Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij slevové akce 30% výuky zdarma!
Hledáme fulltime PHP programátora do ITnetwork týmu - 100% homeoffice, 100% časově flexibilní #bezdeadlinu Mám zájem!
Slevový týden - Březen 30

Kompletný kurz CSS frameworku Bootstrap

On-line kurz vás prevedie CSS frameworkom Bootstrap, najpopulárnejším nástrojom pre jednoduchú a rýchlu tvorbu webových šablón. Vrátane praktických ukážok.

Úvod do CSS frameworku Bootstrap

1. diel

Úvod do CSS frameworku Bootstrap

Úvod do najpopulárnejšieho CSS frameworku vysvetlí prečo by sme mali frameworky používať, vytvoríme prvú stránku a povieme si kde nájsť šablóny zadarmo.
Napísal David Čápka
ZadarmoNehodnotené Zobraziť popis
Bootstrap - Reboot

2. diel

Bootstrap - Reboot

V tutoriálu si popíšeme ako Reboot resetuje predvolené CSS štýly a aké konvencie by sme mali pri práci s CSS frameworkom Bootstrap dodržiavať.
Napísal David Čápka
ZadarmoNehodnotené Zobraziť popis
Bootstrap - Typografia

3. diel

Bootstrap - Typografia

V tutoriále si spomenieme prvej Bootstrap triedy, ktorými explicitne štýlom nadpisy a podnadpisy, citácie, skratky a zoznamy. Zoznámime sa s utility triedami.
Napísal David Čápka
ZadarmoNehodnotené Zobraziť popis
Bootstrap - Obrázky

4. diel

Bootstrap - Obrázky

V tutoriálu si detailne popíšeme štýlovanie obrázkov pomocou CSS frameworku Bootstrap vrátane responzivity, rámčekov, obtekanie, centrovanie a popiskov.
Napísal David Čápka
ZadarmoNehodnotené Zobraziť popis
Bootstrap - Úvod do grid systémov

5. diel

Bootstrap - Úvod do grid systémov

V tutoriálu si vysvetlíme prečo obsah webu rozdeliť do pomyselnej mriežky, prečo k tomu nepoužívať element table a ako fungujú grid systémy.
Napísal David Čápka
ZadarmoNehodnotené Zobraziť popis
Bootstrap - Grid systém Bootstrap

6. diel

Bootstrap - Grid systém Bootstrap

V poslednom tutoriále dokončíme svoju znalosť CSS frameworku Bootstrap detailným popisom jeho grid systému vrátane živých ukážok.
Napísal David Čápka
ZadarmoNehodnotené Zobraziť popis
Riešené úlohy k 1.-6. lekciu Bootstrap CSS frameworku

Praktické cvičenie

Riešené úlohy k 1.-6. lekciu Bootstrap CSS frameworku

Riešené úlohy v CSS frameworku Bootstrap na tému práca s textami, rámčeky a obrázky. Úlohy sú radené podľa obtiažnosti s riešením k stiahnutiu.
Napísala Lucie Hartingerová
ZadarmoNehodnotené Zobraziť popis
Bootstrap - Tabuľky

7. diel

Bootstrap - Tabuľky

V CSS tutoriálu si popíšeme ako stylovať tabuľky pomocou tried frameworku Bootstrap, ukážeme si rámčeky, pruhovanie, farby a responzívne štýly.
Napísal David Čápka
ZadarmoNehodnotené Zobraziť popis
Bootstrap - Tlačidlá

8. diel

Bootstrap - Tlačidlá

Tutoriál CSS frameworku Bootstrap o tlačidlách (buttons). Obrysy, rôzne veľkosti a farby, neaktívne tlačidlá, dropdowns, vypínače, skupiny a ďalšie.
Napísal David Čápka
ZadarmoNehodnotené Zobraziť popis
Riešené úlohy k 7.-8. lekciu Bootstrap CSS frameworku

Praktické cvičenie

Riešené úlohy k 7.-8. lekciu Bootstrap CSS frameworku

Riešené úlohy v CSS frameworku Bootstrap na tému tvorba tlačidiel a tabuliek a ich vlastná úprava v CSS. Sú zoradené podľa obtiažnosti s riešením k stiahnutiu.
Napísala Lucie Hartingerová
PRONehodnotené Zobraziť popis
Bootstrap - Formuláre

9. diel

Bootstrap - Formuláre

Štýlovanie formulárov a všetkých formulárových prvkov objasní tento tutoriál CSS frameworku Bootstrap. Ukážeme si aj použitie gridu alebo vloženie formát do riadku.
Napísal David Čápka
ZadarmoNehodnotené Zobraziť popis
Bootstrap - Ďalšie možnosti formulárov

