Objektovo orientované programovanie v C #

Tutoriály on-line kurzu sa venujú objektovo orientovaného programovania v C # .NET. Od prvej objektovej aplikácie sa dostanete až k vyspelým štruktúram frameworku .NET.

Ohlasy študentov

Prezenčné výučba

E-learning kurz OOP v C # .NET

Úvod do objektovo orientovaného programovania v C #

1. diel - Úvod do objektovo orientovaného programovania v C #

Tutoriál vás uvedie do objektovo orientovaného programovania, vysvetlíme si historické okolnosti vzniku OOP a tiež pojmy trieda, atribút, metóda a zapuzdrenie
NovéZadarmoNehodnotenéNapísal David Čápka
Prvý objektová aplikácie v C # - Hello object world

2. diel - Prvý objektová aplikácie v C # - Hello object world

V tutoriále si vytvoríme svoju prvú objektovú aplikáciu pre C # - Hello object world. Naučíme sa tvoriť triedy (class), atribúty a metódy s parametrami.
NovéZadarmoNehodnotenéNapísal David Čápka
Cvičenia k 1.-2. lekciu OOP v C # .NET

Cvičenia k 1.-2. lekciu OOP v C # .NET

Riešené programátorské úlohy v C # .NET na tému základy objektovo orientovaného programovania. Úlohy sú radené podľa obtiažnosti s riešením k stiahnutiu.
NovéPremiumNehodnotenéNapísal David Čápka
Hracia kocka v C # - Konštruktory a náhodné čísla

3. diel - Hracia kocka v C # - Konštruktory a náhodné čísla

Tutoriál nás naučí používať konštruktory a generátor náhodných čísel Random. Naprogramujeme si v C # objektovú hraciu kocku, prvá časť našej arény.
NovéZadarmoNehodnotenéNapísal David Čápka
Cvičenia k 3. lekcii OOP v C # .NET

Cvičenia k 3. lekcii OOP v C # .NET

Riešené programátorské úlohy v C # .NET na tému konštruktory, zapuzdrenie a náhodné čísla. Úlohy sú radené podľa obtiažnosti s riešením k stiahnutiu.
NovéPremiumNehodnotenéNapísal David Čápka
Referenčnej a hodnotové dátové typy

4. diel - Referenčnej a hodnotové dátové typy

V tutoriále si podrobnejšie vysvetlíme, ako C # pracuje v pamäti s referenčnými typmi (objekty) narozdiel od typov hodnotových. Vysvetlíme si garbage collector.
NovéZadarmoNehodnotenéNapísal David Čápka
Cvičenia k 4. lekcii OOP v C # .NET

Cvičenia k 4. lekcii OOP v C # .NET

Riešené programátorské úlohy v C # .NET na tému referencie na objekty a hodnota null. Úlohy sú radené podľa obtiažnosti s riešením k stiahnutiu.
NovéPremiumNehodnotenéNapísal David Čápka
Bojovník do arény

5. diel - Bojovník do arény

V tomto tutoriále si v C # .NET napíšeme objekt (triedu) bojovníka, ktorého inštancie necháme nabudúce bojovať vo virtuálnej aréne.
NovéZadarmoNehodnotenéNapísal David Čápka
C # - Aréna s bojovníkmi

6. diel - C # - Aréna s bojovníkmi

V tomto tutoriálu dokončíme našu arénu s bojovníkmi v C #. Výsledkom bude plne objektová aplikácie, kde komunikujúce inštancie simulujú stolný hru.
NovéZadarmoNehodnotenéNapísal David Čápka
Dedičnosť a polymorfizmus

7. diel - Dedičnosť a polymorfizmus

V tutoriále si vysvetlíme základy dedičnosti objektov v C #. Naučíme sa znovupoužívat kód a objavíme modifikátor prístupu protected. Pochopíme polymorfizmus.
NovéZadarmoNehodnotenéNapísal David Čápka
Aréna s mágom (dedičnosť a polymorfizmus)

8. diel - Aréna s mágom (dedičnosť a polymorfizmus)

