Chceš se vypracovat až k výdělku 160.000 Kč/měsíc? Důležité je začít. Staň se programátorem díky rekvalifikačnímu kurzu! Začni dnes!
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.

8. diel - Objekty systému ObjectGears - Vlastnosti objektu Stĺpce

V minulej lekcii, Objekty systému ObjectGears - Triedy a Otázky , sme si popísali objekty Trieda a Otázka, ktoré slúžia pre ukladanie a zobrazovanie dát v systéme ObjectGears.

V dnešnom ObjectGears tutoriále si ukážeme ďalšie vlastnosti objektu Stĺpce. Bude to napr. dedičnosť, globálne hľadanie v dátach, opačné stĺpce a rozdiely v zobrazení.

Opačné stĺpce

Každá trieda vlastní niekoľko svojich stĺpcov. Pokiaľ je ale na triedu odkazované z inej triedy, potom je v odkazovanej triede vytvorený opačný stĺpec.

Tento opačný stĺpec je možné zmazať jedine zmazaním pôvodného stĺpca z referencovanej triedy. Opačnému stĺpcu môžeme meniť len niektoré vlastnosti, ako je Kód, Názov a Zobrazenie vo filtri. Hlavným dôvodom existencie opačného stĺpca je umožniť túto väzbu zobraziť na formulári aj z druhej strany.

Majme triedu Téma a Kategorie. Každá kategória môže byť priradená iba do jednej témy. Preto do triedy Kategorie pridáme nový stĺpec Odkaz na číselník a ako referencovanú triedu vyberieme triedu Téma. Tým sa nám vytvorí stĺpec do triedy Kategorie a zároveň opačný stĺpec do triedy Téma.

Tento opačný stĺpec je potom možné zobraziť na formulári pri téme a takto je vidieť, kde všade je použitý:

Opačný stĺpec v zozname stĺpcov vidíme takto:

Zobrazenie stĺpcov na formulári

Systém ObjectGears umožňuje na detailnom formulári rozvrhnúť stĺpce podľa potrieb. Na to slúži návrhár, na ktorom sú v ľavej časti tri záložky.

Na záložke Stĺpce je zoznam dostupných stĺpcov. Na záložkách Prvky a Rozvrhnutie je zoznam organizačných prvkov pre rozvrhnutie formulára:

Význam jednotlivých prvkov je nasledujúci:
  • Záložka – pridá na formulár prvok záložky.
  • Karta záložky – do prvku záložky vloží novú záložku.
  • Skupina – pomocou skupiny je možné graficky spojiť niekoľko stĺpcov, ktoré významovo patria k sebe.
  • Oddeľovač – zobrazí farebný pruh s textom na oddelenie väčších skupín stĺpcov.
  • Text – umožňuje priamo na formulár vložiť konštantný text.
Záložka Rozvrhnutie

Prvky na záložke Rozvrhnutie slúžia pre cieľové umiestnenie stĺpcov. Tie je možné umiestniť do 1 až 12 stĺpcovej schémy. Väčší počet stĺpcov použijeme pre kratšie stĺpce (napr. zaškrtávadlá).

Všetky rozvrhnutia okrem 2. sloupce (dyn) zachovávajú rozvrhnutie aj pri menšej šírke obrazovky. Rozvrhnutie 2. sloupce (dyn) sa dynamicky mení pri zmenšovaní šírky tak, že sa dva stĺpce zobrazené vedľa seba zobrazia pod sebou. Zároveň sa názov stĺpca presúva nad vlastné pole a pole je cez celú šírku obrazovky. Toto rozloženie je vhodné na mobilné zobrazenie.

Ukážka veľkého rozlíšenia:

Ukážka malého rozlíšenia:

Druhy zobrazenia stĺpcov

Pre zobrazenie stĺpca na detailnom formulári máme k dispozícii tri základné zobrazenia. Medzi zobrazeniami sa prepíname pomocou ikony v návrhári obrazovky:

Na obrázku vyššie, od zhora nadol, vidíme tieto tri druhy zobrazenia stĺpcov:

  • V prvom prípade je zobrazený názov stĺpca a za ním pole pre hodnotu stĺpca. Toto zobrazenie je vhodné pre kratšie texty, dátumy, čísla, malé obrázky. Podľa veľkosti obrazovky je možné na riadku umiestniť viac takýchto stĺpcov.
  • Druhý prípad je podobný prvému, len je stĺpec zobrazený cez celý aktuálny riadok. Vhodné pre dlhší jednoriadkový text.
  • Posledný typ je určený pre dlhé texty. Napr. skripty, popisy… Názov stĺpca je umiestnený nad poľa a vlastné pole potom zaberá celú šírku na formulári.
Nasledujúci obrázok zobrazuje, ako jednotlivé typy vyzerajú:

