Hledáme nového kolegu do redakce - 100% home office, 100% flexibilní pracovní doba. Více informací.
Využij akce až 80 % zdarma při nákupu e-learningu - více informací. Zároveň pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se Swift

1. diel - Úvod do vektorovej grafiky v Adobe Illustrator

Vektorový štýl je úzko spätý s pop artom, ktorý opticky čisto delil plochu na jednotlivé tvary a farby a osobitým spôsobom vytváral komiksový look malieb. Vektorová grafika získala veľkú pozornosť predovšetkým v období prudkého rozmachu digitálny prípravy tlačovín s dôrazom na univerzálnu veľkosť až velkoformátovost tlače.

Tá sa totiž realizuje nie pomocou klasických tlačových hláv, ktoré postupne prechádzajú celý formát papiera po jednotlivých riadkoch, ale priamo kreslí tvary podľa zadaných funkcií na plotri. Okrem toho - pri väčšine podkladov do tlače je vektorový tvar dokumentu výhodný, pretože pri zmene jeho veľkosti nedochádza k tzv. Zväčšeniu rastra a rozpixlovaní tvaru.

Ďalším dôvodom použitia vektora je čistota tvaru, ktorá je pri brandingu dôležitá kvôli jasnej definícii spoločnosti aj pri malých rozmeroch. Vo vektorovom prostredí je totiž potrebné brať tvar ako synonymum funkcie, cesty, objektu alebo vektora.

Čo vie iba vektorový editor

  • ukladať vektory univerzálne pre rýchlu zmenu tvaru a priemyselné použitie (ideálne pre dizajn a branding)
  • automaticky vkladať tlačové značky do dokumentu PDF
  • vytvárať dokument s viacerými
  • vektorovo ukladať text do dokumentu

Nejde o súťaž, ale o jasné vymedzenie efektívnosti použitia programov

Začíname

Klikneme na súbor - nový vytvořit. V okne nový dokument si vyberieme veľkosť dokumentu (môžeme vybrať formát podľa kategórií na tlač, film, alebo iné) a v časti vpravo si nastavíme jeho orientáciu a potvrdíme počet plátien.

V okne vytvorenie nového dokumentov môžeme zvoliť ešte spadavku a okraj. My si dáme bez spadávky (všetky rozmery na 0), vo farebnej škále RGB a potvrdíme vytvoriť.

Prostredie

Prostredie Illustratoru je tvorené štandardnou filozofiou plávajúcich okien, kde si môžeme vybrať spôsob ich usporiadania pomocou prednastavených profilov alebo si vytvoríme vlastný tak, ako nám to vyhovuje. Základný profil (Essencial Classic) je najideálnejšie pre komplexnú prácu, pretože ponúka okrem klasickej vrchnej lišty i tzv. Interaktívne lištu - riadok 2, kde nám podľa označeného objektu ponúka špecifické možnosti práce s ním.

Ak máme vybraný text - hneď prezentuje písmo a zalomenie textu, ak pracujeme s viacerými objektmi, ponúka hneď možnosť ich kombinovanie alebo zarovnanie. Okrem horných líšt sa nachádza v prostredí programu pracovné, centrálne plocha, do ktorej si volíme veľkosť dokumentu a postranné okná, ktoré si vďaka možnosti ich plávania môžeme rozmiestniť podľa predstáv. Štandardom, ktorý budeme u väčšiny práce potrebovať, je predvolený okno nástrojov, vrstiev a výplní. Pri rôznych návodoch použijeme aj iné okná, ktoré si v prípade potreby môžeme kedykoľvek aktivovať alebo deaktivovať pomocou horného riadku.

Tvar

Vektorové tvary možno rozdeliť podľa niekoľkých kritérií:

  • Základné tvary -ako obdĺžnik, elipsa, mnohouholník, hviezda alebo ich pravidelné alternatívy (štvorec, kružnica apod ...). Tie je možné vytvárať priamo pomocou základných nástrojov programu.
  • Odvodené tvary potom následne z týchto tvarov predstavujú hlavne zvládnutie nástroja pero (pen tool), ktorý kombinuje rôzne druhy kriviek a sietí.

Ak teda chceme vyplniť určitú plochu farbou, musíme ju celú obkresliť cestou. Následne takto vytvorenému objektu určíme farbu ohraničené plochy i farbu tejto hranice (obrysu). Každá takto vytvorená cesta je extra objekt a extra vrstva.

Tvorba

Tento výukový obsah pomáhajú rozvíjať nasledujúce firmy, ktoré možno hľadajú práve teba!

Na predstavenie a pochopenie základnej práce vo vektorovom prostredí si predstavíme tri ikony z okna nástrojov. Sú to základné tvary a čierna a biela šípka v jeho prvom riadku. Toto zobrazenie panela samozrejme zodpovedá usporiadanie ikon v okne nástrojov do dvoch stĺpcov, ktoré vieme prepnúť dvojitou šikmou zátvorkou hore vľavo na ráme okna nástrojov.

