Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se C# .NET. Zároveň využij akce až 50 % zdarma při nákupu e-learningu. Více informací:
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.
Slevovy týden 3/50

5. diel - MySQL krok za krokom: Radenie, Limit a agregačné funkcie

V minulej lekcii, MySQL krok za krokom: Dátové typy a NULL , sme si ukázali rôzne typy exportov databázy.

Dnes sa pozrieme na radenie a agregačné funkcie.

Radenie

Doteraz sme nijako neriešili poradie nájdených výsledkov, ktoré nám dotaz SELECT vrátil. Ono vlastne žiadne ani neexistovalo, databázy vnútri funguje pomocou určitých sofistikovaných pravidiel (ktoré sú nad rámec tohto seriálu) a vrátila nám položky tak, ako sa jej to zrovna hodilo. Keby sme v databáze vykonali nejakú zmenu a zavolali znova ten istý dotaz, poradie by pravdepodobne vyzeralo úplne inak. Databáza nám ale navrátený výsledok samozrejme zoradiť dokáže.

Radiť môžeme podľa ktoréhokoľvek stĺpca. Keď budeme radiť podľa id, máme položky v poradí, v akom boli do databázy vložené. Ďalej môžeme radiť podľa číselných stĺpcov, ale aj podľa tých textových (radí sa podľa abecedy). Radiť môžeme aj podľa dátumu a všetkých ďalších dátových typov, databázy si s tým vždy nejako poradia. Poďme si vybrať úplne všetkých užívateľov a zoradí ich podľa priezviska. Slúži na to klauzuly ORDER BY (radiť podľa), ktorá sa píše na koniec dotazu:

SELECT `jmeno`, `prijmeni` FROM `uzivatele` ORDER BY `prijmeni`

výsledok:

Václav    Blažek
Ondřej    Bohatý
Marie    Černá
Petr     Černý
Vítezslav  Churý
Pavel    Dušín
...

V dotaze by samozrejme mohlo byť aj WHERE, pre jednoduchosť sme vybrali všetkých užívateľov.

Radiť môžeme podľa niekoľkých kritérií (stĺpcov), poďme si užívateľa zoradiť podľa napísaných článkov a tie s rovnakým počtom řaďme ešte podľa abecedy:

SELECT `jmeno`, `prijmeni`, `pocet_clanku` FROM `uzivatele` ORDER BY `pocet_clanku`, `prijmeni`

výsledok:

Matěj    Horák    0
Michal    Krejčí    0
Petr     Černý    1
Miroslav   Kučera    1
Vladimír   Pokorný   1
Jana     Veselá    1
František  Veselý    1
Ludmila   Dvořáková  2
Věra     Svobodová  2
Jiří     Veselý    2
...

Smer radenia

Určiť môžeme samozrejme aj smer radenia. Môžeme radiť vzostupne (predvolené smer) kľúčovým slovom ASC a zostupne kľúčovým slovom DESC. Skúsme si urobiť rebríček užívateľov podľa počtu článkov. Tí prví ich teda majú najviac, radiť budeme zostupne. Tie sa rovnakým počtom článkov budeme radiť ešte podľa abecedy:

SELECT `jmeno`, `prijmeni`, `pocet_clanku` FROM `uzivatele` ORDER BY `pocet_clanku` DESC, `prijmeni`;

výsledok:

Petr   Dvořák   18
Jan    Novák    17
Eva    Kučerová  12
Tomáš   Marný    12
Pavel   Dušín    9
Otakar  Kovář    9
...

DESC treba vždy uviesť, vidíte, že zoradenie podľa priezviska je normálne zostupnej, pretože sme DESC napísali len k pocet_clanku.

Limit

Zostaňme ešte u nášho rebríčka užívateľov podľa počtu článkov. Takto budeme chcieť vypísať 10 najlepších užívateľov. Keď ich bude ale milión, asi nie je dobrý nápad je všetky vybrať a potom ich v aplikácii použiť len 10 a tých 999 990 zahodiť. Dáme databázu limit, teda maximálny počet záznamov, ktoré chceme vybrať. Zároveň uvedieme i radenie. Limit píšeme vždy na koniec dotazu:

SELECT `jmeno`, `prijmeni`, `pocet_clanku` FROM `uzivatele` ORDER BY `pocet_clanku` DESC, `prijmeni` LIMIT 10;

Skúste si to.

LIMIT a ORDER BY možné používať aj u ďalších príkazov, napr. U DELETE alebo UPDATE. Môžeme si tak poistiť, aby bol vymazaný alebo editovaný vždy len jeden záznam.

Agregačné funkcie

Databáza nám ponúka množstvo tzv. Agregačných funkcií. To sú funkcie, ktoré nejakým spôsobom spracujú viac hodnôt a ako výsledok vráti hodnotu jednu.

Count (Počet)

Príkladom takejto funkcie je funkcia COUNT (), ktorá vráti počet riadkov v tabuľke, spĺňajúce nejaká kritériá. Spočítajme, koľko z užívateľov popísalo aspoň jeden článok:

SELECT COUNT(*) FROM `uzivatele` WHERE `pocet_clanku` > 0;

výsledok:

29

Na COUNT sa pýtame pomocou SELECT, nie je to príkaz, je to funkcia, ktorá sa vykoná nad riadky a jej výsledok je vrátený SELECT. Funkcia má rovnako ako v iných programovacích jazykoch (aspoň vo väčšine z nich) zátvorky. Tá hviezdička v nich znamená, že nás zaujímajú všetky stĺpce. Môžeme totiž počítať napríklad len používateľov, ktorí majú vyplnené meno (presnejšie ktorí ho nemajú NULL, ale to nechajme na ďalšie diely).

