Vydělávej až 160.000 Kč měsíčně! Akreditované rekvalifikační kurzy s garancí práce od 0 Kč. Více informací.
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.

1. diel - Google Forms - Zoznámenie s aplikáciou a založenie formulára

V tejto lekcii sa zameriame na prvé predstavenie nástroja Google Form čiže Google formuláre z radu nástrojov Google Workspace. Vďaka tejto online službe jednoducho vytvoríme akýkoľvek formulár a veľmi dobre ho dokážeme prispôsobovať a vyhodnotiť. Ukážeme si tiež prvé kroky na založenie nového formulára a možnosti formátov otázok.

Obsah kurzu

Čo všetko sa v našom kurze naučíme:

 • vytvárať základné formuláre,
 • využívať veľkú šírku formátov odpovedí,
 • upravovať a prispôsobovať vzhľad formulára,
 • otestovať formuláre,
 • vyhodnocovať odpovede,
 • využívať možnosti zdieľania cez rôzne kanály,
 • vetviť formuláre,
 • vytvárať kvízy a vyhodnocovať ich,
 • nahrávať k formulárom súbory a ešte mnoho ďalšieho.
Predstavenie Google Forms

Google formuláre sú intuitívnym a ľahko dostupným nástrojom na prípravu rôznych dotazníkov. Službu je možné využívať buď zadarmo vďaka Google účtu alebo v platenej verzii Google Workspace. Formuláre môžeme veľmi dobre prispôsobovať, ľahko zdieľať a ešte lepšie analyzovať ich súhrnné dáta v reálnom čase.

Hlavné výhody

Výhody využitia Google Forms oproti iným aplikáciám tkvie v naozaj veľkej variabilite a širokých možnostiach, medzi ktoré napríklad patria:

 • široká možnosť personalizácie typov otázok i odpovedí,
 • veľká miera prispôsobenia vzhľadu tak, aby reflektoval napríklad firemný branding či design akcie,
 • možnosť vytvárať vlastné logické štruktúry, ktoré budú reflektovať ďalšie otázky podľa predchádzajúcich odpovedí,
 • veľmi podrobná analýza vrátane pomocných automatických zhrnutí,
 • možnosť tvorby dotazníkov (aj ich odpovedanie) na akomkoľvek mobilnom zariadení,
 • ľahké sídlenie naprieč rôznymi kanálmi.
Aké formuláre môžeme tvoriť

S Google Forms je možné vytvárať rôzne prieskumy, formuláre, testy a ďalšie. Môžeme napríklad konkrétne:

 • dostať špecifické informácie od rôznych ľudí - treba spätnú väzbu od návštevníkov akcie, ale aj kolegov atď,
 • tvoriť prihlasovacie formuláre pre rôzne akcie,
 • získavať odpovede od určitej cieľovej skupiny a pripraviť kvalitatívny aj kvantitatívny dotazníkový prieskum,
 • overovať znalosti študentov pomocou testov a kvízov,
 • týmto spôsobom vyžiadať formou dotazníka aj report aktuálneho stavu vecí či aktivít.
My si na začiatok ukážeme, ako službu spustiť a ako začať s tvorbou základného formulára.

Spustenie aplikácie

Pre prácu s Forms je potrebné prihlásiť sa do svojho účtu Google, prípadne si založiť nový účet. Podrobný návod na založenie Google účtu nájdete napríklad hneď na začiatku v našej lekcii Google Sheets - Zoznámenie s aplikáciou.

Po prihlásení na stránke Google klikneme v pravom hornom rohu na ikonu deviatich bodiek av ponuke aplikácií vyberieme Formuláre:

Výber aplikácie - Google Dokumenty

Teraz začneme tvoriť náš prvý jednoduchý formulár.

Nový formulár

Pre začiatok si s Google Forms prakticky vyskúšame vytvoriť vzorový dotazník spokojnosti.

Vytvorenie nového formulára vykonáme veľkým farebným + v ľavom dolnom rohu obrazovky.

Nový formulár - Google Dokumenty

Zadáme názov formulára, napr. „Prieskum spokojnosti“. Popis formulára umožňuje pridať detaily, napr. k čomu sú informácie zbierané a ako budú využité - napr. „Vyjadrite svoju spokojnosť s článkami na našom webe, pomôžete nám tým zlepšiť obsah.“

Automaticky sa nám budú ponúkať ikony pre formát textu (B - tučne, I - kurzíva, U - podčiarknutie, vloženie odkazu, odrážky a číslovania, odstránenie aplikovaných formátov).

Otázky

Nad názvom nového formulára sú prepínače Otázky, Odpovede, Nastavenia. Odpovede a Nastavenia si podrobne preberieme neskôr. My začneme otázkami. Najprv si musíme premyslieť, aké výstupy chceme dotazníkom získať a ako bude náš formulár fungovať. Podľa toho, akým spôsobom budeme odpovede získavať, upravíme neskôr časť Nastavenia formulára.

Otázky-odpovede-nastavenia - Google Dokumenty

Nový formulár obsahuje názov a popis, ktorý sme už vyplnili a prvú otázku, ktorej typ sa dá zmeniť (viď označenie číslo 2 na obrázku).

My si na začiatok predstavíme, aké máme možnosti pri tvorbe otázok.

Možnosti otázok

Otázky môžeme ľubovoľne vytvárať a upravovať ich formát. Nemusia to byť len textové otázky, môžeme k nim prikladať napr. aj obrázky. Otázky dokážeme aj deliť do vlastných jednotlivých celkov – sekcií.

Po pravej strane otázky sú tlačidlá na úpravy a vloženie ďalšie otázky, obrázku, sekcie a tak ďalej. Funkcie sú popísané podľa čísel na obrázku:

Popis tlačidiel - Google Dokumenty

Ikony v pravej časti nám umožňujú nasledujúce:

 1. Pridať otázku - Vloží novú otázku.
 2. Importovať otázky - Vloží otázky z iného, už nami vytvoreného, formulára.
 3. Pridať názov a popis - Umožní vložiť ďalší nadpis a popis sekcie, ak je dotazník rozsiahlejší, alebo je potrebné otázku širšie uviesť.
 4. Vložiť obrázok - Vloží obrázok ako samostatnú časť nášho formulára - možno sa potom napr. opýtať, čo leží na obrázku vyššie a pod. Jeho kvalita a veľkosť je daná zdrojom obrázku.
 5. Vložiť video - Vloží do samostatnej časti video z YouTube. Je možné ho vyhľadať alebo zadať priamo adresu. Video sa spúšťa priamo v okne formulára.
 6. Vložiť sekciu - Vložením sekcie rozdeľujeme dotazník na samostatné časti. Slúži nám aj na vetvenie dotazníkov podľa výberu odpovede respondenta.
Na hornom okraji otázky vidíme aj šesť bodiek (v obrázku označené číslom 1), ktoré slúžia ako tiahlo na presun otázky v rámci poradia. Ovláda sa ťahaním myšou.

Popisované časti si postupne v kurze vyskúšame na príkladoch.

Týmto máme za sebou prvotné zoznámenie s aplikáciou Google Forms a vieme už vytvoriť nový formulár, popísať ho a upraviť si formát otázky.


 

Všetky články v sekcii
Google Dokumenty
Článok pre vás napísala Eva Hermanová
Avatar
Užívateľské hodnotenie:
Ešte nikto nehodnotil, buď prvý!
Autor se věnuje školení Microsoft Office aplikací
Aktivity