10. diel

Bootstrap - Ďalšie možnosti formulárov

V CSS tutoriálu sa naučíme ako v Bootstrap na vlastnej klientskej validácie formulárov, vlastné štýly checkboxov, select a radiobuttonov a skupiny inputov.
Napísal David Čápka
ZadarmoNehodnotené Zobraziť popis
Riešené úlohy k 9.-10. lekciu Bootstrap CSS frameworku

Praktické cvičenie

Riešené úlohy k 9.-10. lekciu Bootstrap CSS frameworku

Riešené úlohy v CSS frameworku Bootstrap na tému formuláre, vloženie obrázkov, checkboxov a tlačidiel. Úlohy sú radené podľa obtiažnosti s riešením k stiahnutiu.
Napísala Lucie Hartingerová
PRONehodnotené Zobraziť popis
Bootstrap - Jumbotron a Badges

11. diel

Bootstrap - Jumbotron a Badges

Bootstrap tutoriál predstaví komponent Jumbotron a používanie štítkov / tagov / odznakov odznaky v HTML nadpisoch a tlačidlách.
Napísal David Čápka
ZadarmoNehodnotené Zobraziť popis
Bootstrap - List groups

12. diel

Bootstrap - List groups

V tutoriálu CSS frameworku Bootstrap predstavíme list groups, zoznamové skupiny a ako sa používajú s odkazmi, tlačidlami, odznaky a taby.
Napísal David Čápka
ZadarmoNehodnotené Zobraziť popis
Riešené úlohy k 11.-12. lekciu Bootstrap CSS frameworku

Praktické cvičenie

Riešené úlohy k 11.-12. lekciu Bootstrap CSS frameworku

Riešené úlohy v CSS frameworku Bootstrap na tému jumbotron, odznaky a list group. Úlohy sú radené podľa obtiažnosti s riešením k stiahnutiu.
Napísala Lucie Hartingerová
PRONehodnotené Zobraziť popis
Bootstrap - Karty

13. diel

Bootstrap - Karty

Karty slúžia v CSS frameworku Bootstrap ako univerzálny kontajnery. Tutoriál predvádza rôzne použitia ako produktu e-shopu, obrázkového pozadia alebo múrov.
Napísal David Čápka
ZadarmoNehodnotené Zobraziť popis
Bootstrap - Carousel a Progress

14. diel

Bootstrap - Carousel a Progress

V tutoriálu si predstavíme komponenty CSS frameworku Bootstrap Carousel pre animovanie slajdy a Progress pre zobrazenie indikátorov postupu.
Napísal David Čápka
ZadarmoNehodnotené Zobraziť popis
Riešené úlohy k 13.-14. lekciu Bootstrap CSS frameworku

Praktické cvičenie

Riešené úlohy k 13.-14. lekciu Bootstrap CSS frameworku

Riešené úlohy v CSS frameworku Bootstrap na tému úprava kariet, Carousel a progress. Úlohy sú radené podľa obtiažnosti s riešením k stiahnutiu.
Napísala Lucie Hartingerová
PRONehodnotené Zobraziť popis
Bootstrap - Collapse a Accordion

15. diel

Bootstrap - Collapse a Accordion

Sbalovací / rozbaľovacej obsah komponentov Collapse a harmoniky Accordion opisuje podrobný tutoriál CSS frameworku Bootstrap.
Napísal David Čápka
ZadarmoNehodnotené Zobraziť popis
Bootstrap - Dropdowns

16. diel

Bootstrap - Dropdowns

V tutoriálu si popíšeme rozbaľovacej tlačidlá, ktoré sú v CSS frameworku Bootstrap reprezentovaná ako komponenta dropdown.
Napísal David Čápka
ZadarmoNehodnotené Zobraziť popis
Riešené úlohy k 15.-16. lekciu Bootstrap CSS frameworku

Praktické cvičenie

Riešené úlohy k 15.-16. lekciu Bootstrap CSS frameworku

Riešené úlohy v CSS frameworku Bootstrap na tému collapse, accordion a dropdown. Úlohy sú radené podľa obtiažnosti s riešením k stiahnutiu.
Napísala Lucie Hartingerová
PRONehodnotené Zobraziť popis
Bootstrap - Utilities

