git - Git

Otvorí sa toto okno vytvorenia novej vetvy:

Ponuka vytvorenia vetvy - Git - Git

Vetva pomenujeme feature. Pre voľbu Update Existing Branch zaškrtneme No. Nakoniec vetvu vytvoríme kliknutím na Create:

Vytvorenie vetvy - Git - Git

Vytvorí sa nová vetva s názvom feature a Git GUI nás do nej automaticky prepne. Pod hornou ponukou vidíme, že sa naozaj nachádzame vo vetve feature:

Názov vetvy - Git - Git

Premenovanie vetvy

Premenovanie vetiev si vyskúšame tak, že vetvu feature premenujeme na testing. Z hornej ponuky klikneme na Branch a vyberieme Rename…:

Ponuka na premenovanie vetvy - Git - Git

Otvorí sa nám toto okno:

Okienko premenovania vetvy - Git - Git

V okne zvolíme miesto vetvy man našu vetvu feature. Do poľa New Name napíšeme testing a kliknutím na Rename vetvu premenujeme:

Premenovanie vetvy - Git - Git

Prepnutie vetvy

Po premenovaní vetvy nás Git GUI vráti do vetvy main. Ukážme si, ako sa prepnúť do vetvy testing. Zase z hornej ponuky vyberieme Branch a potom Checkout…:

Tlačidlo pre prepnutie do vetvy - Git - Git

V otvorenom okne vidíme ponuku vetiev. Vyberieme vetvu testing a potvrdíme tlačidlom Checkout:

Prepnutie na vetvu testing - Git - Git

Pod hornou ponukou vidíme správu Current Branch: testing potvrdzujúci, že sa nachádzame vo vetve testing:

Stav Git GUI po prepnutí na vetvu testing - Git - Git

Zlúčenie vetiev

Zlúčenie vetví sa naučíme na zlúčenie vetvy testing do vetvy main. Než tak urobíme, vytvorme commit podľa vyššie popísaného postupu, teda takto:

  1. Do súboru soubor.md vložíme nasledujúci text: Text přidaný z větve testing.
  2. Vytvoríme commit, ktorému dáme správu Úprava souboru soubor.md na větvi testing.
Alternatívne by sme to mohli urobiť v termináli MinTTY touto sadou príkazov:
MINGW64:/c/mujgit
ItNetwork@DESKTOP-ADEVTG4 MINGW64 /c/mujgit (main)
$ git checkout testing

ItNetwork@DESKTOP-ADEVTG4 MINGW64 /c/mujgit (testing)
$ echo "Text přidaný z větve testing" >> soubor.md
ItNetwork@DESKTOP-ADEVTG4 MINGW64 /c/mujgit (testing)
$ git add .
ItNetwork@DESKTOP-ADEVTG4 MINGW64 /c/mujgit (testing)
$ git commit -m "Úprava souboru soubor.md na větvi testing"
ItNetwork@DESKTOP-ADEVTG4 MINGW64 /c/mujgit (testing)
$

Teraz sa už môžeme venovať vlastnému zlúčeniu vetvy feature do vetvy main. Najprv sa prepnime späť do vetvy main:

Prepnutie do vetvy main - Git - Git

V hornej ponuke vyberieme Merge a Local Merge…:

Otvorenie okna pre zlúčenie vetiev - Git - Git

V otvorenom okne vyberieme vetvu testing a klikneme na Merge:

Výber a vykonanie zlúčenia vetiev - Git - Git

Ďalšie, automaticky otvorené okno nás informuje o priebehu zlúčenia:

Informačné okienko o priebehu zlúčenia - Git - Git

Po úspešnom dokončení zlúčenia vetvy feature do vetvy main okno zatvoríme kliknutím na Close.

Zmazanie vetvy

A nakoniec si predvedieme mazanie vetiev. Budeme mazať našu vetvu testing. V hornej ponuke vyberieme Branch a Delete…:

Voľba na zmazanie vetvy - Git - Git

Otvorí sa nám toto okno:

Okienko výberu zmazania vetvy - Git - Git

V okne Local Branches vyberieme vetvu testing av okne Delete Only If Merged Into vetvu main. Všetko potvrdíme stlačením tlačidla Delete:

Zmazanie vetvy - Git - Git

Týmto sme úspešne vykonali zmazanie vetvy testing.

V budúcej lekcii, Git - Grafické používateľské rozhranie Git GUI - Dokončenie , dokončíme predstavenie grafického používateľského rozhrania Git GUI. Ukážeme si, ako v ňom zobraziť históriu repositára, vytvoriť tag a ako nahrať náš repositár na vzdialený repositár uložený na GitHube.


 

Predchádzajúci článok
Git - Vnútorná štruktúra - Dokončenie
Všetky články v sekcii
Git
Preskočiť článok
(neodporúčame)
Git - Grafické používateľské rozhranie Git GUI - Dokončenie
Článok pre vás napísal Filip Studený
Avatar
Užívateľské hodnotenie:
Ešte nikto nehodnotil, buď prvý!
.
Aktivity