V tutoriále si v praxi ukážeme dedičnosť a polymorfizmus. Naučíme sa volať konstruktory predkov pomocou base a prepisovať metódy predkov pomocou override.
NovéZadarmoNehodnotenéNapísal David Čápka
Cvičenia k 5.-8. lekciu OOP v C # .NET

Cvičenia k 5.-8. lekciu OOP v C # .NET

Riešené programátorské úlohy v C # .NET na tému dedičnosť a polymorfizmus. Úlohy sú radené podľa obtiažnosti s riešením k stiahnutiu.
NovéPremiumNehodnotenéNapísal David Čápka
Statika

9. diel - Statika

V tutoriálu sa v C # naučíme používať statické atribúty, metódy, konštruktor a dokonca si vytvoríme vlastný statickú triedu - statický register.
NovéZadarmoNehodnotenéNapísal David Čápka
Cvičenia k 9. lekcii OOP v C # .NET

Cvičenia k 9. lekcii OOP v C # .NET

Riešené programátorské úlohy v C # .NET na tému statika, statické atribúty a metódy. Úlohy sú radené podľa obtiažnosti s riešením k stiahnutiu.
NovéPremiumNehodnotenéNapísal David Čápka
Vlastnosti

10. diel - Vlastnosti

V tutoriále si ukážeme, ako sa v C # deklarujú tzv. vlastnosti čiže Getter a setter, ktoré umožnia lepšie zapuzdrenie objektov.
NovéZadarmoNehodnotenéNapísal David Čápka
Dátum a čas v C #

11. diel - Dátum a čas v C #

V tutoriále si ukážeme, ako sa v C # pracuje s dátumom a časom. Predstavíme si triedy DateTime a TimeSpan. Vytvoríme niekoľko vzorových programov.
NovéZadarmoNehodnotenéNapísal David Čápka
Cvičenia k 11. lekcii OOP v C # .NET

Cvičenia k 11. lekcii OOP v C # .NET

Riešené programátorské úlohy v C # .NET na tému práce s dátumom a časom. Úlohy sú radené podľa obtiažnosti s riešením k stiahnutiu.
NovéPremiumNehodnotenéNapísal David Čápka
List

12. diel - List

Tutoriál nám v C # .NET predstaví kolekciu List, do ktorej môžeme narozdiel od poľa položky ľubovoľne pridávať a mazať. Napíšeme si program a popíšeme metódy.
NovéZadarmoNehodnotenéNapísal David Čápka
Diár s databázou v C #

13. diel - Diár s databázou v C #

V tutoriále si vytvoríme v C # .NET elektronický diár s databázou pomocou kolekcie List. Bude umožňovať pridávať, mazať a vyhľadávať záznamy.
NovéZadarmoNehodnotenéNapísal David Čápka
Cvičenia k 12.-13. lekciu OOP v C # .NET

Cvičenia k 12.-13. lekciu OOP v C # .NET

Riešené programátorské úlohy v C # .NET na prácu s kolekciou List a jej využitie v aplikáciách. Úlohy sú radené podľa obtiažnosti s riešením k stiahnutiu.
NovéPremiumNehodnotenéNapísal David Čápka
Rozhranie (interface)

14. diel - Rozhranie (interface)

V tutoriále si ukážeme ako v C # .NET používať interface (rozhranie), ako ho implementovať pomocou Visual Studia a ako s ním nahradiť viacnásobnú dedičnosť.
NovéZadarmoNehodnotenéNapísal David Čápka
Pretypovania a hierarchie objektov

15. diel - Pretypovania a hierarchie objektov

V tutoriále si ukážeme ako v C # .NET pretypovať inštanciu na iný typ údajov a ako pri tomto využiť rozhrania (interface). Vytvoríme si hierarchiu objektov.
NovéPremiumNehodnotenéNapísal David Čápka
Abstraktné trieda, porovnávanie a preťažovanie operátorov

16. diel - Abstraktné trieda, porovnávanie a preťažovanie operátorov

Tutoriál vysvetlí abstraktné triedy v C # .NET. Povieme si viac o rozhraniach, implementujeme vlastné porovnávanie pomocou IComparable a preťažíme operátor.
NovéPremiumNehodnotenéNapísal David Čápka
Cvičenia k 14.-16. lekciu OOP v C # .NET

