Python týden Jarní BF
100% homeoffice, 100% časově flexibilní fulltime programátor pro ITnetwork.cz. #bezdeadlinu Mám zájem!
Využij Jarní akci a získej od nás 50 % bodů navíc zdarma! Zároveň také probíhá Python týden se slevou na e-learning až 80 %

12. diel - Cykly v C# .NET podruhé - do-while, break a continue

Na úvod by bylo dobré podotknout, že dnešní lekce obsahuje méně používané praktiky a slouží hlavně k tomu, aby vás nepřekvapily v cizím kódu. Není příliš důležité, abyste je sami uměli používat.

do...while

Cyklus while již dobře známe. Méně používaný do...while se liší pouze tím, že se vždy vykoná nejméně jednou. Jeho podmínka je totiž umístěna až za tělem cyklu. Vypadá tedy takto:

do
{
  // kód...
} while (podmínka)

Příklad

Použití do-while cyklu si ukažme na naší kalkulačce z lekce o cyklech. Pro zkrácení příkladu nebudeme používat verzi s ověřením uživatelských vstupů.

Varianta s while

V kalkulačce jsme použili cyklus while, který umožnil celý program opakovat a tak zadávat další a další příklady. Kód vypadal takto (jedná se o verzi s konstrukcí switch):

Console.WriteLine("Vítejte v kalkulačce");
string pokracovat = "ano";
while (pokracovat == "ano")
{
  Console.WriteLine("Zadejte první číslo:");
  float a = float.Parse(Console.ReadLine());
  Console.WriteLine("Zadejte druhé číslo:");
  float b = float.Parse(Console.ReadLine());
  Console.WriteLine("Zvolte si operaci:");
  Console.WriteLine("1 - sčítání");
  Console.WriteLine("2 - odčítání");
  Console.WriteLine("3 - násobení");
  Console.WriteLine("4 - dělení");
  int volba = int.Parse(Console.ReadLine());
  float vysledek = 0;
  switch (volba)
  {
    case 1:
      vysledek = a + b;
      break;
    case 2:
      vysledek = a - b;
      break;
    case 3:
      vysledek = a * b;
      break;
    case 4:
      vysledek = a / b;
      break;
  }
  if ((volba > 0) && (volba < 5))
    Console.WriteLine("Výsledek: {0}", vysledek);
  else
    Console.WriteLine("Neplatná volba");
  Console.WriteLine("Přejete si zadat další příklad? [ano/ne]");
  pokracovat = Console.ReadLine();
}
Console.WriteLine("Děkuji za použití kalkulačky, aplikaci ukončíte libovolnou klávesou.");
Console.ReadKey();

Všimněte si, že jsme se u této varianty s while museli zamyslet nad výchozí hodnotou proměnné pokracovat, které jsme nastavili hodnotu "ano", aby podmínka byla splněna pro první průchod cyklem. Vymyslet výchozí hodnotu může být ale někdy poměrně složité a třeba i vyžadovat pomocnou proměnnou.

Varianta s do-while

Když použijeme cyklus do-while, tak výchozí hodnotu dané proměnné nemusíme řešit:

Console.WriteLine("Vítejte v kalkulačce");
string pokracovat;
do
{
  Console.WriteLine("Zadejte první číslo:");
  float a = float.Parse(Console.ReadLine());
  Console.WriteLine("Zadejte druhé číslo:");
  float b = float.Parse(Console.ReadLine());
  Console.WriteLine("Zvolte si operaci:");
  Console.WriteLine("1 - sčítání");
  Console.WriteLine("2 - odčítání");
  Console.WriteLine("3 - násobení");
  Console.WriteLine("4 - dělení");
  int volba = int.Parse(Console.ReadLine());
  float vysledek = 0;
  switch (volba)
  {
    case 1:
      vysledek = a + b;
      break;
    case 2:
      vysledek = a - b;
      break;
    case 3:
      vysledek = a * b;
      break;
    case 4:
      vysledek = a / b;
      break;
  }
  if ((volba > 0) && (volba < 5))
    Console.WriteLine("Výsledek: {0}", vysledek);
  else
    Console.WriteLine("Neplatná volba");
  Console.WriteLine("Přejete si zadat další příklad? [ano/ne]");
  pokracovat = Console.ReadLine();
} while (pokracovat == "ano");

Console.WriteLine("Děkuji za použití kalkulačky, aplikaci ukončíte libovolnou klávesou.");
Console.ReadKey();

break a continue

Běh cyklu je potřeba někdy přerušit, k tomu máme následující 2 klíčová slova.

break

Příkaz break ukončuje aktuální cyklus. Používá se nejčastěji pokud pomocí cyklu nalezneme nějakou položku v kolekci a dále již v jejím procházení nechceme pokračovat. Nebudeme tak dále zbytečně prohledávat zbytek kolekce, když již máme to, co jsme hledali.

Příklad

Tento výukový obsah pomáhajú rozvíjať nasledujúce firmy, ktoré možno hľadajú práve teba!

Představme si, že máme pole položek a chceme v nich nějakou najít. Že můžeme použít metodu IndexOf() nebo Contains()? Pokud půjde o pole, tak ano, ale některé kolekce ji nemají a/nebo chceme hledat pomocí nějaké jiné vlastnosti, než kterou tyto metody zohledňují. Pak si vyhledávání musíme napsat hezky ručně cyklem nebo použít výrazně pokročilejší konstrukce, než nyní ovládáme.

Představme si, že máme velké a malé štítky na sklenice a chceme použít na všechny sklenice buď jedny nebo druhé. Zajímá nás tedy, zda se text všech popisek vejde na malé štítky. Napíšeme program, který zjistí, zda je v poli slovo delší než 6 znaků. Pokud ano, musíme použít větší štítky.

