Vydělávej až 160.000 Kč měsíčně! Akreditované rekvalifikační kurzy s garancí práce od 0 Kč. Více informací.
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.

Pokročilý React - Online kurz

Nauč sa perfektne optimalizovať vykresľovanie v Reactu, pracovať s Hooks, integrovať Next.js, štylizovať s MUI, využívať GraphQL a mnoho ďalšieho.

30 lekcií

Online tutoriály React

Cena: 600 kreditov

Začít kurz zadarmo Kúpou PRO verzie kurzu získaš trvalý prístup k lekciím a cvičením označeným štítkom PRO a tiež možnosť absolvovať testy.
Úvod do ekosystému Reactu
Vykresľovanie v React a jeho optimalizácia
Serverové renderovanie druhýkrát - Štýlovanie v Tailwind CSS
Serverové renderovanie s Next.js
Hooky v React - useState(), useEffect() a useRef()
Základy štylovania aplikácie pomocou Material UI v Reactu
Štylovanie kalkulačky pomocou Material UI
Hooky v React - useCallback() a useMemo()
Načítanie dát na pozadí
Hooky v React - useContext() a useReducer()
Client-side routing
REST API s React Query
Práca s dátami pomocou useMutation() v React Query
Základy práce s dátami pomocou GraphQL
Mutácie a otázky v GraphQL s knižnicou Apollo
Ekosystém Reactu - TypeScript
Fragmenty v React
Správa stavov pomocou knižnice Redux
Portály v React
Správa stavov pomocou knižnice Recoil
Debugovanie v React - Základy a vývojárske nástroje
Debugovanie v React - React vývojárske nástroje
Optimalizácia React aplikácií
React Concurrent Mode - Základy
React Concurrent Mode - useTransition() a useDeferredValue()
Animácie v React - CSS a tsParticles
Animácie v React - React Spring a Framer Motion
Testovanie v React - React testing Library a Jest
Testovanie v React - Snapshot testy a testovanie udalosti
Testovanie v React - Cypress


 

Aktivity