Cvičenia k 14.-16. lekciu OOP v C # .NET

Riešené programátorské úlohy v C # .NET na tému rozhranie, abstraktné trieda a preťaženie operátorov. Úlohy sú radené podľa obtiažnosti s riešením k stiahnutiu.
NovéPremium IINehodnotenéNapísal David Čápka
Indexer, Equals, konštanty, vymenované typy a flagy

17. diel - Indexer, Equals, konštanty, vymenované typy a flagy

Tutoriál pre C # .NET preberie preťažovania Indexer, metódu Equals a operátor ==, konštanty a vymenované typy (enum) spolu s flagy.
NovéPremiumNehodnotenéNapísal David Čápka
Delegáti, anonymné metódy a lambda výrazy

18. diel - Delegáti, anonymné metódy a lambda výrazy

V tutoriále si v C # .NET uvedieme delegátmi, naučíme sa definovať anonymný metódy a pracovať s lambda výrazmi. Zoznámime sa s delegátmi Predicate a Func.
NovéPremiumNehodnotenéNapísal David Čápka
Cvičenia k 17.-18. lekciu OOP v C # .NET

Cvičenia k 17.-18. lekciu OOP v C # .NET

Riešené programátorské úlohy v C # .NET na tému Enum, Indexer a delegáti. Úlohy sú radené podľa obtiažnosti s riešením k stiahnutiu.
NovéPremium IINehodnotenéNapísal David Čápka
Udalosti

19. diel - Udalosti

V tutoriále si v C# .NET predstavíme udalosti (events) a delegát EventHandler. V príklade si ukážeme reakciu Listener (poslucháča) na zmenu stavu inštancie
NovéPremiumNehodnotenéNapísal David Čápka
Cvičenia k 19. lekcii OOP v C # .NET

Cvičenia k 19. lekcii OOP v C # .NET

Riešené programátorské úlohy v C # .NET na tému udalosti, ich parametre a dedenie udalostí. Úlohy sú radené podľa obtiažnosti s riešením k stiahnutiu.
NovéPremium IINehodnotenéNapísal David Čápka
Štruktúry, boxing, parciálne prvky, metódy podrobnejšie

20. diel - Štruktúry, boxing, parciálne prvky, metódy podrobnejšie

V tutoriálu dovŕšite znalosti objektovo orientovaného programovania v C # .NET, preberieme štruktúry, boxing, parciálne prvky, metódy podrobnejšie a ďalšie.
NovéPremiumNehodnotenéNapísal David Čápka
Tuple a ValueTuple v C # .NET

21. diel - Tuple a ValueTuple v C # .NET

Popis štruktúry ValueTuple a triedy tuple vrátane komplektní syntaxe a príkladov v C # .NET.
NovéPremiumNehodnotenéNapísal Miroslav Husťák
Nullovatelné typy, klonovanie, atribúty, destruktor a ďalšie

22. diel - Nullovatelné typy, klonovanie, atribúty, destruktor a ďalšie

V tutoriálu dovŕšite znalosti objektovo orientovaného programovania v C # .NET, preberieme nullovatelné typy, klonovanie, atribúty, destruktor a ďalšie.
NovéPremiumNehodnotenéNapísal David Čápka
Učebná pomôcka na OOP v C # .NET - Ťahák

Učebná pomôcka na OOP v C # .NET - Ťahák

Vypilovaný ťahák na jednu obojstrannú A4. Zapamätajte si ľahko najdôležitejšie syntax objektovo orientovaného programovania v C # .NET.
NovéPremiumNehodnotenéNapísal David Čápka
Zdrojákoviště C # .NET - Objektovo orientované programovanie

Zdrojákoviště C # .NET - Objektovo orientované programovanie

Galéria objektových aplikácií so zdrojovým kódom v C # .NET od miestnych programátorov. Zdrojáky neprechádza kontrolou ako pri seriálov a sú rôzne kvality.
Sekcia
1


 

Aktivity (1)