Základné tvary

Vyberme si najprv ľubovoľný základný tvar tak, že myšou prejdeme na ikonu tvarov a podržíme ľavé tlačidlo myši. Vyroluje sa nám zoznam tvarov az neho si vyberieme napr. Elipsu. Uvoľníme ľavé tlačidlo.

Ikona tvarov sa zmenila na ikonu kružnice, čo znamená, že pri následnom kliknutí myšou do pracovnej plochy budeme vytvárať elipsu. Ak teda klikneme a podržíme ľavé tlačidlo a budeme posúvať myšou do strany, pustením tlačidla potom vytvoríme elipsu.

Pokiaľ pri tvorbe kružnice podržíme tlačidlo Shift, budeme vytvárať proporčné elipsu, čiže kružnici.

Takýto spôsob tvorby tvarov je dizajnérsky = vytvárame objekty na základe toho, čo vidíme. Ak by sme nedržali ľavé tlačidlo, ale ho len rýchlo stlačili, otvorí sa nám okno elipsy a do neho si priamo napíšeme jej umiestnenie aj rozmery. Takýto spôsob tvorby je tzv. Programátorský.

Takáto tvorba tvarov funguje pre všetky základné tvary i línie.

Výber = čierna šípka

Nech sme použili ktorýkoľvek spôsob, vytvoril sa nám tvar s predvolenými nastaveniami. Ak sme po tvorbe náhodou klikli niekam mimo, zvolíme v nástrojoch čiernu šípku a znovu klikneme na vytvorenú elipsu. Týmto ju označíme. Alternatívou označenie objektu je kliknutie do okna vrstiev - na krúžok - za názvom danej vrstvy.

Ak si zvolíme zmenu farieb objektu v druhom riadku - interaktívne lište, budeme farby vyberať zo vzorkovníka. Ak budeme meniť farbu v okne nástrojov, otvorí sa nám dialóg pre výber farby.

Pri zmene farebných vlastností v okne nástrojov si dávame pozor na to, či máme v popredí výplň alebo obrys objektu!

Aby sme mohli meniť rozmery a transformovať vzniknuté tvary, alebo meniť ich umiestnenie, budeme používať čiernu šípku. Hovorí sa jej výber. Tou môžeme manipulovať s vybraným objektom na úrovni transformačnej mriežky. Manipuláciou bodov uprostred strán transformačné mriežky meníme horizontálny a vertikálny rozmer objektu, body v rohoch mriežky môžeme objektom rotovať.

Priamy výber = biela šípka

Aby bola práca so základnými tvarmi komplexný, potrebujeme nástroj na modifikáciu ovládacích bodov tvaru. Týmto nástrojom je biela šípka. Po vybratí a výbere konkrétneho bodu z tvaru označeného objektu môžeme jeho pohybovaním meniť tvar a cestu, ktorá tvar definuje. Napríklad zmeniť štvorec na lichobežník alebo pri Beziérových krivkách meniť napr. Kružnicu na úsmev;)

Hýbať do strán s vybranými tvarmi alebo ovládacími bodmi tvaru je možné aj šípkami. Pokiaľ pri pohybe držíme aj Shift, vykonávame pohyb po väčších krokoch.

Kopírovanie objektov

Pokiaľ si chceme prácu zefektívniť a využiť duplikovanie objektov, použijeme osvedčenú klávesovú skratku Ctrl + C a Ctrl + V (vytvorí sa kópia označeného objektu do stredu obrazovky). Ak namiesto Ctrl + V použijeme Ctrl + F, vytvoria sa kópie na totožné miesto s originálom. Rýchla možnosť je tiež označiť si originál čiernou šípkou, držať Alt a zároveň držať ľavé tlačidlo myši a posunúť myš na miesto, kde chceme kópiu vytvoriť. Ak uvoľníme najprv myš a potom Alt, máme kópiu hotovú;) .

Vrstvy a skupiny

Usporiadanie a výber vrstiev je zjednodušený oknom vrstiev a platí pravidlo, že tak, ako v iných editoroch, môžeme jednotlivé vrstvy presúvať (čo je v okne vrstiev vyššie, to je viditeľnejšie a prekrýva vrstvy, ktoré sú pod ním).

Ak máme niekoľko objektov ideálne usporiadaných a prekrytých a chceme ich voči sebe uzamknúť, aby sa nám vo väzbe na seba navzájom nepohli, vytvoríme si z nich skupinu (group). Skupina funguje tak, že objekty v nej si uchovajú vzájomnú väzbu na vzdialenosť a pri výbere, kliknutí na ľubovoľný objekt zo skupiny, sa nám označí celá skupina a nakladáme s ňou ako s novým komplexným objektom.

Skupina sa vytvorí tak, že označíme zvolené objekty a stlačíme Ctrl + G (z angl. Group = skupina). Aby sme nemali pri väčšom množstve vo vrstvách chaos, je možné si na názvy jednotlivých vrstiev aj skupín kliknúť a premenovať je.

Formáty

Po dokončení projektu a scény možno ukladať dokument do viacerých formátov. V zásade platí, že si volíme formát podľa toho, či je dielo hotové a kde má byť publikované.