17. diel

Bootstrap - Utilities

Display, responzívne videá s dodržaním pomeru strán, nahradenie textu obrázkom, zmena pozície, hlasové čítačky, zmena veľkosti, odsadenie, zarovnanie.
Napísal David Čápka
ZadarmoNehodnotené Zobraziť popis
Bootstrap - Flex utilities

18. diel

Bootstrap - Flex utilities

V tutoriále CSS frameworku Bootstrap začneme flex utilities, ktoré slúžia k pohodlnému využívaniu flexboxu. Naučíme sa smery a rôzne zarovnanie.
Napísal David Čápka
ZadarmoNehodnotené Zobraziť popis
Bootstrap - Flex utilities druhýkrát

19. diel

Bootstrap - Flex utilities druhýkrát

V tutoriále CSS frameworku Bootstrap dokončíme flex utilities, ktoré slúžia k pohodlnému využívaniu flexboxu. Naučíme sa zalamovanie, poradie a zarovnávanie.
Napísal David Čápka
ZadarmoNehodnotené Zobraziť popis
Riešené úlohy k 17.-19. lekciu Bootstrap CSS frameworku

Praktické cvičenie

Riešené úlohy k 17.-19. lekciu Bootstrap CSS frameworku

Riešené úlohy v CSS frameworku Bootstrap na tému responzivita, utilities a flex utilities. Úlohy sú radené podľa obtiažnosti s riešením k stiahnutiu.
Napísala Lucie Hartingerová
PRONehodnotené Zobraziť popis
Bootstrap - Navigácia

20. diel

Bootstrap - Navigácia

V tutoriálu sa naučíme stylovať navigáciu a to vrátane dynamických záložiek v CSS frameworku Bootstrap.
Napísal David Čápka
ZadarmoNehodnotené Zobraziť popis
Bootstrap - Navigačné lišta

21. diel

Bootstrap - Navigačné lišta

CSS tutoriál nadväzuje na predchádzajúcu lekciu o navigáciu a predvádza ako napísať responzívne navigačnú lištu v CSS frameworku Bootstrap.
Napísal David Čápka
ZadarmoNehodnotené Zobraziť popis
Riešené úlohy k 20.-21. lekciu Bootstrap CSS frameworku

Praktické cvičenie

Riešené úlohy k 20.-21. lekciu Bootstrap CSS frameworku

Riešené úlohy v CSS frameworku na tému navigácie a jej prispôsobenie. Úlohy sú radené podľa obtiažnosti s riešením k stiahnutiu.
Napísala Lucie Hartingerová
PRONehodnotené Zobraziť popis
Bootstrap - Paginace, Upozornenie a Drobečková navigácie

22. diel

Bootstrap - Paginace, Upozornenie a Drobečková navigácie

Komponenty Pagination, Alerts a Breadcrumb si podrobne popíšeme v ďalšom tutoriále o populárnom CSS frameworku Bootstrap.
Napísal David Čápka
ZadarmoNehodnotené Zobraziť popis
Bootstrap - Modálne dialógy

23. diel

Bootstrap - Modálne dialógy

V tutoriálu Bootstrap CSS frameworku si ukážeme ako vkladať modálne dialógy, ako predvyplňovať ich dáta a tiež ako ich ovládať priamo z JavaScriptu.
Napísal David Čápka
ZadarmoNehodnotené Zobraziť popis
Bootstrap - Popovers

24. diel

Bootstrap - Popovers

V CSS frameworku Bootstrap sa v tomto tutoriálu naučíme používať tzv. Popovers, ktoré boli prebraté z iOS a fungujú ako informačné bubliny.
Napísal David Čápka
ZadarmoNehodnotené Zobraziť popis
Bootstrap - Scrollspy

25. diel

Bootstrap - Scrollspy

Bootstrap Skrolovacie špión umožňuje automaticky prepínať aktívne tlačidlá na navigáciu podľa toho v akej časti stránky sa nachádzame.
Napísal David Čápka
ZadarmoNehodnotené Zobraziť popis
Bootstrap - tooltip

26. diel

Bootstrap - tooltip

Tooltipy, ich inicializácia a ovládanie JavaScriptom, to je to, čo sa naučíte v tomto tutoriálu CSS frameworku Bootstrap.
Napísal David Čápka
ZadarmoNehodnotené Zobraziť popis
Bootstrap - Multimediálne objekty a kontajnery

27. diel

Bootstrap - Multimediálne objekty a kontajnery

Mediálne objekty na statusy a komentáre a kontajnery v CSS frameworku Bootstrap budú predstavené týmto tutorialom.
Napísal David Čápka
ZadarmoNehodnotené Zobraziť popis


 

Aktivity (1)