Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij podzimní akce 30% výuky zdarma!
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se JavaScript
JavaScript týden

Prečo sú ceny našich IT školení programovania tak nízke

Občas sa nás záujemcovia pýtajú, ako je možné, že sú naše školenie programovanie tak lacná ?! Veď konkurenčné školenia sú v rádoch desaťtisícov a my ponúkame školenia od 1.999 Sk ?! Cena školenia je naozaj taká a bez akýchkoľvek ďalších poplatkov. Je za ňou veľa vymýšľanie, tímovej práce a hlavne roky skúseností v praxi. Nechceme prezradiť verejne všetko naše know-how, ale na ukážku sa zamyslime napríklad nad tým, prečo prenajímať drahú počítačovú učebňu? V dnešnej dobe vlastné snáď každý notebook a je aj v jeho záujme, aby si do neho nainštaloval potrebné nástroje a pracoval na ňom, nie na cudzom počítači. Preto si prenajímame učebňu iba s projektorom, kde si notebooky prinesú účastníci. A z ceny jedného školenia je razom niekoľko sto Sk dole, bez toho aby sa kvalita vyučovania akokoľvek znížila. Predstavte si, že sme takýchto nápadov vymysleli niekoľko a prepracovali školení tak, aby bolo dostupné za cenu, ktorá sprístupní lepšiu budúcnosť v IT odvetví úplne každému.

Keďže všetci školíme programovanie už niekoľko rokov, osvojili sme si postupom času hneď niekoľko programovacích jazykov. A časom sme zistili, že základy céčkových jazykov (to sú najmä C# .NET, Java, PHP) sa od seba v podstate vôbec nelíši. Prečo tiež? Programovacie jazyky, na rozdiel od jazykov národných, nevznikali nijako oddelene, ale naopak sa navzájom inšpirovali a to najmä tým, čo sa prakticky osvedčilo. Ďalším dôvodom pre ich podobnosť je tiež fakt, že v IT bol aj je nedostatok pracovnej sily, ktorú by sa neoplatilo stále preškoľovať. Skúsili sme preto na skupinke niekoľkých ľudí vytvoriť jednotnú prezentáciu pre viac programovacích jazykov. Profesionálny lektor odprezentoval tie isté príklady a na projektore bol dostupný kód pre C# .NET, Javu a PHP. Výsledky boli skvelé, účastníci sledovali kód vo svojom jazyku (prezentácia boli starostlivo vytvorené tak, aby nikdy nebol na 1 slidu len jeden kód pre jeden jazyk a ostatné sa tým nezdržovali), písali ho vo svojom jazyku a počúvali ako kód funguje, čo je pre všetky jazyky rovnaké. Lektori im vždy pomohli, keď si nevedeli s niečím rady, svoj jazyk mali účastníci napísaný na menovke pred sebou, aby sa lektori rýchlo orientovali. A tak sa účastníci prestali trieštiť a cena sa mohla veľmi znížiť. Týmto spôsobom školíme Základy programovania v C# .NET, Jave a PHP a Objektovo orientované programovanie v C# .NET, Jave a PHP. Ďalšie nadväzujúce kurzy sú už špecifické pre daný jazyk.

Môžete sa sami pozrieť nižšie, že kód základov programovania a definície objektov je natoľko podobný, že naozaj nemá zmysel školenie trieštiť a predraďovať, aby menší počet účastníkov lektormi zaplatil.

Základy programovania - C-like syntaxe

Tento výukový obsah pomáhajú rozvíjať nasledujúce firmy, ktoré možno hľadajú práve teba!

Ukážeme si kód, ktorý používa premenné, výpis na obrazovku, podmienky, cykly a prácu s poľom. To je určite dostačujúci mix rôznych konštrukcií jazyka na to, aby bolo vidieť, ako sa líšia. Tu je kód takéhoto programu postupne v C# .NET, Jave a PHP. Vidíme, že všetky spomínané jazyky kopírujú prazáklad programovacích jazykov, jazyk C:

C # .NET

...
for (int i = 0; i < veky[i].Length; i++)
{
  if (veky[i] < 18)
    Console.WriteLine("Uživatel #" + i + " není plnoletý.");
}

Java

...
for (int i = 0; i < veky[i].length; i++)
{
  if (veky[i] < 18)
    System.out.println("Uživatel #" + i + " není plnoletý.");
}

Php

...
for ($i = 0; $i < count($veky[$i]); $i++)
{
  if ($veky[$i] < 18)
    echo("Uživatel #" . $i . " není plnoletý.");
}