Globálne hľadanie

V systéme ObjectGears môžeme prehľadávať všetky triedy a stĺpce, ktoré sú na to povolené. Povolenie sa riadi na úrovni každého stĺpca v triede a to vlastností Povoliť pre globálne hľadanie. V predvolenom stave je vlastnosť pre stĺpec zakázaná. Jednoducho tak obmedzíme, kde môžu používatelia hľadať a čo má byť naopak pred hľadaním skryté.

Pre vlastné hľadanie musí mať používateľ právo na danú triedu.

Sekvencie

Pre textové, číselné a guid stĺpce je možné nastaviť vlastnosť Povoliť sekvencie. Pri vytvorení nového záznamu je potom v týchto stĺpcoch prednastavená nová hodnota z číselnej sekvencie. Novo vygenerovaná hodnota bude vždy o 1 väčšia.

Je však potrebné upozorniť, že po vytvorení nového záznamu a jeho neuložení, sa daná hodnota stratí. Nedá sa tak spoliehať, že rad bude súvislý. Sekvencia je tu chápaná ako jedinečný identifikátor.

To sa dá veľmi pekne použiť v triedach, kde evidujeme nové úlohy, požiadavky, faktúry... Automaticky im bude pridelená nová hodnota. Pre textové stĺpce je možné vo vlastnosti Formát sekvencie nastaviť aj masku:

INC{#:00000000}

Kde # predstavuje novo vygenerované číslo a 00000000 číslo zarovnané zľava nulami na 8 miest.

Príklad vygenerovanej hodnoty:

INC000896041

Väzby stĺpca

V detaile už existujúceho stĺpca nájdeme na toolbare tlačidlo Väzby objektu. Po kliknutí sa zobrazí stránka, ktorá ukáže použitie daného stĺpca. Význam to má len pri stĺpci typu Číselníková hodnota.

Obrázok ukazuje stĺpec Projekt, ktorý je použitý v triede Úkol:

Táto funkcia je šikovná v okamihu, keď potrebujeme stĺpec zmazať alebo chceme upravovať dátovú schému a hľadáme, ako sa stĺpec používa.

Použitie stĺpcov v skriptoch

Pre zistenie použitia stĺpcov v skriptoch použijeme z menu funkciu Správa => Modely => Skripty => Funkcie v modeli. Po zadaní kódu stĺpca sú prehľadané všetky skripty a otázky a je zobrazený prehľad skriptov so zvýraznením hľadaného textu.

Na obrázku nižšie vidíme výsledok hľadania textu .code:

Táto funkcionalita sa používa na kontrolu pred zmenou kódu objektu alebo jeho zmazaním.

Dedičnosť stĺpcov

Niektoré triedy existujú úplne osamotene, napr. číselníky. Naproti tomu u zložitejších dátových schém, ako je napríklad model CMDB, existuje jedna základná trieda az nej dedí v niekoľkých úrovniach ďalšie triedy.

Stĺpcov sa dedičnosť ako taká nijako netýka, ale pri zobrazení zoznamu stĺpcov je vpravo hore zobrazený combo box pre výber predkov/potomkov triedy. Tým je možné rýchlo prechádzať medzi stĺpcami v hierarchii tried a vyhľadať tak požadovaný stĺpec.

Na obrázku nižšie vidíme možnosť prejsť na jedného predka Konfiguračné položky, alebo troch potomkov:

V ďalšej lekcii, Aplikačný katalóg a Konfiguračná databáza CMDB v ObjectGears , sa pozrieme na Aplikačný katalóg ako vizitku IT, ukážku využitia dát z Konfiguračnej databázy CMDB a cool zobrazenie pre užívateľov mimo IT.


 

Predchádzajúci článok
Objekty systému ObjectGears - Triedy a Otázky
Všetky články v sekcii
Systém ObjectGears
Preskočiť článok
(neodporúčame)
Aplikačný katalóg a Konfiguračná databáza CMDB v ObjectGears
Článok pre vás napísal Jan Stodůlka
Avatar
Užívateľské hodnotenie:
Ešte nikto nehodnotil, buď prvý!
Autor se věnuje programování v C# a MS SQL serveru.
Aktivity