  • Ai - keď ešte chcem scénu editovať a uchovať si nastavenie knižníc a funkcií (pravítok, vodítok tabuliek a značiek) - vektorový formát
  • JPG - keď je scéna hotová a chcem ju publikovať univerzálne hlavne do virtuálneho prostredia - bitmapa
  • PDF - keď je scéna hotová a idem ju tlačiť - vektorový formát

Ostatné formáty (EPS, PNG, TIG, GIF, Flash, ...) sa potom používajú v konkrétnejších prípadoch, pretože majú veľký vplyv na veľkosť a obmedzujú niektoré vlastnosti dokumentu.

Viem, že som niektoré veci opísal možno až príliš podrobne a na niektorých miestach sa opakujem, ale ide o prvé stretnutie s programom. Verím, že aj vďaka takému polopatizmu bude možné v ďalších kapitolách postupovať bez problémov a dodatočného vysvetľovaní;) . Okrem toho - kľúčovým prvkom lekcie nie je vizuálny výsledok, ale nabratie osobných skúseností a základné zorientovanie sa v programe.

To je pre dnešné lekciu všetko.

V budúcom diele, Southpark style a pathfinder v Adobe Illustrator , si skúsime už niečo vytvoriť - a to konkrétne postavičku podľa jedného známeho seriálu.


 

Všetky články v sekcii
Základy Adobe Illustrator
Článok pre vás napísal chain
Avatar
Ako sa ti páči článok?
Ešte nikto nehodnotil, buď prvý!
Venuje sa grafike, objektovemu programovaniu, vyuke a osobnemu rozvoju
Aktivity

 

 

Komentáre

Avatar
Josef B
Člen
Avatar
Josef B:24. septembra 22:31

Dobrý večer,
Prostudoval a vyzkoušel jsem jednotlivé operace první lekce a s tím, co jsem se naučil v prvních 5 lekcích vašeho školení programu Adobe Xd, jsem již začal něco samostatně tvořit. Problém je v tom, že já mohu podle svého plánu pracovat jen s Xd a to se od Adobe Illustrator dost liší. Některé věci tam nejsou, jiné fungují jinak. Zajímá mě váš názor, jestli mám na Xd pokračovat, nebo raději přejít na Adobe Illustrator, případně jiný program. Na vysvětlenou chci dodat, že mým hlavním cílem je vytvářet titulní strany svých knih a další ilustrace, případně tvořit grafiku pro internetové stránky svého knižního vydavatelství. Vydávám vlastní knihy a to jak tištěné, tak e-knihy. K tomuto kroku jsem se rozhodl po opakovaných negativních zkušenostech se zavedenými nakladatelstvími. Je to taková válka s větrnými mlýny. Proto nemám zájem o programování jako takové i když vím, že by mi ty znalosti v mé práci pomohly. Vzhledem ke svému věku a vytížení vlastní literární tvorbou je nereálné, že bych mohl vše zvládnout. Omlouvám se, že vás obtěžuji svými problémy, ale mám pocit, že to bez užší spolupráce s vámi nezvládnu. Srdečně zdraví
Josef B

 
Odpovedať
24. septembra 22:31
Avatar
Niky Vítková
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovedá na Josef B
Niky Vítková:26. septembra 10:57

Dobrý den, vůbec neobtěžujete a myslím si, že pár lidí vám tu velmi rádi poskytnou svůj názor :-) Chci vám říct, že brzy se začnou vydávat lekce právě pro Adobe XD. Tím, že jste začal již s Illustratorem si myslím, že se vám nabízí skvělá možnost porovnat tyto dva programy. Je pouze na vás s čím budete pracovat. Já sama bych si možná spíše počkala na XD, ale zároveň Illustrator je povedený program, který má své místo v grafické tvorbě. Pokud chcete, tak mi napište zprávu a můžeme to blíže probrat.
Niky.

 
Odpovedať
26. septembra 10:57
Tento výukový obsah pomáhajú rozvíjať nasledujúce firmy, ktoré možno hľadajú práve teba!
Avatar
chain
Redaktor
Avatar
chain:28. septembra 7:52

Dobrý deň.
Ťažko sa porovnávajú tak odlišné programy - odlišné vo svojom účele. Ak máte záujem robiť viac webdesign a venovať sa virtuálnemu použitiu svojich prác tak by som zostal pri XD(samozrejme že ho nechcem podceniť). Ak máte záujem viac kreovať, pracovať s vektorovými nástrojmi a ich efektami, následne s textom a prípravou napr. do tlače tak jednoznačne Illustrátor. Príde mi komplexnejší. Samozrejme že v práci grafika si nájdu miesto obe...

 
Odpovedať
28. septembra 7:52
Robíme čo je v našich silách, aby bola tunajšia diskusia čo najkvalitnejšia. Preto do nej tiež môžu prispievať len registrovaní členovia. Pre zapojenie sa do diskusie sa zaloguj. Ak ešte nemáš účet, zaregistruj sa, je to zadarmo.

Zobrazené 3 správy z 3.