Vydělávej až 160.000 Kč měsíčně! Akreditované rekvalifikační kurzy s garancí práce od 0 Kč. Více informací.
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.

Objektovo orientované programovanie v JavaScriptu - Online kurz

Cena: 1 580 kreditov

Začít kurz zadarmo Kúpou PRO verzie kurzu získaš trvalý prístup k lekciím a cvičením označeným štítkom PRO a tiež možnosť absolvovať testy.
Úvod do objektovo orientovaného programovania v JavaScripte
Prvý objektová aplikácie v JavaScripte
Vlastnosti objektov a konštruktory v JavaScripte
Kvíz - Úvod a vlastnosti objektov v JavaScripte
Riešené úlohy k 1.-3. lekciu OOP v JavaScripte
Referenčnej a hodnotové dátové typy v JavaScripte
Tvorba OOP diáre v JavaScripte
Riešené úlohy k 4.-5. lekciu OOP v JavaScripte
Dátové úložiská v JavaScripte
Objekty, JSON a vylepšenia diáre v JavaScripte
Vylepšenia objektového diáre v JavaScripte
Kvíz - Dátové typy a dátové úložiská v JavaScripte
Dokončenie objektového diáre v JavaScripte
OOP diár v JavaScripte - Formátovanie a mazanie záznamov
Dedičnosť a polymorfizmus v JavaScripte
Vlastnosti objektov v JavaScripte
Ajaxu v JavaScripte - Základné otázky
Vlastnosti objektov v JavaScripte - Data deskriptory
Vlastnosti objektov v JavaScripte - Accessory deskriptory
Ajaxu v JavaScripte - Prehliadač pokemonov
Statika v JavaScripte
Riešené úlohy k 6.-12. lekciu OOP v JavaScripte
Ajaxu v JavaScripte - POST a ďalšie HTTP otázky
Zapuzdrenie v JavaScripte
Anonymné objekty a prototypy v JavaScripte
Riešené úlohy k 13. lekcii OOP v JavaScripte
Trieda Error a try-catch-finally v JavaScripte
Arrow funkcie a moderné obsluha udalostí v JavaScripte
Kvíz - JSON a AJAX v JavaScripte
Pokročilá práca s poliami v JavaScripte
Modulárny programovania v JavaScripte
Riešené úlohy k 14.-16. lekciu OOP v JavaScripte
Asynchrónne operácie a Callback V JavaScriptu
Promise v JavaScripte
Riešené úlohy k 17. lekcii OOP v JavaScripte
Asynchrónne požiadavky s využitím fetch API v JavaScripte
Reflexie a proxy v JavaScripte
Riešené úlohy k 18. lekcii OOP v JavaScripte
Iterátory a generátory v JavaScripte
Kvíz - Dedičnosť, polymorfizmus a vlastnosti v JavaScripte
Učebná pomôcka na OOP v JavaScripte - Ťahák
Tvoríme zaujímavé interaktívne menu v JavaScripte
Dokončujeme zaujímavé interaktívne menu v JavaScripte
Riešené úlohy k 20.-22. lekciu OOP v JavaScripte
Navrhujeme doplnok webu v JavaScripte
Skúšanie slovíčok v JavaScripte 1 - Tabuľa
Riešené úlohy k 23. lekcii OOP v JavaScripte
Skúšanie slovíčok v JavaScripte 2 - Skúšanie
Kvíz - Statika, zapuzdrenie, anonymné objekty a prototypy
Skúšanie slovíčok v JavaScripte 3 - Štýlovanie
Riešené úlohy k 24. lekcii OOP v JavaScripte
Skúšanie slovíčok v Javascriptu 4 - Listovanie v histórii 1
Skúšanie slovíčok v Javascriptu 5 - Listovanie v histórii 2
Kvíz - Výnimky, arrow funkcie a práca s poľom v JavaScripte
Riešené úlohy k 26.-27. lekciu OOP v JavaScripte
Riešené úlohy k 28. lekcii OOP v JavaScripte
Riešené úlohy k 29. lekcii OOP v JavaScripte
Kvíz - Modulárne programovanie a asynchrónne operácie
Kvíz - Objektovo orientované programovanie v JavaScripte
Zdrojákoviště JavaScript - OOP
Tvoj certifikát e-learning kurzu OOP v JavaScripte
Najčastejšie chyby JS nováčikov - Vieš pomenovať objekty?
Kvíz - Funkcia fetch(), reflexie, iterátory a generátory
Ako správne rozdeliť JavaScript aplikácie do tried - SRP a SoC
Najčastejšie chyby a dobré praktiky pre tvorbu metód v JS

Ukážkové skripty


 

Aktivity