Určite by vás napadol aj iný spôsob, ako tento výsledok docieliť. Jednoducho by ste si vybrali nejakú hodnotu ako doteraz (napríklad meno), tieto riadky by ste si preniesli do svojej aplikácie a spočítali, koľko mien je. Dáta by ste potom zahodili. Taký prenos je ale zbytočne náročný na databázu a spomaľoval by aplikáciu. COUNT prenáša len jedno jediné číslo. Nikdy nepočítajte pomocou výberu hodnoty, iba funkcií COUNT!

AVG ()

AVG označuje priemer z daných hodnôt. Pozrime sa, aký je priemerný počet článkov na užívateľa:

SELECT AVG(`pocet_clanku`) FROM `uzivatele`;

výsledok:

5.3226

Šum ()

Sum vracia súčet hodnôt. Pozrime sa, koľko článkov napísali dohromady ľudia narodení po roku 1980:

SELECT SUM(`pocet_clanku`) FROM `uzivatele` WHERE `datum_narozeni` > '1980-1-1';

výsledok:

65

MIN ()

Funkcia Min () vráti minimum (najmenšiu hodnotu). Nájdime najnižšej dátum narodenia:

SELECT MIN(`datum_narozeni`) FROM `uzivatele`;

výsledok:

1935-05-15

Pozor, ak by sme chceli vybrať aj meno a priezvisko, tento kód nebude fungovať:

-- Tento kód nebude fungovat
SELECT `jmeno`, `prijmeni`, MIN(`datum_narozeni`) FROM `uzivatele`;

Agregačné funkcie pracuje s hodnotami viac stĺpcov a vybrané stĺpce (jmeno a prijmeni) nebudú nijako súvisieť s hodnotou MIN (). Problém by sme mohli vyriešiť poddotazov alebo ešte jednoduchšie sa funkciám MIN () a MAX () úplne vyhnúť a použiť namiesto nich radenia a LIMIT:

SELECT `jmeno`, `prijmeni`, `datum_narozeni` FROM `uzivatele` ORDER BY `datum_narozeni` LIMIT 1;

výsledok:

Alfons  Svoboda  1935-05-15

Max ()

Obdobne ako MIN existuje aj funkcia MAX, nájdime maximálny počet článkov od 1 užívateľa:

SELECT MAX(`pocet_clanku`) FROM `uzivatele`;

výsledok:

18

MySQL má ešte nejaké agregačné funkcie, ale tie pre nás už nie sú zaujímavé.

Zoskupovanie (Grouping)

Položky v databáze môžeme zoskupovať podľa určitých kritérií. Zoskupovanie používame takmer vždy spolu s agregačními funkciami. Poďme zoskupiť užívateľa podľa mena:

SELECT `jmeno` FROM `uzivatele` GROUP BY `jmeno`;

výsledok:

Alfons
Eva
František
Jan
Jana
...

Vidíme, že každé meno je tu zastúpené len raz, aj keď je v databáze viackrát. Pridajme teraz okrem mena aj počet jeho zastúpenie v tabuľke, urobíme to pomocou agregačné funkcie COUNT (*)

SELECT `jmeno`, COUNT(*) FROM `uzivatele` GROUP BY `jmeno`;

výsledok:

Alfons    1
Eva     1
František  1
Jan     2
Jana     1
...

Vidíme, že treba Jany máme v databáze dva.

AS ##

Pre zjednodušenie si môžeme v dotaze vytvoriť aliasy, teda premenovať napríklad nejaký dlhý stĺpec, aby bol dotaz prehľadnejšie. S týmto sa ešte stretneme u otázok cez viac tabuliek, kde je to veľmi užitočné. U tabuliek AS používame na zjednodušenie operácií vo vnútri dotazu. U stĺpcov sa AS používa k tomu, aby aplikácia videla dáta pod iným názvom, ako sú skutočne v databáze. To môže byť užitočné najmä u agregačných funkcií, pretože pre nich v databáze nie je žiadny stĺpec a mohlo by sa nám s ich výsledkom zle pracovať. Upravme si posledný otázka:

SELECT `jmeno`, COUNT(*) AS `pocet` FROM `uzivatele` GROUP BY `jmeno`;

výsledok:

Použitie AS u agregačné funkcie COUNT v MySQL databáze

Nabudúce si v lekcii MySQL krok za krokom: Dátové typy a NULL povieme niečo o hodnote NULL a predstavíme si tabuľku dátových typov v MySQL.


 

Predchádzajúci článok
MySQL krok za krokom: Vývoz
Všetky články v sekcii
MySQL databázy krok za krokom
Preskočiť článok
(neodporúčame)
MySQL krok za krokom: Dátové typy a NULL
Článok pre vás napísal David Čápka
Avatar
Užívateľské hodnotenie:
2 hlasov
David je zakladatelem ITnetwork a programování se profesionálně věnuje 13 let. Má rád Nirvanu, nemovitosti a svobodu podnikání.
Unicorn university David sa informačné technológie naučil na Unicorn University - prestížnej súkromnej vysokej škole IT a ekonómie.
Aktivity