Všimnite si, že gramatika jazykov je takmer totožná. Líšia sa predovšetkým tým, ako sa volá funkcia pre vypísanie na obrazovku (Console.WriteLine () / System.out.println () / echo ()). Rozdiel medzi C# a Javou je potom len v tom, že length je s malými písmenami (nie nadarmo sa C# niekedy prezýva Java od Microsoftu). U PHP píšeme pred premennými doláre, length nahradí funkcie count (), text spájame bodkami. Inak je všetko opäť rovnaké, rozhodovacie konštrukcia sa zapisujú a fungujú rovnako, slučky sa zapisujú a fungujú rovnako, pole funguje veľmi podobne.

Vďaka rovnakej funkčnosti môže všetky príklady náš lektor popísať súhrnne pre všetky 3 jazyky a nevzniká tak žiadny problém s tým, ako vo vašom jazyku kód pracuje. Na projektora je navyše vždy uvedený kód pre váš jazyk a v učebni je niekoľko lektorov, ktorí váš jazyk ovládajú. Môžete si teda dopriať školenie vysokej kvality, ktoré je takto pre širšie publikum a vďaka tomu za zlomok ceny:)

Objektovo orientované programovanie

A ako je to s OOP? Tam sa už jazykmi odlišujú, alebo nie? Jazyky C# .NET aj PHP preberajú objektový model kompletne z Javy, vďaka ktorej sa OOP rozšírilo. Je to logické, prečo tiež vymýšľať novú syntax, keď tu existuje rokmi preverená technológia? Situácia je tu teda úplne rovnaká, ako u záklakladních konštrukcií. Ukážme si opäť nejaký príklad, zamiešame do neho okrem definovania atribútov, tried a metód aj prepisovanie metód, dedenie a konštruktor, skrátka všetko možné, aby bolo vidieť, že to nie je nejaký umelý príklad, ale praktická ukážka toho, ako veľmi sú si jazyky podobné a že je výhodné učiť ich spoločne. Na výsledok sa môžeme pozrieť nižšie:

C # .NET

class Uzivatel : Clovek
{
  private string jmeno;
  private int vek;

  public Uzivatel(string jmeno, int vek)
  {
    this.jmeno = jmeno;
    this.vek = vek;
  }

  public override string ToString()
  {
    return jmeno + " (" + vek + ")";
  }

}

Uzivatel karel = new Uzivatel("Karel Novák", 31);
Console.WriteLine(karel);

Java

class Uzivatel extends Clovek
{
  private String jmeno;
  private int vek;

  public Uzivatel(String jmeno, int vek)
  {
    this.jmeno = jmeno;
    this.vek = vek;
  }

  @Override
  public string toString()
  {
    return jmeno + " (" + vek + ")";
  }

}

Uzivatel karel = new Uzivatel("Karel Novák", 31);
System.out.println(karel);

Php

class Uzivatel extends Clovek
{
  private $jmeno;
  private $vek;

  public function __construct($jmeno, $vek)
  {
    $this->jmeno = $jmeno;
    $this->vek = $vek;
  }

  public function __toString()
  {
    return $this->jmeno . " (" . $this->vek . ")";
  }

}

Uzivatel $karel = new Uzivatel("Karel Novák", 31);
echo($karel);

Ako vidíte, zápisy sú opäť extrémne podobné. Nielen, že OOP funguje vo vyššie spomínaných jazykoch úplne rovnako, tiež sa takmer rovnako zapisuje. Rozdiel medzi C# .NET a Javou je opäť najmenej viditeľný (dedičnosť zapisujeme pomocou Extends, String je s veľkým písmenom, Override píšeme nad metódu. Inak je kód naozaj rovnaký, len si to skontrolujte). U PHP píšeme opäť pred premenné doláre, k metódam pridávame kľúčové slovo function a tie špeciálne sú predsadené podtržníkmi, override neriešime, $ this-> píšeme pred každý prístup k atribútu. Od PHP 7 môžeme (a je aj lepšie) uvádzať dátové typy, tu sú vynechané, ako tomu bolo zvykom u starších verzií. Zvyšok je opäť rovnaký, aj keď sme použili hneď niekoľko OOP konštrukcií. Všetko funguje úplne rovnako.

Zaujíma vás viac z toho ako školíme? Tak sa prihláste a staňte sa žiadanými programátorov !


 

Aktivity (1)