Začneme cyklem procházet jednotlivá slova a jakmile najdeme slovo delší než 6 znaků, tak si uložíme jeho index. Zatím stále nic nového pod sluncem. V tu samou chvíli ovšem pomocí break cyklus ukončíme.

Ukázka použití break:

string[] seznamOvoce = {"Jablka", "Hrušky", "Švestky", "Meruňky", "Jahody", "Třešně"};
int hledanyIndex = -1;

for (int i = 0; i < seznamOvoce.Length; i++)
{
  if (seznamOvoce[i].Length > 6)
  {
    hledanyIndex = i;
    break;
  }
}

if (hledanyIndex >= 0)
  Console.WriteLine("První slovo delší než 6 znaků: " + seznamOvoce[hledanyIndex]);

Výstup:

Konzolová aplikácia
První slovo delší než 6 znaků: Švestky

Příkaz break se v praxi často nahrazuje příkazem return za předpokladu, že je kód v naší vlastní metodě. Vlastní metody se ale naučíme deklarovat až v navazujícím kurzu Základy objektově orientovaného programování v C#. Potom break doporučuji spíše nepoužívat, správnější varianta je kód pro práci s kolekcí vyčlenit do samostatné funkce.

continue

Příkaz continue je podobný break. Používá se však k ukončení pouze aktuální iterace (průběhu) cyklu a ne celého cyklu. Cyklus poté rovnou přechází na další iteraci. Použití continue můžeme najít např. při validování položek při procházení nějaké kolekce.

Příklad

Představme si, že máme od uživatele zadaná čísla a tato čísla chceme sečíst. Uživatel tato čísla zadá jako jeden řetězec, kde každé číslo je oddělené čárkou. Bohužel musíme počítat i s tím, že uživatel zadá místo čísla nějaký nesmysl. Řešení by mohlo vypadat následovně:

string cislaRetezec = "10,50,abcd,30,9";
// rozložení řetězce do pole
string[] cislaPole = cislaRetezec.Split(',');
int soucet = 0;
foreach (string cislo in cislaPole)
{
  // převedení řetězce na celé číslo
  int celeCislo;

  if(!int.TryParse(cislo, out celeCislo))
    continue;

  soucet += celeCislo;
}
Console.WriteLine("Součet je: " + soucet);

Výstup:

Konzolová aplikácia
Součet je: 99

Program sečte všechny správně zadané hodnoty, tedy ty, u kterých metoda TryParse() vrátila hodnotu true. U nesprávně zadaných hodnot je aktuální iterace ukončena. Místo continue bychom samozřejmě mohli použít jen příkaz if, kód bychom tím ovšem zbytečně zanořili.

Zkrácený zápis cyklu for

Následující konstrukce jsou zde pro ukázku co vše je možné potkat v cizích kódech a není dobrý důvod je používat!

Cyklus for je možné zapsat takto zkráceně, bez těla cyklu:

for (int i = 0; i < 10; Console.Write(i++));

Výstup:

Konzolová aplikácia
0123456789

Psát logiku průběhu běhu cyklu i logiku v cyklu na jeden řádek ovšem není intuitivní. Navíc se tak může snadno zapomenout na inkrementaci proměnné nebo ji inkrementovat vícekrát. 

Dokonce není nutné v hlavičce cyklu for uvádět jakýkoliv příkaz:

for (;;)
{
  // nekonečný cyklus
}

Tento zápis je stejný jako:

while (true)
{
  // nekonečný cyklus
}

Oba výše deklarované cykly běží do nekonečna a můžete je potkat ve špatně napsaných zdrojových kódech spolu s příkazy break, které z nich potom za nějakých podmínek vyskakují.

Jakmile podmínka není přímo v deklaraci cyklu, je poměrně nepřehledné zjistit kdy cyklus vůbec skončí a snadné udělat z takového cyklu nechtěně nekonečný. To platí zvláště, když z cyklu vyskakujeme více podmínkami a nepokryjeme všechny možné případy.

Ač dnešní lekce obsahovala standardní gramatiku C# .NET pro cykly, z nových konstrukcí používejte pouze do-while a continue. Přechodně ještě můžete používat break, než se dostaneme k objektům :)


 

 

Článok pre vás napísal Radek Vymětalík
Avatar
Ako sa ti páči článok?
2 hlasov
...
Všetky články v sekcii
Základní konstrukce jazyka C#
Aktivity (4)

 

 

Komentáre

Avatar
David Holohlavský:20. marca 17:38

Ahoj, díky za článek. ;-) Skvěle napsaný, jen jsem našel překlep v části continue for (string cislo in cislaPole), tak by mělo být foreach (string cislo in cislaPole). :-)

 
Odpovedať
20. marca 17:38
Avatar
Radek Vymětalík
Šéfredaktor
Avatar
Odpovedá na David Holohlavský
Radek Vymětalík:20. marca 19:22

Díky za upozornění, koukneme na to. :-)

 
Odpovedať
20. marca 19:22
Tento výukový obsah pomáhajú rozvíjať nasledujúce firmy, ktoré možno hľadajú práve teba!
Avatar
David Čápka
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovedať
24. marca 17:06
Jsem moc rád, že jsi na síti, a přeji ti top IT kariéru, ať jako zaměstnanec nebo podnikatel. Máš na to! :)
Robíme čo je v našich silách, aby bola tunajšia diskusia čo najkvalitnejšia. Preto do nej tiež môžu prispievať len registrovaní členovia. Pre zapojenie sa do diskusie sa zaloguj. Ak ešte nemáš účet, zaregistruj sa, je to zadarmo.

Zobrazené 3 správy z 3.